1. bookVolumen 25 (2017): Heft 2 (June 2017)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2450-5781
Erstveröffentlichung
30 Mar 2017
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Open Access

The Problems of Maintenance of Drainage Devices Within Municipal and District Roads

Online veröffentlicht: 22 Apr 2017
Volumen & Heft: Volumen 25 (2017) - Heft 2 (June 2017)
Seitenbereich: 100 - 104
Eingereicht: 01 Jul 2016
Akzeptiert: 01 Oct 2016
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2450-5781
Erstveröffentlichung
30 Mar 2017
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

[1] J. Bykowski and C. Przybyła, Kanały i rowy melioracyjne - aktualne problemy utrzymania [Online]. Available: http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,kanaly_i_rowy_melioracyjne_-_aktualne_problemy_utrzymania_,5738Search in Google Scholar

[2] R. Edel, Odwodnienie dróg, Warszawa: WKŁ, 2000.Search in Google Scholar

[3] E. Gaweł, A. Jałoszyńska, M. Orłowski, E. Ratajczak, J. Ratajczak and B. Lara Riera, „Corporate social responsibility as an instrument of sustainable development of production enterprises”, Management Systems in Production Engineering, vol. 3, no. 19, 2015, pp. 152-155.Search in Google Scholar

[4] K. Gudelis-Taraszkiewicz, „Odwodnienia dróg - bagatelizowany problem?”, Magazyn Autostrady, no. 11, 2009, pp. 32-33.Search in Google Scholar

[5] K. Gudelis-Taraszkiewicz, „Złe odwodnienia. Jak unikać zagrożeń?”, Magazyn Autostrady, no. 10, 2008, pp. 126-127.Search in Google Scholar

[6] Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Rodzaje dróg w Polsce [Online]. Available: http://mib.gov.pl/2-RodzajedrogwPolsce.htmSearch in Google Scholar

[7] W.S. Młodożeniec, Budowa dróg podstawy projektowania, Warszawa: Wydawnictwo WAT, 2011.Search in Google Scholar

[8] PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg, 1997.Search in Google Scholar

[9] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430, z późn. zm.Search in Google Scholar

[10] M. Sikora, M. Kwiatkowski, K. Rudolf, K. Lorenc, H. Prosół and G. Heloise, „Financing pro-ecological investments by public funds in the lubuskie province in the years 2009-2013”, Management Systems in Production Engineering, vol. 3, no. 19, 2015, pp. 156-160.Search in Google Scholar

[11] System oceny stanu poboczy i odwodnienia dróg (SOPO). Wytyczne stosowania. Załącznik A, Katalog najczęściej występujących uszkodzeń poboczy nieutwardzonych oraz elementów systemu odwodnienia dróg, Warszawa: GDDKiA, 2008.Search in Google Scholar

[12] Z. Szling and E. Paczśniak, Odwodnienia budowli komunikacyjnych, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004.Search in Google Scholar

[13] A. Wysokowski, Odwodnienie parkingów i miejsc obsługi podróżnych cz. I - Odwodnienie powierzchniowe [Online]. Available: http://www.inzynierbudownictwa.pl/drukuj,4118Search in Google Scholar

[14] E. Zakrzewska, Wydatki na utrzymanie dróg są zbyt małe [Online]. Available: http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wydatki-na-utrzymanie-drog-sa-zbyt-maleSearch in Google Scholar

[15] Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia dróg oraz przystanków komunikacyjnych, Warszawa: GDDKiA, 2008.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo