1. bookVolume 25 (2017): Issue 2 (June 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

The Problems of Maintenance of Drainage Devices Within Municipal and District Roads

Published Online: 22 Apr 2017
Volume & Issue: Volume 25 (2017) - Issue 2 (June 2017)
Page range: 100 - 104
Received: 01 Jul 2016
Accepted: 01 Oct 2016
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The article presents technical aspects of maintenance of proper condition of drainage devices of public roads, and municipal and district roads in particular. The importance of road drainage is discussed, basic surface drainage devices discussed together with their location within the road. With use of actual examples we indicated the typical errors made during repairs and overhauls of the road, that have the consequence of disrupted continuity of drainage or the risk of quick loss of functions of drainage devices. The results of survey of technical condition of roadsides and the drainage device within a selected rural municipality were presented, indicating main problems of road keepers connected with keeping the drainage infrastructure in appropriate condition. The need of growing awareness in planning and designing road investment was indicated in the field of consequences of performing insufficient drainage.

Keywords

[1] J. Bykowski and C. Przybyła, Kanały i rowy melioracyjne - aktualne problemy utrzymania [Online]. Available: http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,kanaly_i_rowy_melioracyjne_-_aktualne_problemy_utrzymania_,5738Search in Google Scholar

[2] R. Edel, Odwodnienie dróg, Warszawa: WKŁ, 2000.Search in Google Scholar

[3] E. Gaweł, A. Jałoszyńska, M. Orłowski, E. Ratajczak, J. Ratajczak and B. Lara Riera, „Corporate social responsibility as an instrument of sustainable development of production enterprises”, Management Systems in Production Engineering, vol. 3, no. 19, 2015, pp. 152-155.Search in Google Scholar

[4] K. Gudelis-Taraszkiewicz, „Odwodnienia dróg - bagatelizowany problem?”, Magazyn Autostrady, no. 11, 2009, pp. 32-33.Search in Google Scholar

[5] K. Gudelis-Taraszkiewicz, „Złe odwodnienia. Jak unikać zagrożeń?”, Magazyn Autostrady, no. 10, 2008, pp. 126-127.Search in Google Scholar

[6] Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Rodzaje dróg w Polsce [Online]. Available: http://mib.gov.pl/2-RodzajedrogwPolsce.htmSearch in Google Scholar

[7] W.S. Młodożeniec, Budowa dróg podstawy projektowania, Warszawa: Wydawnictwo WAT, 2011.Search in Google Scholar

[8] PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg, 1997.Search in Google Scholar

[9] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430, z późn. zm.Search in Google Scholar

[10] M. Sikora, M. Kwiatkowski, K. Rudolf, K. Lorenc, H. Prosół and G. Heloise, „Financing pro-ecological investments by public funds in the lubuskie province in the years 2009-2013”, Management Systems in Production Engineering, vol. 3, no. 19, 2015, pp. 156-160.Search in Google Scholar

[11] System oceny stanu poboczy i odwodnienia dróg (SOPO). Wytyczne stosowania. Załącznik A, Katalog najczęściej występujących uszkodzeń poboczy nieutwardzonych oraz elementów systemu odwodnienia dróg, Warszawa: GDDKiA, 2008.Search in Google Scholar

[12] Z. Szling and E. Paczśniak, Odwodnienia budowli komunikacyjnych, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004.Search in Google Scholar

[13] A. Wysokowski, Odwodnienie parkingów i miejsc obsługi podróżnych cz. I - Odwodnienie powierzchniowe [Online]. Available: http://www.inzynierbudownictwa.pl/drukuj,4118Search in Google Scholar

[14] E. Zakrzewska, Wydatki na utrzymanie dróg są zbyt małe [Online]. Available: http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wydatki-na-utrzymanie-drog-sa-zbyt-maleSearch in Google Scholar

[15] Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia dróg oraz przystanków komunikacyjnych, Warszawa: GDDKiA, 2008.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo