1. bookVolumen 64 (2015): Heft 3 (December 2015)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2336-3207
Erstveröffentlichung
14 Jul 2011
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Mountain species in the flora of the Sopotnia Wielka creek (Western Beskids, Poland)

Online veröffentlicht: 22 Jan 2016
Volumen & Heft: Volumen 64 (2015) - Heft 3 (December 2015)
Seitenbereich: 269 - 273
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2336-3207
Erstveröffentlichung
14 Jul 2011
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Białecka K. (1982): Rośliny naczyniowe grupy Pilska w Beskidzie Żywieckim. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 10: 1-149.Search in Google Scholar

Ciepał R., Magiera A. & Klama H. (1983): Materiały do flory roślin naczyniowych i zespoły chwastów segetalnych doliny Danielki w Beskidzie Żywieckim. – Prace Naukowe UŚ 541, Acta Biologica 11: 184-194.Search in Google Scholar

Kornaś J. & Medwecka-Kornaś A. (2002): Geografia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. (2005): Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Mitka J. (2008): Tojad morawski Aconitum firmum Rchb. subsp.moravicum Skalický. In: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (eds): Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe, pp. 68-69. Instytut Botaniki PAN, IOP PAN. Kraków.Search in Google Scholar

Pawłowska S. (1972): Charakterystyka statystyczna i elementy flory polskiej. In: Szafer W. & Zarzycki K. (eds): Szata roślinna Polski, Vol. 1, pp. 129-206. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.Search in Google Scholar

Piękoś-Mirkowa H., Kalemba A., Korzeniak J., Krause R., Mitka J. & Szypuła W. (2008): Dzwonek piłkowany (Dz. lancetowaty) Campanula serrata (Kit.) Henrych. In: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (eds.): Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe, pp. 340-343. Instytut Botaniki PAN, IOP PAN, Kraków.Search in Google Scholar

Piękoś-Mirkowa H., Zarzyka-Ryszka M., Krause R., Kucharczyk S., Mitka J. & Ociepa M. (2008): Tocja karpacka Tozzia alpina L. subsp. carpatica (Woł.) Pawł. In: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H.(eds): Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe, pp. 307-309, Instytut Botaniki PAN, IOP PAN, Kraków.Search in Google Scholar

Stachurska-Swakoń A. (2009): Phytogeographical aspects of grasses occurring in tall-herb vegetation in the Carpathians. In: Frey L. (ed.): Grass research. pp. 39-47. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Stachurska-Swakoń A. (2011): Rare and endangered species in communities of the Adenostylion alliariae alliance in the Carpathian Mountains. – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 60: 127-134.Search in Google Scholar

Stachurska-Swakoń A., Cieślak E., Ronikier M. (2012): Phylogeography of subalpine tall-herb species in Central Europe: the case of Cicerbita alpina (L.) Wallr. – Preslia 84(1): 121-140.Search in Google Scholar

Stachurska-Swakoń A. (2013): Phylogeography of a subalpine tall-herb Ranunculus platanifolius (Ranunculaceae) reveals two main genetic lineages in the European mountains. – Botanical Journal of the Linnean Society 171(2): 413-428.10.1111/j.1095-8339.2012.01323.xSearch in Google Scholar

Towpasz K. & Zemanek B. (1995): Szata roślinna. In: Warszyńska J. (ed.): Karpaty Polskie, pp. 77-93. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.Search in Google Scholar

Zając A. (1978): Atlas of distribution of vascular plants in Poland (ATPOL). – Taxon 27(5–6): 481-484.10.2307/1219899Search in Google Scholar

Zając M. (1996): Mountain plants in the Polish Lowlands. – Polish Botanical Studies 11: 1-92.Search in Google Scholar

Zając M. & Zając A. (2009): The geographical elements of native flora of Poland. Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo