1. bookVolumen 64 (2015): Heft 3 (December 2015)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2336-3207
Erstveröffentlichung
14 Jul 2011
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

A new locality of Pilosella cymosa (Asteraceae) in Poland

Online veröffentlicht: 22 Jan 2016
Volumen & Heft: Volumen 64 (2015) - Heft 3 (December 2015)
Seitenbereich: 215 - 218
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2336-3207
Erstveröffentlichung
14 Jul 2011
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Bräutigam S. & Greuter W. 2007. A new treatment of Pilosella for the Euro-Mediterranean flora. – Willdenowia 37: 123-137.10.3372/wi.37.37106Search in Google Scholar

Bräutigam S. & Greuter W. (2007-2009): Pilosella. In: Greuter W. & Raab-Straube E. von (eds.): Compositae. Euro+Med Plantbase – the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. – ww2.bgbm.org/euroPlusMed [visited 21.10.2015].Search in Google Scholar

Buliński N. (2000): Vascular plants of xerothermic swards and their surroundings in Gdańsk Orunia. – Acta Bot. Cassub. 1: 57-66.Search in Google Scholar

Chrtek J. (2004): Hieracium L. – jestřábník. pp. 540-701. In: Slavík B. & Štěpánková J. (eds): Květena Českě Republiky 7. Academia, Praha, 767 pp.Search in Google Scholar

Jakubowska-Gabara J. & Kucharski L. (1999): Ginące i zagrożone gatunki flory naczyniowej zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych Polski Środkowej. – Fragm. Florist. Geobot. Polon. 6: 55-74.Search in Google Scholar

Jutrzenka-Trzebiatowski A., Szarejko T. & Dziedzic J. (2002): Walory florystyczne wybranych obiektów badań geobotanicznych Wigierskiego Parku Narodowego. – Acta Botanica Warmiae et Masuriae 2: 63-92.Search in Google Scholar

Kalinowski P. (2013): Rzadkie rośliny naczyniowe Podlasia Nadbużańskiego – cz. 2. Gatunki siedlisk leśnych i wodnych. – Fragm. Florist. Geobot. Polon. 20(2): 217-235.Search in Google Scholar

Kącki Z., Dajdok Z. & Szczęśniak E. (2003): Czerwona lista roślin naczyniowych Dolnego Śląska. 9-65 pp. In: Kącki Z. (ed): Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Wrocław, 245 pp.Search in Google Scholar

Křišťálová V., Chrtek J., Krahulcová A., Bräutigam S. & Krahulec F. (2010): Populations of species of Pilosella in ruderal habitats in the city of Prague: frequency, chromosome numbers and mode of reproduction. – Preslia 82: 437-464.Search in Google Scholar

Kurzac M., Wylazłowska J. & Olaczek R. (2013): Dąbrowa Świetlista w Pernie. 64-66 pp. In: Kurowski J.K. (ed.): Obszary Natura 2000 w województwie łódzkim. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, Łódź, 184 pp.Search in Google Scholar

Kwiatkowski P. (2000): Notatki florystyczne z Gór Kaczawskich i ich Pogórza (Sudety Zachodnie). – Fragm. Florist. Geobot. Polon. 7: 105-116.Search in Google Scholar

Kwiatkowski P. (2015): Notatki florystyczne z Rudaw Janowickich (Polska południowo-zachodnia). Cz. I. – Fragm. Florist. Geobot. Polon. 22(1): 23-33.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. (2008): Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 537 pp.Search in Google Scholar

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. (2002): Flowering plants and pteridophytes of Poland, a checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 442 pp.Search in Google Scholar

Oklejewicz K., Cencora A., Wolanin M., Marciniuk J., Marciniuk P. & Scelina M. (2013): Nowe i rzadkie gatunki we florze Bieszczadów. – Roczniki Bieszczadzkie 21: 74-80.Search in Google Scholar

Pliszko A. (2014): Flora roślin naczyniowych Pojezierza Zachodniosuwalskiego. – Prace Botaniczne 48: 1-349.Search in Google Scholar

Smoczyk M. (2010): Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe Pogórza Orlickiego (Sudety Środkowe) – część 1. – Przyroda Sudetów 13: 53-70.Search in Google Scholar

Szeląg Z. (2000): Rośliny naczyniowe Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich. – Fragm. Florist. Geobot. Polon., Suppl. 3: 1-255.Search in Google Scholar

Zając A. 1978. Założenia metodyczne „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. – Wiad. Bot. 22(3): 145-155.Search in Google Scholar

Zając A. & Zając M. (eds) (2001): Distribution atlas of vascular plants in Poland. Laboratory of Computer Chorology, Instutite of Botany, Jagiellonian University, Kraków, 714 pp.Search in Google Scholar

Zając M. & Zając A. (2009): The geographical elements of native flora of Poland. Laboratory of Computer Chorology, Instutite of Botany, Jagiellonian University, Kraków, 94 pp.Search in Google Scholar

Zarzycki K. & Szeląg Z. (2006): Red list of the vascular plants in Poland. 9-20 pp. In: Mirek Z., Zarzycki K., Wojewod a W. & Szeląg Z. (eds): Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 99 pp.Search in Google Scholar

Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J. & Korzeniak U. (2002): Ecological indicator values of vascular plants of Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 184 pp.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo