1. bookVolumen 64 (2015): Heft 3 (December 2015)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2336-3207
Erstveröffentlichung
14 Jul 2011
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Distribution of the Common Adder Vipera berus and the Slow Worm Anguis fragils in Silesia, SW Poland

Online veröffentlicht: 22 Jan 2016
Volumen & Heft: Volumen 64 (2015) - Heft 3 (December 2015)
Seitenbereich: 241 - 250
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2336-3207
Erstveröffentlichung
14 Jul 2011
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Arnold E.N. & Burton J.A. (1978): A field guide to amphibians and reptiles of Britain and Europe. – London, Collins.Search in Google Scholar

Bałuka, B. (2000a): Świat płazów i gadów Książańskiego Parku Krajobrazowego. – In: Zamachowski, W. (ed.). Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny, p. 6-9. Kraków, Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie.Search in Google Scholar

Bałuka, B. (2000b): Badania nad herpetofauną Wałbrzycha. – In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny; p. 10-12. Kraków, Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie.Search in Google Scholar

Bałuka B. & Tritt, R. (2002): Płazy – Amphibia Linnaeus, 1758 i gady – Reptilia Laurenti, 1768 na obszarach antropologicznie zmienionego środowiska naturalnego byłego Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego. – In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny; s. 3-6. Kraków, Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie.Search in Google Scholar

Berger L. (1957): Rzadkie płazy i gady południowej Wielkopolski i Wzgórz Trzebnickich. – Chrońmy Przyrode Ojczysta 13(6): 25-28.Search in Google Scholar

Chlebicki A. (1988): Herpetofauna Wzgórz Strzelińskich na Dolnym Śląsku. – Acta Universitatis Wratislaviensis, Przeglad Zoologiczny 19: 37-52.Search in Google Scholar

Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T. & Witkowski J. (1991): Ptaki Śląska – monografia faunistyczna. – Wrocław, Uniwersytet Wrocławski.Search in Google Scholar

Gloger C.L. (1833): Schlesiens Wirbelthier-Fauna. Ein systematischer Ueberblick der in dieser Provinz verkommenden Säugethieire, Vögel, Amphibien und Fische. Breslau, Verlag von Grafs, Barth und Camp.10.5962/bhl.title.63781Search in Google Scholar

Głowaciński Z. & Rafiński J. (2003): Atlas płazów i gadów Polski. Status – rozmieszczenie – ochrona. – Warszawa/Kraków, Biblioteka Monitoringu Środowiska.Search in Google Scholar

Hannich W. (1912): Die Verbreitung der Reptilien im Isergebirge. – Wanderer Iserbeg, 32(9): 134-135.Search in Google Scholar

Jończy R. & Szambelan P. (2002): Herpetofauna nadleśnictwa Tułowice. – Przyroda Śląska Opolskiego 8: 25-26.Search in Google Scholar

Juhnke K. (1929): Die Kreuzotter im Kreise Wohlau. – Heimatblat Kreis Wohlau, 8(2): 9-15.Search in Google Scholar

Juszczyk W. (1987): Płazy i gady Polski. Vol. 1, 2, 3. – Warszawa, PWN.Search in Google Scholar

Kaluza A. (1815): Systematische Beschreibung der schlesischen Amphibien und Fische. – Breslau.Search in Google Scholar

Kinal-Szymańska A. (2002): Płazy i gady zachodniej części Wzgórz Trzebnickich. – In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny; p. 57-59. Kraków, Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie.Search in Google Scholar

Kopij G. (1995): Herpetofauna okolic Korfantowa. – Przyroda Śląska Opolskiego 1: 35-36.Search in Google Scholar

Kopij G. (2003): Materiały do fauny Śląska Opolskiego. III. – Przyroda Śląska Opolskiego 9: 20-23.Search in Google Scholar

Kopij G. (2008): Materiały do fauny Śląska Opolskiego. V. – Przyroda Śląska Opolskiego 14: 31-38.Search in Google Scholar

Kopij G. (2013): Materiały do fauny Śląska Opolskiego. VII. – Przyroda Śląska Opolskiego 19: 36-40.Search in Google Scholar

Kopij G. (2014): Egzotyczne gatunki kręgowców na Śląsku. – Przyroda Śląska Opolskiego 20: 31-34.Search in Google Scholar

Kotzias H. (1930/31): Die Fische, Lurche und Kriechtiere des Kreises Beuthen. – Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumverein 13/14: 173-187.Search in Google Scholar

Kowalewski L. & Profus P. (2007): Rozmieszczenie, biometria i ekologia żmii zygzakowatej Vipera berus L. na Górnym Śląsku i Wyżynie Częstochowskiej. – Chronmy Przyrode Ojczysta 63: 58-90Search in Google Scholar

Magdalan J., Trocha M., Merwid-Lad A., Sozański T. & Zawadzki M. (2010): Vipera berus bites in the Region of Southwest Poland – a clinical analysis of 26 cases. – Wilderness Environmental Medicine 21(2): 114-119.10.1016/j.wem.2010.01.00520591372Search in Google Scholar

Neuwinger K. (1908): Die Schlangen des Isergebirges. – Mitteilungen des Verein Heimatkunde Bez. Bohm.-Aicha und Friedland 2: 81-99.Search in Google Scholar

Ogielska M. & Konieczny K. (1999): Herpetofauna pradoliny Odry w okolicach Wrocławia: dwa lata po wielkiej powodzi. – Przeglad Zoologiczny 43: 207-214.Search in Google Scholar

Pax F. (1925): Wirbeltierfauna von Schlesien. – Berlin.Search in Google Scholar

Rychła A., Fąckowiak P. & Szustka K. (2002): Płazy i gady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. – Chronmy Przyrode Ojczysta 58(4): 37-61.Search in Google Scholar

Schubert K. (1929): Die Reptilien und Amphibien der Umgegend von Neustadt O/S. – Heimatkalendar des Kreis Neustadt 2: 30-31, 3: 45-47.Search in Google Scholar

Schweisheimer W. (1933): Der Biss der Kreutzotter. Oppelner Heimatkalendar, pp. 122-124.Search in Google Scholar

Schwenckfeld C.A. (1603): Theritropheum Silesiae. – Legnicii, Impenfis Davidis Alberti Bibliopole Vratisl.Search in Google Scholar

Simon P. (1927): Schlingnatter und Kreuzkröte. – Oppelner Heimatblat 2: 25.Search in Google Scholar

Weigel J.A.V. (1806): Faunae Silesiacae prodromus. Verzeichniss der Thiere, die in Schlesien bisher entdeckt und bestimmt sind. – Berlin, Himburgischen Buchhandlung.Search in Google Scholar

Werner R.M. (1939): Sudetenkreutzotter (Pelias sudetica T. Reuss). – Das Aquarium 13(9): 97-101.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo