1. bookVolume 116 (2019): Issue 6 (June 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Applying the idea of creativity – creative syntax as a tool of placemaking. Case study of the downtown area of Poznan in Poland

Published Online: 23 May 2020
Volume & Issue: Volume 116 (2019) - Issue 6 (June 2019)
Page range: 63 - 79
Received: 03 Jun 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

[1] Bardzińska-Bonenberg T., Bączkowska M., Beauty of historic urban centres – evolution in conservation theory, Architecture Civil Engineering Environment, Vol. 12, no. 1, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2019.10.21307/ACEE-2019-001Search in Google Scholar

[2] Bonenberg W., Mapy emocjonalne jako metody diagnozy przestrzeni publicznych – na przykładzie miasta Poznania (Emotional maps as methods of public spaces diagnosis – the example of the city of Poznan), Czasopismo Techniczne, 2-A/2010.Search in Google Scholar

[3] Bonenberg W., Miejska przestrzeń kreatywna (Urban creative space), Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 10, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.Search in Google Scholar

[4] Green B., Przedmowa. Trajektoria przemian urbanistycznych (Preface. Trajectory of urban changes) [in:] C. Landry, Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów NCK, Warszawa 2013.Search in Google Scholar

[5] Hawkins J., The Creative Economy. How People Make Money from Ideas, Penguin Book, London 2013.Search in Google Scholar

[6] Hillier B., Hanson J., The Social Logic of Space, Cambridge 1984.10.1017/CBO9780511597237Search in Google Scholar

[7] Hillier B., Leaman A., Stansall P., Bedford M., Space Syntax, Envrionment and Planning B, vol. 3, 1976.10.1068/b030147Search in Google Scholar

[8] Hutter M., Experience goods [in:] A Handbook of Cultural Economics, Second Edition, ed. R. Towse, Edward Elgar Publishing, UK, USA, 2011.Search in Google Scholar

[9] Kaźmierczak B., Matusewicz T., Pazder D., Art in public space – chosen aspects. Case study of Poznan in Poland, SAS, Scholars Academic and Scientific Publishers, October 2017, 5(10C), 2017.Search in Google Scholar

[10] Landry C., Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów (Creative City. A toolkit for urban innovators), NCK, Warszawa 2013.Search in Google Scholar

[11] Pazder D., Obszary kreatywności– creative syntax jako czynnik ożywiania śródmieść. Wybrane zagadnienia (Areas of creativity – créative syntax as a factor stimulating downtown activization. Chosen questions), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2018.Search in Google Scholar

[12] Rykwert J., Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast (Temptation of place. The past and future of cities), Wyd. NCK, Kraków 2013.Search in Google Scholar

[13] Sanetra-Szeliga J., Kultura i rozwój miast. Wyzwania XXI wieku (Culture and urban development. Challenges of the 21st century) [in:] Pamięć, wybór i tożsamość. Szkice o mieście, red. K.Broński, R.Kusek, J.Sanetra-Szeliga, NCK, Kraków 2016.Search in Google Scholar

[14] Shokouhi M., Legible cities: The role of visual clues and pathway configuration in legibility of cities [in:] Proceedings, 4th International Space Syntax Symposium, London 2003.Search in Google Scholar

[15] Steinecke A., Turystyka w miastach historycznych. Szanse i ryzyko. Spojrzenie niemieckie [in:] Dziedzictwo a turystyka, ed. J. Purchla, Kraków 1999.Search in Google Scholar

[16] Throsby D., Ekonomia i kultura (Economics and culture), Wyd. NCK, Kraków 2010.Search in Google Scholar

[17] Waitt G., Gibson Ch., Creative Small Cities: Rethinking the Creative Economy in Place, Urban Studies, vol. 46, 2009.10.1177/0042098009103862Search in Google Scholar

[18] Wiesand A., Söndermann M., The ‘creative sector’ – an engine for diversity, growth and jobs in Europe, European Cultural Foundation, Amsterdam 2005.Search in Google Scholar

[19] https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor (access: June 2018).Search in Google Scholar

[20] www.spacesyntax.com (access: June 2018).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD