1. bookVolume 116 (2019): Issue 6 (June 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Protection of historical trees in the city area using the example of a historical manor alley in Zemborzyce

Published Online: 23 May 2020
Volume & Issue: Volume 116 (2019) - Issue 6 (June 2019)
Page range: 81 - 89
Received: 04 Jun 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

Alleys are one of the classical elements of open space topography as well as in cultural landscape and city space. These historical plant forms which have survived to our times require special conservatory attention – protective and maintenance works. In this study, one method of evaluating the condition of old trees is presented. The trees are the remains of the alley layout at the former manor house in Zemborzyce. In 2015, an inventory of alley trees was carried out and the internal structures of the examined trees were evaluated using sound tomograph PICUS. The non-invasive method used is especially recommended to evaluate the health condition of valuable, old trees. It allows us to examine each tree extensively and carry out individual procedures according to conservatory rules.

Keywords

[1] Chachaj J., Jakimowicz K., Szulc D., Zemborzyce w XIV–XVII w., [in:] Lublin. 700-lecie. Historia dzielnic, M. Ausz, D. Szulc (ed.), Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne, Lublin 2016, 13–25.Search in Google Scholar

[2] Chomicz E., Bezinwazyjne diagnozowanie kondycji drzew zabytkowych z zastosowaniem tomografów PiCUS®, Kurier Konserwatorski, 8/2010, 29–32.Search in Google Scholar

[3] Durlak W., Dudkiewicz M., Pudelska K., Dąbski M., Using Picus® Sonic Tomograph to assess the health state of trees of monumental size, Teka Kom. Arch., Urban. Stud. Kraj. PAN oddz. w Lublinie, XIII/2, 2017, 73–82.10.35784/teka.1704Search in Google Scholar

[4] Durlak W., Dudkiewicz M., Pudelska, K., Dąbski M., Diagnozowanie kondycji drzew z wykorzystaniem tomografii komputerowej, Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 16 (2), 2017, 71–83.10.15576/ASP.FC/2017.16.2.71Search in Google Scholar

[5] Gilbert E.A., Smiley E.T., Picus Sonic Tomography for the quantification of decay in white oak (Quercus alba) and hickory (Carya spp.), Journal of Arboriculture, 30(5), 2004, 277–281.10.48044/jauf.2004.033Search in Google Scholar

[6] Gołąbek E., Stan drzew pomnikowych w Świdnicy, Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Vol. 58, 2010, 61–66.Search in Google Scholar

[7] GUS. 2017. Rocznik Statystyczny Polski. Ochrona środowiska. Warszawa GUS.Search in Google Scholar

[8] Heldensfeld’s map 1801–1804. https://mapire.eu/en/map/europe-18century (access: 03.06.2019).Search in Google Scholar

[9] Kasprzak K., Drzewa – pomniki przyrody i pamiątki kultury, Turystyka kulturowa, 4, 2011, 17–37.Search in Google Scholar

[10] Kociuba, D., Rewitalizacja w strategiach rozwoju województw w Polsce, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Rok XIII, z. III, 2016, 67–73.Search in Google Scholar

[11] Gminna ewidencja zabytków. https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/zabytki/zabytki-lublina/gminna-ewidencja-zabytkow (access: 31.05.2019)Search in Google Scholar

[12] Mapa Lublina z 1915 r. http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/100K_KdWR/600dpi/KdwR_L37_Lublin_(Sued)_1915_600dpi.jpg (access: 03.06.2019).Search in Google Scholar

[13] Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 1997 r. nr 3 poz. 21.Search in Google Scholar

[14] Łoziński R., Na królewskim trakcie. Rozmowa z Ryszardem Łozińskim, autorem książki „Zemborzyce. Szkice z dziejów wsi i dzielnicy miasta”, Echo Konopnicy, 11, 2013, 2–3.Search in Google Scholar

[15] Majdecki L., Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wyd. PWN, Warszawa 1993.Search in Google Scholar

[16] Mącik H. Zemborzyce w XIX w., [in:] Lublin. 700-lecie. Historia dzielnic, M. Ausz, D. Szulc (ed.), Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne, Lublin 2016, 35–39.Search in Google Scholar

[17] Pietrzak. J., Problemy ochrony drzew i krzewów pomnikowych w Polsce, Zarządzanie ochroną przyrody w lasach, T.04, 2010, 283–300.Search in Google Scholar

[18] Pudelska K., Rojek K., Chyżewska R., Drzewa pomnikowe w przestrzeni miejskiej na przykładzie Lublina, Nauka Przyroda Technologie, 11(1), 2017, 65–76.Search in Google Scholar

[19] Pudelska K., Sosnowska M., Chyżewska R., Mirosław A., Rojek K., Commemorative trees as the evidence of the ancient city greenery of the Lublin’s Center, [in:] Creative Urbanism Monograph, Lviv 2014, 503–509.Search in Google Scholar

[20] Uchwała nr 995/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Dz. Urz. Woj. Lub. 10 stycznia 2018 r. poz. 173.Search in Google Scholar

[21] Shigo A.L., Marx H. G., Compartmentalization of decay in trees, Forest Service U.S. Department of Agriculture, Agriculture Information Bulletin, 405, 1977, 74.Search in Google Scholar

[22] Siewniak M., Gospodarka drzewostanem w założeniach parkowo-ogrodowych. Komunikaty Dendrologiczne, 16, 1990, 1–46.Search in Google Scholar

[23] Siewniak M., Pielęgnowanie drzew – dzisiaj, Kurier Konserwatorski 8, 2010, 24–28.Search in Google Scholar

[24] Siewniak M., Bobek W., Aleje historyczne – dobre przykłady: aleja 3 Maja w Krakowie i aleja NMP w Częstochowie, Kurier Konserwatorski, 8, 2010, 5–12.Search in Google Scholar

[25] Szczepanowska H., Miejsce terenów zieleni w strukturze zintegrowanego projektowania, zarządzania i oceny ekologicznej inwestycji miejskich, Człowiek i Środowisko, 36 (1–2), 2012.Search in Google Scholar

[26] The age of a tree: www.thelivingurn.com/blogs/news/79236289-how-to-determine-the-age-of-a-tree (access: 21.10.2018).Search in Google Scholar

[27] Tree age calculator: www.tree-guide.com/tree-age-calculator (access: 21.10.2018).Search in Google Scholar

[28] Mapa Zemborzyc z 1823 r. Archiwum Państwowe w Radomiu. Zarząd Dóbr Państwowych sygn. 29.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo