1. bookVolume 116 (2019): Issue 6 (June 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Protection of historical trees in the city area using the example of a historical manor alley in Zemborzyce

Published Online: 23 May 2020
Volume & Issue: Volume 116 (2019) - Issue 6 (June 2019)
Page range: 81 - 89
Received: 04 Jun 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

[1] Chachaj J., Jakimowicz K., Szulc D., Zemborzyce w XIV–XVII w., [in:] Lublin. 700-lecie. Historia dzielnic, M. Ausz, D. Szulc (ed.), Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne, Lublin 2016, 13–25.Search in Google Scholar

[2] Chomicz E., Bezinwazyjne diagnozowanie kondycji drzew zabytkowych z zastosowaniem tomografów PiCUS®, Kurier Konserwatorski, 8/2010, 29–32.Search in Google Scholar

[3] Durlak W., Dudkiewicz M., Pudelska K., Dąbski M., Using Picus® Sonic Tomograph to assess the health state of trees of monumental size, Teka Kom. Arch., Urban. Stud. Kraj. PAN oddz. w Lublinie, XIII/2, 2017, 73–82.10.35784/teka.1704Search in Google Scholar

[4] Durlak W., Dudkiewicz M., Pudelska, K., Dąbski M., Diagnozowanie kondycji drzew z wykorzystaniem tomografii komputerowej, Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 16 (2), 2017, 71–83.10.15576/ASP.FC/2017.16.2.71Search in Google Scholar

[5] Gilbert E.A., Smiley E.T., Picus Sonic Tomography for the quantification of decay in white oak (Quercus alba) and hickory (Carya spp.), Journal of Arboriculture, 30(5), 2004, 277–281.10.48044/jauf.2004.033Search in Google Scholar

[6] Gołąbek E., Stan drzew pomnikowych w Świdnicy, Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Vol. 58, 2010, 61–66.Search in Google Scholar

[7] GUS. 2017. Rocznik Statystyczny Polski. Ochrona środowiska. Warszawa GUS.Search in Google Scholar

[8] Heldensfeld’s map 1801–1804. https://mapire.eu/en/map/europe-18century (access: 03.06.2019).Search in Google Scholar

[9] Kasprzak K., Drzewa – pomniki przyrody i pamiątki kultury, Turystyka kulturowa, 4, 2011, 17–37.Search in Google Scholar

[10] Kociuba, D., Rewitalizacja w strategiach rozwoju województw w Polsce, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Rok XIII, z. III, 2016, 67–73.Search in Google Scholar

[11] Gminna ewidencja zabytków. https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/zabytki/zabytki-lublina/gminna-ewidencja-zabytkow (access: 31.05.2019)Search in Google Scholar

[12] Mapa Lublina z 1915 r. http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/100K_KdWR/600dpi/KdwR_L37_Lublin_(Sued)_1915_600dpi.jpg (access: 03.06.2019).Search in Google Scholar

[13] Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 1997 r. nr 3 poz. 21.Search in Google Scholar

[14] Łoziński R., Na królewskim trakcie. Rozmowa z Ryszardem Łozińskim, autorem książki „Zemborzyce. Szkice z dziejów wsi i dzielnicy miasta”, Echo Konopnicy, 11, 2013, 2–3.Search in Google Scholar

[15] Majdecki L., Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wyd. PWN, Warszawa 1993.Search in Google Scholar

[16] Mącik H. Zemborzyce w XIX w., [in:] Lublin. 700-lecie. Historia dzielnic, M. Ausz, D. Szulc (ed.), Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne, Lublin 2016, 35–39.Search in Google Scholar

[17] Pietrzak. J., Problemy ochrony drzew i krzewów pomnikowych w Polsce, Zarządzanie ochroną przyrody w lasach, T.04, 2010, 283–300.Search in Google Scholar

[18] Pudelska K., Rojek K., Chyżewska R., Drzewa pomnikowe w przestrzeni miejskiej na przykładzie Lublina, Nauka Przyroda Technologie, 11(1), 2017, 65–76.Search in Google Scholar

[19] Pudelska K., Sosnowska M., Chyżewska R., Mirosław A., Rojek K., Commemorative trees as the evidence of the ancient city greenery of the Lublin’s Center, [in:] Creative Urbanism Monograph, Lviv 2014, 503–509.Search in Google Scholar

[20] Uchwała nr 995/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Dz. Urz. Woj. Lub. 10 stycznia 2018 r. poz. 173.Search in Google Scholar

[21] Shigo A.L., Marx H. G., Compartmentalization of decay in trees, Forest Service U.S. Department of Agriculture, Agriculture Information Bulletin, 405, 1977, 74.Search in Google Scholar

[22] Siewniak M., Gospodarka drzewostanem w założeniach parkowo-ogrodowych. Komunikaty Dendrologiczne, 16, 1990, 1–46.Search in Google Scholar

[23] Siewniak M., Pielęgnowanie drzew – dzisiaj, Kurier Konserwatorski 8, 2010, 24–28.Search in Google Scholar

[24] Siewniak M., Bobek W., Aleje historyczne – dobre przykłady: aleja 3 Maja w Krakowie i aleja NMP w Częstochowie, Kurier Konserwatorski, 8, 2010, 5–12.Search in Google Scholar

[25] Szczepanowska H., Miejsce terenów zieleni w strukturze zintegrowanego projektowania, zarządzania i oceny ekologicznej inwestycji miejskich, Człowiek i Środowisko, 36 (1–2), 2012.Search in Google Scholar

[26] The age of a tree: www.thelivingurn.com/blogs/news/79236289-how-to-determine-the-age-of-a-tree (access: 21.10.2018).Search in Google Scholar

[27] Tree age calculator: www.tree-guide.com/tree-age-calculator (access: 21.10.2018).Search in Google Scholar

[28] Mapa Zemborzyc z 1823 r. Archiwum Państwowe w Radomiu. Zarząd Dóbr Państwowych sygn. 29.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD