1. bookVolume 116 (2019): Issue 2 (February 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Identification of the Genius Loci Category in the Process of Recognition of the City Landscape Design Issue

Published Online: 16 May 2020
Volume & Issue: Volume 116 (2019) - Issue 2 (February 2019)
Page range: 29 - 39
Received: 12 Feb 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

City landscape design in the approach presented here is a process that combines the language of contemporary urban design, landscape and the phenomenon that the landscape represents. Using it allows the most important values, meaning and the identity of the space to be recognised, which gives the opportunity to accurately highlight its shortcomings and its potential. The method of city landscape design process presented within includes a distinctive landscape analysis and a system of results synthesis and interpretation. Three aspects have been presented: the general approach to the research process, the role of lighting, and the importance of urban furniture in the design of the city landscape.

Keywords

[1] Adshead S. D., The Decoration and Furnishing of the City: No. 11 Utilitarian Furnishings, Town Planning Review, Vol. 4 (3) 1913, 191-194.10.3828/tpr.4.3.82232x3w05x41667Search in Google Scholar

[2] Adshead S. D., The Decoration and Furnishing of the City: No. 12. Lamp Standards, Town Planning Review, Vol. 4(4), 1914, 292-296.10.3828/tpr.4.4.9774037207556342Search in Google Scholar

[3] Alexander Ch., A Pattern Language, Oxford Press, Oxford 1979.Search in Google Scholar

[4] Badziak Ł., Wcale nie taka mała, Zieleń Miejska nr 56, Poznań 2011, 11.Search in Google Scholar

[5] Bain L., Gray B., Rodgers D., Living Streets. Strategies for Crafting Public Spaces. John Wiley & Sons, New York 2012.Search in Google Scholar

[6] Bean R., Lighting. Interior and Exterior, Architectural Press, New York 2004.Search in Google Scholar

[7] Bell S., Elements of Visual Design in the Landscape, Spon Press, London 1993.Search in Google Scholar

[8] Bieling M., Location–Specific Design of Street Furniture. Between Possibility and Necessity, [in:] Designing Public. Perspective for the public, eds M. Erlhoff, P. Heidkamp, I. Utikal, Köln International School of Design, Birkhäuser Verlag Basel, Boston, Berlin, 2008, 105-109.Search in Google Scholar

[9] Bogdanowicz P., Człowiek i przestrzeń: kultura, przestrzeń, sztuka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988.Search in Google Scholar

[10] Brandi U., Lighting Design: Principles, Implementation, Case Studies (Detail Practice), Birkhäuser Edition Detail, Berlin 2006.10.11129/detail.9783034615693Search in Google Scholar

[11] Clausen H., Light & Communication – Nature as a Common Reference, Dreamstime, Pennala 2013.Search in Google Scholar

[12] Cullen G., The Concise Townscape, Architectural Press, Routledge 1961.Search in Google Scholar

[13] Czora G., Wizerunek dzienny i nocny obiektu – poszanowanie czy kontestacja? Co z tym pięknem w Architekturze współczesnej?, Czasopismo Techniczne z. 6-A/2007, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007, 215-220.Search in Google Scholar

[14] de Jonge D., Applied Hodology, Landscape 17, nr 2, London 1967-68, 10-11.Search in Google Scholar

[15] Duany A., Speck J., Lyndon M., The smart growth manual, McGraw-Hill, New York 2010.Search in Google Scholar

[16] Flick U., An introduction to qualitative research, SAGE Publications Ltd, London 2009.Search in Google Scholar

[17] Fu Tuan Y., The Space and Place. The Perspective of Experience, University of Minnesota Press, Milwuakee 1977.Search in Google Scholar

[18] Gehl J., Life between buildings, Island Press, London 1971.Search in Google Scholar

[19] Gehl J., Public Spacer for a Changing Public Life, Topos 61, Munchen 2007, 14.Search in Google Scholar

[20] Gordon P., Principles and Practices of Lighting Design: The Art of Lighting Composition, Blue Max Production, Woodside 2011.Search in Google Scholar

[21] Hall E. T., The Hidden Dimension, Anchor Books, Doubleday & Company Inc, Garden City, New York 1969.Search in Google Scholar

[22] Harvey D., Rebel Cities. From the Right to the City to the Urban Revolution, Verso, London, New York 2012.Search in Google Scholar

[23] Hirche L., With Home Or Without – Nomadic Living. The Secret Privatization of Public Space [in:] Designing Public. Perspective for the public, eds. M. Erlhoff, P. Heidkamp, I. Utikal, Köln International School of Design, Birkhäuser Verlag Basel, Boston, Berlin 2008, 63-65.Search in Google Scholar

[24] Ingarden R., O dziele architektury, Studia z estetyki, t 2, PWN, Warszawa 1972.Search in Google Scholar

[25] Jak przetworzyć miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych, eds. Jeleński T., Kosiński W. Wyd. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2009.Search in Google Scholar

[26] Jacobs J., The Death and Life of Great American Cities, Random House, New York 1961.Search in Google Scholar

[27] Kępkowicz A., Światło i cień jako tworzywo krajobrazu, [in:] Przyroda i miasto T. 4, eds. Rylke J., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002, 21-30.Search in Google Scholar

[28] Krier R., Urban Space, Academy Editions, London 1979.Search in Google Scholar

[29] Królikowski J. T., Zastosowanie koncepcji Norberga-Schulza do badań nad architekturą krajobrazu, Praca doktorska, SGGW, Warszawa 1998.Search in Google Scholar

[30] Królikowski J. T., Interpretacje krajobrazów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.Search in Google Scholar

[31] Królikowski J. T., Piądłowska K., Rothimel B., Wlazło-Malinowska K., Analiza sekwencji widokowych jako metoda waloryzacji i projektowania krajobrazu miasta. Sequence viewing analysis as an urban landscape valorization and design method, [in:] Przestrzeń i forma. Space and Form, eds. Marzęcki W., Tom 26/2016, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2016, 9-24.10.21005/pif.2016.26.A-01Search in Google Scholar

[32] Królikowski J. T., Różańska A., Rylke J., Skalski J., Wartości krajobrazu kulturowego Warszawy na tle warunków przyrodniczych miasta, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.Search in Google Scholar

[33] Kvale S., Prowadzenie wywiadów, PWN, Warszawa 2010.Search in Google Scholar

[34] Lancaster M., Colourscape. John Wiley & Sons, London 1996.Search in Google Scholar

[35] Lachert B., Rozważania o twórczości architektonicznej, Architektura, nr 1/1983, Wydawnictwo Murator, Warszawa 1983, 21-31.Search in Google Scholar

[36] Lennox Moyer J., The Landscape Lighting book, John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey 2013.Search in Google Scholar

[37] Lewin M., Morfologia widoku i możliwości jej wykorzystania w waloryzacji krajobrazu, praca doktorska, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, Warszawa 2009.Search in Google Scholar

[38] Longcore T., Rich. C., Ecological light pollution, Frontiers in Ecology and the Environment 2 (4), Washington 2004, 191-198.10.1890/1540-9295(2004)002[0191:ELP]2.0.CO;2Search in Google Scholar

[39] Lynch K., The Image of the City, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1960.Search in Google Scholar

[40] Main B., Hannah G. G., Site Furnishings: A Complete Guide to the Planning, Selection and Use of Landscape Furniture and Amenities, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2010.Search in Google Scholar

[41] Minnaert M., Światło i barwa w architekturze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961.Search in Google Scholar

[42] Moughtin C., Oc T., Tiesdell S., Urban design ornament and decoration, Architectural Press, New York 1999.Search in Google Scholar

[43] Narboni R., La lumière et le paysage: créer des paysages nocturnes, Groupe Moniteur, Éditions du Moniteur, Paris 2003.Search in Google Scholar

[44] Norberg-Schulz C., Existence Space and Architecture, Littlehampton Book Services Ltd, Worhthing 1971.Search in Google Scholar

[45] Norberg-Schulz Ch., Meaning in Western Architecture, Rizzoli, New York 1974.Search in Google Scholar

[46] Norberg-Schulz Ch., Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture, Rizzoli, New York 1980.Search in Google Scholar

[47] Participatory Action Research Approaches and Methods: Connecting people, participation and place. eds. Kesby, M., Kindon, S., Pain, R., Routledge, New York 2007.Search in Google Scholar

[48] Pallasmaa J., The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses, John Wiley, New York 2005.Search in Google Scholar

[49] Przybylski Cz., Zasady projektowania, Architektura i Budownictwo, n. 12, 8-9-10/1936, Warszawa 1936, 256-262.Search in Google Scholar

[50] Piądłowska K., Rykała E., Aksjologia przestrzeni publicznych, [in:] Projektowanie krajobrazu miasta, eds. Królikowski J. T., Rybak-Niedziółka K., Rykała E., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017, 159-174.Search in Google Scholar

[51] Plummer H., The Architecture of Natural Light, Thames & Hudson, New York 2009.Search in Google Scholar

[52] Potyrała J., Niedźwiecka-Filipiak I., Ziemiańska M., Filipiak P., Waloryzacja widoków jako element studium krajobrazowego na przykładzie gminy Paczków. [in:] Architektura Krajobrazu. Metody badawcze i dydaktyczne w architekturze krajobrazu, eds. Borcz Z., Nr 3/2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2012, 13-21.Search in Google Scholar

[53] Porębski J., Miasto od nowa, miasto odnowa, [in:] Biblioteka wizerunku miasta część 3, Meble miejskie, eds. Goźlińska K., Wydawca AMS SA, Warszawa 2007.Search in Google Scholar

[54] Pożarowszczyk M., Identyfikacja Genius Loci – krok w stronę piękna, Metropolitan. Przegląd Naukowy, Nr 1/2014, Warszawa 2014, 28-39.Search in Google Scholar

[55] Projektowanie krajobrazu miasta, eds. Królikowski J. T., Rybak-Niedziółka K., Rykała E., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017.Search in Google Scholar

[56] Rasmussen S. E., Experiencing Architecture, M.I.T. Press, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 1962.Search in Google Scholar

[57] Rybak-Niedziółka K., Miasto jako krajobraz, Wyd. KPZK PAN, Warszawa 2018.Search in Google Scholar

[58] Rybak-Niedziółka K., Educating city landscape designing in University of Life Sciences in Warsaw, [in:] ECLAS ‘BRIDGING THE GAP’ Conference Proceedings, eds. Bauer P., Collender M., Jakob M., Ketterer Bonnelame L., Petschek P., Siegrist D., Tschumi C., HSR Hochschule für Technik Rapperswil, Rapperswil 2016, 173-177.Search in Google Scholar

[59] Rykała E.¸ Miasto jako wydarzenie, [in:] Projektowanie krajobrazu miasta. eds. Królikowski J. T., Rybak-Niedziółka K., Rykała E., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017, 26-58.Search in Google Scholar

[60] Rykwert J., Seduction of Place: The City in the Twenty-first Century, Pantheon Books, Michigan University 2000.Search in Google Scholar

[61] Salingaros N., Principles of Urban Structure. Design, Science, Planning, Delft 2005.Search in Google Scholar

[62] Sitte C., City Planning According to Artistic Principles, Random House, New York 1965.Search in Google Scholar

[63] Skalski J., Analiza percepcyjna krajobrazu jako działalność twórcza, inicjująca proces projektowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.Search in Google Scholar

[64] Skalski J., Sztuka patrzenia jako analiza percepcyjna krajobrazu, Czasopismo Techniczne, z. 5-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007, 241-242.Search in Google Scholar

[65] Skalski J., Rola ławek jako powszechnie dostępnych miejsc do siedzenia w procesie kształ-towania przestrzeni publicznych w miastach od XVI do XX wieku, [in:] Wzornictwo ogrodowe, eds. Rylke J., Wydawnictwo Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa 2010, 111-125.Search in Google Scholar

[66] Skibińska M., Meble miejskie a tożsamość. Urban furniture and identity, [in:] Wzornictwo Ogrodowe, eds. Rylke J., Wydawnictwo Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa 2011, 75-91.Search in Google Scholar

[67] Skibińska M., Studium koloru i morfologii architektury krajobrazu miasta jako podstawa projektowania i wyboru detali i elementów przestrzeni publicznej, Czasopismo Techniczne, z. 5-A/2012, Kraków 2012, 555-560.Search in Google Scholar

[68] Skibińska M., Mebel miejski jako tworzywo krajobrazu kulturowego Warszawy, praca doktorska, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, Warszawa 2015.Search in Google Scholar

[69] Skibińska M., Mebel miejski i wzornictwo, eds. Królikowski J. T., Rybak-Niedziółka K., Rykała E., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017, 184-220.Search in Google Scholar

[70] Stefanowski M., Tożsamość miejsca, [in:] Biblioteka wizerunku miasta część 3, Meble miejskie, eds. Goźlińska K., Wydawca AMS SA, Warszawa 2007, 36-39.Search in Google Scholar

[71] Suter G., Zapis zmienności krajobrazu, Czasopismo Techniczne, z. 5-A/2007, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007, 243-245.Search in Google Scholar

[72] Szmidt B., Ład przestrzeni, PIW, Warszawa 1981.Search in Google Scholar

[73] Szolginia W., Estetyka miasta, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1981.Search in Google Scholar

[74] Twarowski M., Słońce w architekturze, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1996.Search in Google Scholar

[75] Van Santen Ch., Light Zone City: light planning in the urban context, Birkhäuser – Publishers for Architecture, Basel-Boston-Berlin 2006.Search in Google Scholar

[76] Van Uffelen Ch., Street Furniture, Braun Publishing Ag, Salenstein 2010.Search in Google Scholar

[77] Wallis A., Miasto i przestrzeń, PWN, Warszawa 1977.Search in Google Scholar

[78] Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1974.Search in Google Scholar

[79] Wejchert K., Przestrzeń wokół nas, Fibak Noma Press, Katowice 1993.Search in Google Scholar

[80] Whyte W. H., The Social Life of Small Urban Spaces, The Conservation Foundation, Washington 1980.Search in Google Scholar

[81] Wlazło K., Podwójne życie architektury, Czasopismo Techniczne, z. 4-A/2011, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, 457-460.Search in Google Scholar

[82] Wlazło-Malinowska K., Światło jako element budujący wymiar duchowy przestrzeni sakralnych w krajobrazach naturalnych i kulturowych, [in:] Sacrum w krajobrazie. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 17, eds. Bernat S., Flaga M., Sosnowiec 2012, 148-161.Search in Google Scholar

[83] Wlazło-Malinowska K., Oświetlenie w terenach zieleni. Poradnik dobrego oświetlenia, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Bolestraszyce 2014.Search in Google Scholar

[84] Wlazło-Malinowska K., Światło jako instrument kształtowania nocnego krajobrazu miasta, praca doktorska, Wydział Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, Warszawa 2018.Search in Google Scholar

[85] Wybieralski W., Mała architektura, meble i detal miejski, zagadnienia komunikacji i identyfikacji wizualnej jako element krajobrazu kulturowego Warszawy, [in:] Przyroda i miasto, tom V, eds. Rylke J., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, 233-239.Search in Google Scholar

[86] Zumthor P., Thinking Architecture, Lars Muller Publishers, Zurich 1998.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo