1. bookVolume 115 (2018): Issue 10 (October 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

High-frequency cascade converter for a dual-system locomotive

Published Online: 21 May 2020
Volume & Issue: Volume 115 (2018) - Issue 10 (October 2018)
Page range: 127 - 140
Received: 18 Sep 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

This article presents the concept for using an LLC resonant converter equipped with a medium-frequency transformer to upgrade the existing EU 07 locomotive into a dual-system vehicle. The work was created which sets out the specification for such an upgrade, but the design was eventually rejected by the investor and it became the subject of a diploma thesis.

Keywords

[1] Mazur W., Modernizacja (części elektrycznej) lokomotywy EU 07 na dwusystemową przy założeniu minimum zmian, Praca magisterska, Kraków 2017.Search in Google Scholar

[2] Zhao C., Dujic D., Mester A., Steinke J. K., Weiss M., Lewdeni-Schmid S., Chaudhuri T., Stefanutti P., Power Electronic Traction Transformer – Medium Voltage Prototype, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 61, No. 7, July 2014.10.1109/TIE.2013.2278960Search in Google Scholar

[3] Bin Wu, High Power Converters, IEEE Press, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2006.Search in Google Scholar

[4] Hong Huang, Designing an LLC Resonant Half – Bridge Power Converter, 2010 Texas Instruments Power Supply Design Seminar, SEM1900, Topic 3, Texas Instruments Incorporated, 2010, 2011.Search in Google Scholar

[5] Yang B., Ren Y., Lee F. C., Integrated magnetic for LLC resonant converter, IEEE APEC Proceedings, 2002.Search in Google Scholar

[6] Skarpetowski G., Tułecki A., Zając W., Studium wykonalności dla projektu modernizacji lokomotywy elektrycznej serii EU07 przeznaczonej do międzynarodowych przewozów towarowych, Listopad 2015.Search in Google Scholar

[7] Skarpetowski G., Zając W., Oddziaływanie przekształtnikowych napędów trakcyjnych na infrastrukturę kolejową, Politechnika Krakowska, Kraków 2012.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo