1. bookVolume 115 (2018): Issue 5 (May 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

The Influence of Rock Mass Disturbance on Surface Subsidence in Urban Areas

Published Online: 21 May 2020
Volume & Issue: Volume 115 (2018) - Issue 5 (May 2018)
Page range: 83 - 93
Received: 08 May 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

This paper presents an analysis of the parameters of surface deformation prediction theory carried out for a hard coal mine in the Upper Silesian Coal Basin. Two areas of the coal mine were used as the subject of this analysis – in these areas, underground mining with roof caving was carried out in similar geological conditions for various numbers of seams, and consequently, for various rock mass disturbance rates. In order to estimate the parameters of the surface deformation prediction theory, i.e. the exploitation coefficient and the angle of the main range of influences, geodesic measurements of subsidence along the observation lines were used. The study shows that rock mass disturbance affects the values of the Knothe theory parameters and the values of the surface deformation indicators. In the case of a larger number of selected seams, the determined value of the exploitation coefficient was larger than the determined value in the case of a less disturbed rock mass. Assuming inappropriate parameters for surface subsidence prediction may cause unexpected damage to surface objects.

Keywords

[1] Białek J., Algorytmy i programy komputerowe do prognozowania deformacji terenu górniczego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.Search in Google Scholar

[2] Białek J., Mierzejowska A., Wpływ liczby punktów pomiarowych oraz głębokości eksploatacji na błąd wyznaczenia wartości wybranych parametrów teorii wpływów, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 2, 2011, 3–8.Search in Google Scholar

[3] Ghabraie B., Ren G., Smith J.V., Characterising the multi-seam subsidence due to varying mining configuration, insights from physical modelling, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 93, 2017, 269–279.10.1016/j.ijrmms.2017.02.001Search in Google Scholar

[4] Guo G., Zhu X., Zha J., Wang Q., Subsidence prediction method based on equivalent mining height theory for solid backfilling mining, Trans. Nonferrous Met. Soc. China 24, 2014, 3302–3308.10.1016/S1003-6326(14)63470-1Search in Google Scholar

[5] Knothe S., Prognozowanie wpływów eksploatacji górniczej, Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice 1984, 160.Search in Google Scholar

[6] Kowalski A., Specyfika deformacji powierzchni dla dzisiejszego polskiego górnictwa węgla kamiennego, Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 31, Zeszyt 3/1, 2007, 269–277.Search in Google Scholar

[7] Kruczkowski M., Wyznaczenie wartości parametrów teorii prognozowania wpływów w przypadku eksploatacji górniczej prowadzonej w dwóch pokładach, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria: Górnictwo i Geologia, z.11, t. 6, 2011, 149–157.Search in Google Scholar

[8] Kryzia K., Wpływ rodzaju warstw stropowych na obniżenia powierzchni terenu spowodowane eksploatacją pokładów węgla z zawałem stropu, rozprawa doktorska, AGH University of Science and Technology Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków 2017.Search in Google Scholar

[9] Majcherczyk T., Kryzia K., Majchrzak J., Analiza deformacji powierzchni terenu w dzielnicy Moszczenica miasta Jastrzębie-Zdrój w aspekcie wpływów eksploatacji górniczej Kopalni Węgla Kamiennego „JAS-MOS”, Ochrona obiektów na terenach górniczych, pr. zb. pod red. A. Kowalskiego, IV konferencja z cyklu „Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych”, Rytro, 17–19 października 2012, 190–201.Search in Google Scholar

[10] Majcherczyk T., Niedbalski Z., Kryzia K., Changes to the range of exploitation impact when mining the next coal deposit on the basis of geodetic measurements, AGH Journal of Mining and Geoengineering, 2012, 219–230.Search in Google Scholar

[11] Majcherczyk T., Kryzia K., Analysis of measured and predicted land surface subsidences caused by retreat mining. Studia Geotechnica et Mechanica, 2013, 143–156.10.2478/sgem-2013-0012Search in Google Scholar

[12] Mielimąka R., Wpływ kolejności i kierunku eksploatacji prowadzonej frontami ścianowymi na deformacje terenu górniczego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.Search in Google Scholar

[13] Sasaoka T., Takamoto H., Shimada H., Oya J., Hamanaka A., Matsui K., Surface subsidence due to underground mining operation under weak geological condition in Indonesia, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering 7, 2015, 337–344.10.1016/j.jrmge.2015.01.007Search in Google Scholar

[14] Suchowerska Iwanec A.M., Carter J.P., Hambleton J.P., Geomechanics of subsidence above single and multi-seam coal mining, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering 8, 2016, 304–313.10.1016/j.jrmge.2015.11.007Search in Google Scholar

[15] Zych J., Zmienność parametrów teorii S. Knothego i T. Kochmańskiego w świetle badań geodezyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria: Górnictwo, z. 134, 1985, 169–182.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo