1. bookVolume 115 (2018): Issue 5 (May 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Urban Planners in Poland. Practicing the Urban Planning Profession in Poland and Other European Countries

Published Online: 21 May 2020
Volume & Issue: Volume 115 (2018) - Issue 5 (May 2018)
Page range: 39 - 51
Received: 04 May 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The meaning of the “urban planner” differs in every national spatial planning system. Its definition in the EU scale as a profession in public trust, responsible for practical and scientific domains, social activities, organisational and creational ones deviates significantly from the Polish definitions, where the urban planner is being recognised as someone who prepares a local plan project. This situation is a symptom of the spatial planning crisis in Poland, and a crisis of the profession as well. This situation needs urgent reforms, which should bring back the situation of spatial planning as the most important tool for spatial management.

Keywords

[1] Bajerowski T., (red.), Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.Search in Google Scholar

[2] Lisiński M., Metody planowania strategicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.Search in Google Scholar

[3] Malisz B., Podstawy gospodarki i polityki przestrzennej, Wszechnica Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław 1984.Search in Google Scholar

[4] Nawratek K., Miasto jako idea polityczna, Korporacja Ha!Art, Warszawa 2008.Search in Google Scholar

[5] Piotrowicz L., Szymański M. (red.), Arystoteles. Polityka, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2006.Search in Google Scholar

[6] Castells M., Społeczeństwo w sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.Search in Google Scholar

[7] Kafka K., Modele współdziałania uczestników planowania przestrzennego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.Search in Google Scholar

[8] Kłosowski W., Ponad różnicami [w:] My i Oni, Przestrzenie wspólne, Projektowanie dla wspólnoty, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2014.Search in Google Scholar

[9] Czyżewski A., Trzewia Lewiatana. Miasta – ogrody i narodziny przedmieścia kulturalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.Search in Google Scholar

[10] Fritsch T., Die Stadt der Zukunft, Leipzig 1896.Search in Google Scholar

[11] Polak J., Wykład higieny miast z uwzględnieniem stanu zdrowotnego i potrzeb miast polskich, Wydział Urządzeń Zdrowotnych Użyteczności Publicznej przy Stowarzyszeniu Techników w Warszawie, Drukarnia Rubiszewskiego i Wrotowskiego w Warszawie, Warszawa 1908.Search in Google Scholar

[12] Drxler I., Odbudowanie wsi i miast na ziemi naszej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1921.Search in Google Scholar

[13] Feliński R., Budowa miast, Lwów 1916.Search in Google Scholar

[14] Kuhnel A., Zasady budowy miast małych i miasteczek, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, Lwów 1918.Search in Google Scholar

[15] Dobrzyński W., Polityka osiedleńczo-mieszkaniowa w zastosowaniu do potrzeb Polski, Drukarnia Państwowa, Warszawa 1919.Search in Google Scholar

[16] Founding Charter, ECTP-CEU, http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/about-us-2/founding-charter (access:20.12.2017).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo