1. bookVolume 115 (2018): Issue 3 (March 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

The Reliability of Rural Water Distribution Systems in Relation to the Layout of the Pipework within the Network

Published Online: 21 May 2020
Volume & Issue: Volume 115 (2018) - Issue 3 (March 2018)
Page range: 141 - 151
Received: 05 Mar 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

In this paper, the K readiness index was adopted in order to evaluate the reliability of the rural water distribution system; complete systems were assessed using the partial survey method. Hydraulic calculations were performed, followed by reliability evaluation with our own NSW programme. In addition, the lengths of the ring and branched sections of the analysed water distribution systems were calculated and 256 computational variants were obtained. Taking into account the values of the K readiness index and the cable lengths, the influence of the pipework system on the level of reliability of a water distribution system with a pumping-hydrophore structure was determined. In the case of a branched system, a moderately strong negative correlation was identified between reliability and the length of pipework.

Keywords

[1] Szpindor A., Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi, Arkady, Warszawa 1992 (in Polish).Search in Google Scholar

[2] Dzienis L., Królikowski A., Wodociągi i kanalizacje wiejskie, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1991 (in Polish).Search in Google Scholar

[3] Gheisi A., Forsyth M., Naser G., Water Distribution Systems Reliability: A Review of Research Literature, Journal of Water Resources Planning and Management, Vol. 142/2016, Issue 11, doi: 10.1061/(asce)wr.1943-5452.0000690.10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000690Search in Google Scholar

[4] Mays L.W., Review of reliability analysis of water distribution systems, A a Balkema, Rotterdam 2016.Search in Google Scholar

[5] Mays L.W., Methodologies for reliability analysis of water distribution systems, [in:] Computer Modeling of Free-Surface and Pressurized Flows, ed. M.H. Chaudhry, L.W. Mays, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1994, Vol. 274, 485–517.10.1007/978-94-011-0964-2_17Search in Google Scholar

[6] Niezawodność miejskich systemów zaopatrzenia w wodę, ed. A. Wieczysty, Politechnika Krakowska, Kraków 1993 (in Polish).Search in Google Scholar

[7] Niezawodność i bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, ed. J. Rak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012 (in Polish).Search in Google Scholar

[8] Rak J., Wybrane zagadnienia niezawodności i bezpieczeństwa w zaopatrzeniu w wodę, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008 (in Polish).Search in Google Scholar

[9] Kwietniewski M., Roman M., Kłoss-Trębaczkiewicz H., Niezawodność wodociągów i kanalizacji, Arkady, Warszawa 1993 (in Polish).Search in Google Scholar

[10] Metody oceny i podnoszenia niezawodności działania komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę, ed. A. Wieczysty, Monografie KiŚ PAN, Kraków 2001 (in Polish).Search in Google Scholar

[11] Królikowska J., Królikowski A., Analiza porównawcza wskaźników niezawodności wiejskich i komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę, [in:] Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód: zagadnienia współczesne, ed. M.M. Sozański, PZITS O/Wielkopolski, Poznań 2010, Vol. 2, 383–392 (in Polish).Search in Google Scholar

[12] Atkinson S., Farmani R., Memon F.A., Butler D., Reliability Indicators for Water Distribution System Design: Comparison, Journal of Water Resources Planning and Management, Vol. 140/2014, No. 2, 160–168, doi: 10.1061/(asce)wr.1943-5452.0000304.10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000304Search in Google Scholar

[13] Kwietniewski M., Roman M., Establishing performance criteria of water supply systems reliability, Journal of Water Supply Research and Technology-Aqua, Vol. 46/1997, No. 3, 181–184.Search in Google Scholar

[14] Kwietniewski M., Rak J., Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce, Studia z zakresu inżynierii środowiska No. 67, Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa 2010 (in Polish).Search in Google Scholar

[15] Dzienis L., Niezawodność wiejskich systemów zaopatrzenia w wodę, Rozprawy Naukowe No. 4, Wydawnictwa Politechniki Białostocka, Białystok 1991 (in Polish).Search in Google Scholar

[16] Dawidowicz J., Dzienis L., Królikowski J., Optymalizacja wiejskich systemów zaopatrzenia w wodę, Projekt badawczy KBN No. 606239101, Białystok 1992 (in Polish).Search in Google Scholar

[17] Dawidowicz J., Metoda projektowania wiejskich podsystemów dystrybucji wody z zastosowaniem analizy techniczno-ekonomiczno-niezawodnościowej (ATEN), Politechnika Białostocka, 1997, dysertacja (in Polish).Search in Google Scholar

[18] Dąbrowski W., Niedziołek M., McGarity M., Propozycja sposobu określania wskaźnika gotowości prostych podsystemów zaopatrzenia w wodę, Czasopismo Techniczne, 1-Ś/2011, 43–55 (in Polish).Search in Google Scholar

[19] Iwanejko R., Bajer J., Dekompozycja wielokrotna jako metoda dokładnego wyznaczania niezawodności systemów złożonych, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, Vol. XXXIV, Issue 64, 287–296, doi:10.7862/rb.2017.246 (in Polish).Search in Google Scholar

[20] Ciaponi C., Franchioli L.,Papiri S., Simplified Procedure for Water Distribution Networks Reliability Assessment, Journal of Water Resources Planning and Management-Asce, Vol. 138/2012, No. 4, 368–376. doi: 10.1061/(asce)wr.1943-5452.0000184.10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000184Search in Google Scholar

[21] Boccafoschi A., Rejtano B., Reliability analysis of water supply systems by the entropy and equivocation theory, Crc Press-Taylor & Francis Group, Boca Raton 2010.Search in Google Scholar

[22] Bao Y., Mays L.W., Model for Water Distribution System Reliability, Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 116/1990, Issue 9, https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(1990)116:9(1119).10.1061/(ASCE)0733-9429(1990)116:9(1119)Search in Google Scholar

[23] Wagner J.M., Shamir U., Marks D.H., Water distribution reliability – simulation methods, Journal of Water Resources Planning and Management-Asce, Vol. 114/1988, No. 3, 276–294.10.1061/(ASCE)0733-9496(1988)114:3(276)Search in Google Scholar

[24] Abunada M., Trifunović N., Kennedy M., Babel M., Optimization and reliability assessment of water distribution networks incorporating demand balancing tanks,. Procedia Engineering, Vol. 70/2014, 4–13.10.1016/j.proeng.2014.02.002Search in Google Scholar

[25] Bouchart F., Goulter I., Selecting Valve Location to Optimize Water Distribution Network Reliability, Proceedings of the 6th IAHR International Symposium on Stochastic Hydraulics, 1992, 18–20.Search in Google Scholar

[26] Bouchart F., Goulter I., Reliability improvements in design of water distribution networks recognizing valve location, Water Resources Research, Vol. 27/1991, No.12, 3029–3040, doi: 10.1029/91wr00590.10.1029/91WR00590Search in Google Scholar

[27] Gargano R., Pianese D., Reliability as tool for hydraulic network planning, Journal of Hydraulic Engineering-Asce, Vol.126/2000, No. 5, 354–364, doi: 10.1061/(asce)0733-9429(2000)126:5(354).10.1061/(ASCE)0733-9429(2000)126:5(354)Search in Google Scholar

[28] Gheisi A., Naser G., Water distribution system reliability under simultaneous multicomponent failure scenario, Journal American Water Works Association, Vol.106/2014, No. 7, 83–84, doi: 10.5942/jawwa.2014.106.0075.10.5942/jawwa.2014.106.0075Search in Google Scholar

[29] Kwietniewski M., Roman M., Reliability assessment of water supply systems, Journal of Water Supply Research and Technology-Aqua, Vol. 46/1997, No. 5, 283–287.Search in Google Scholar

[30] Shamsi U.M., Computerized evaluation of water-supply reliability, Ieee Transactions on Reliability, Vol.39/1990, No. 1, 35–41, doi: 10.1109/24.52638.10.1109/24.52638Search in Google Scholar

[31] Tanyimboh T.T., Burd R., Burrows R., Tabesh M., Modelling and reliability analysis of water distribution systems. Proceedings of the Water Science and Technology, Vol.39/1999, No. 4, 249–255, doi: 10.1016/s0273-1223(99)00078-5.10.1016/S0273-1223(99)00078-5Search in Google Scholar

[32] Trifunovic N., Decision Support Tool for Design and Reliability Assessment of Water Distribution Networks, Crc Press-Taylor & Francis Group. Boca Raton 2012.Search in Google Scholar

[33] Trifunovic N., Diagnostics of Regular Performance of Water Distribution Networks and its Relation to the Network Reliability, Crc Press-Taylor & Francis Group, Boca Raton 2012.Search in Google Scholar

[34] Yannopoulos S., Spiliotis M., Water Distribution System Reliability Based on Minimum Cut – Set Approach and the Hydraulic Availability, Water Resources Management, Vol. 27/2013, No. 6, 1821–1836, doi: 10.1007/s11269-012-0163-510.1007/s11269-012-0163-5Search in Google Scholar

[35] Tchorzewska-Cieslak B., Water supply system reliability management, Environment Protection Engineering, Vol. 35/2009, No. 2, 29–35.Search in Google Scholar

[36] Wanakule N., Mok C.M., Reliability based water supply management model, Proceedings of the Second IASTED International Conference on Water Resources Management, 2007.Search in Google Scholar

[37] Monte M.B.S., de Almeida A.T., A Reliability-Based Approach to Maximize Availability in a Water Supply System, Ieee Latin America Transactions, Vol.13/2015, No. 12, 3807–3812.10.1109/TLA.2015.7404912Search in Google Scholar

[38] Asahi C., Hagihara K., Economic Valuation for Improving Supply Reliability: Risk Countermeasures for Water Quantity and Quality in Water Supply Systems, [in:] Coping with Regional Vulnerability: Preventing and Mitigating Damages from Environmental Disasters, eds. K. Hagihara, C. Asahi, Springer-Verlag, Tokyo, Vol. 4/2016, 151–171.10.1007/978-4-431-55169-0_9Search in Google Scholar

[39] Zimoch I., Szymik-Gralewska J., Application of Integrated Reliability-Economic Analysis in Management of Oversized Water Supply Infrastructure, Annual Set The Environmental Protection, Vol. 37/2015, No. 4, 25–30.Search in Google Scholar

[40] Damelin E., Shamir U., Arad N., Engineering and economic evaluation of reliability of water supply, Water Resources Research, Vol. 8/1972, No. 4, 861–877, doi: 10.1029/WR008i004p00861.10.1029/WR008i004p00861Search in Google Scholar

[41] Kwietniewski M., Field reliability tests of water distribution system from the point of view of consumer’s needs, Civil Engineering and Environmental Systems, Vol. 23/2006, No. 4, 287–294, doi: 10.1080/10286600600888540.10.1080/10286600600888540Search in Google Scholar

[42] Sołowjew A.D., Analityczne metody w teorii niezawodności, WNT, Warszawa 1983 (in Polish).Search in Google Scholar

[43] Strömer H., Mathematische theorie der Zuverlassigkeit. Einführung und Anwendungen, Akademie Verlag, Berlin 1970 (in German).Search in Google Scholar

[44] Stuckey A.T., Methods used for the analysis of pipe networks, WWE No. 877/1969.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo