1. bookVolume 114 (2017): Issue 6 (June 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Property Valuation using Hedonic Price Method – Procedure and its Application

Published Online: 26 May 2020
Volume & Issue: Volume 114 (2017) - Issue 6 (June 2017)
Page range: 59 - 70
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

This paper discusses one of the property valuation methods, i.e. property valuation using the hedonic price method, which makes use of a classical linear regression model. The study characterises the calculation procedure of the selected method and indicates the fields of application of the hedonic approach in the construction sector. The operation of the hedonic price method is presented based on a valuation of flats in Lublin.

Keywords

[1] Konowalczuk J., Wycena nieruchomości przedsiębiorstw, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2009.Search in Google Scholar

[2] Śmietana K., Ramian T., Analiza ekonomiczna nieruchomości inwestycyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.Search in Google Scholar

[3] Quigley J.M., Real estate prices and economic cycles, Berkeley Program on Housing and Urban Policy, 2002.Search in Google Scholar

[4] Hidan N., The economic valuation of the environment and public policy: a hedonic approach, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham, UK, 2002.Search in Google Scholar

[5] Trojanek R., Porównanie metod prostych oraz metody regresji hedonicznej do konstruowania indeksów cen mieszkań, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 18(1), 2010, 119–132.Search in Google Scholar

[6] Gundimeda H., Hedonic price method – a concept note, Madras School of Economics, Chennai, 2007.Search in Google Scholar

[7] von der Lippe P., Some conservative comments on hedonic methods, Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, 1995, 229–244.10.2307/2118516Search in Google Scholar

[8] Baranzini A., Ramirez J., Schaerer C., Thalmann P., Hedonic methods in housing markets: Pricing environmental amenities and segregation, Springer Science & Business Media, Geneva 2008.10.1007/978-0-387-76815-1Search in Google Scholar

[9] Janik A., Wielokryterialna metoda wyceny wartości terenów zdegradowanych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, No. 62, 2012.Search in Google Scholar

[10] Widłak M., Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr, Wiadomości Statystyczne, Warszawa 2010, 1–26.Search in Google Scholar

[11] Nowak E., Zarys metod ekonometrii: zbiór zadań, PWN, Warszawa 2002.Search in Google Scholar

[12] Goryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Osiewalski J., Walkosz A., Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2009.Search in Google Scholar

[13] Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu: pełny wykład, PWN, Warszawa 2006.Search in Google Scholar

[14] Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa 2013.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo