1. bookVolume 118 (2021): Issue 1 (January 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Assessment of the technical condition of mines with mechanical fuses

Published Online: 22 Dec 2021
Volume & Issue: Volume 118 (2021) - Issue 1 (January 2021)
Page range: -
Received: 07 Jul 2021
Accepted: 17 Dec 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Center for International Stabilization and Recovery, (2009). Scoping Study of the Effects of Aging on Landmines. Global CWD Repository. 21. https://commons.lib.jmu.edu/cisr-globalcwd/21 (date of access: 15/09/2021). Search in Google Scholar

Chant, I., Lee, D., Ireland, D. (2005). DSTO Landmine Detection Test Targets. Edinburgh South Australia: DSTO Systems Sciences Laboratory. Search in Google Scholar

Dokumentacja techniczna na minę kolejową PMK-1, arch. WITI nr 14/09/9. Search in Google Scholar

Fokin, J.G. (1973). Niezawodność eksploatacyjna urządzeń technicznych. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Search in Google Scholar

Fonrobert, P., Stępień, L., Terenowski, H. (2011). Podejmowanie decyzji o dalszej eksploatacji środków bojowych na podstawie informacji o ich eksploatacji. Problemy Techniki Uzbrojenia, R. 40, z. 120(4), 93–101. Zielonka: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Search in Google Scholar

Kubecki, A., Śliwiński, J., Lubach, I. (2019). Metodyka badań min przeciwpancernych TM-62M z zapalnikami MWCz-62 w procesie eksploatacji. Wrocław: Military Institute of Engineer Technology. Search in Google Scholar

Mina przeciwdesantowa denna PDM-1M, Warunki Techniczne WT-0199/Inż. Search in Google Scholar

Mina przeciwdesantowa rzeczna MPR z zapalnikami mechanicznego działania, Warunki Techniczne WT-0198/Inż. Search in Google Scholar

Mina przeciwpancerna MPP-61 z zapalnikiem MUND-62, Warunki Techniczne WT-226/Inż. Search in Google Scholar

Mina przeciwpancerna PT Mi-Ba-III z zapalnikiem Ro-2, Warunki Techniczne WT-0374/Inż. Search in Google Scholar

Sztab Generalny Wojska Polskiego, Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych, Inż. 414/78 (1978). Środki minowania i rozminowania: opis i użytkowanie. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej. Search in Google Scholar

Sztab Generalny Wojska Polskiego, Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych, Inż. 572/94 (1994). Prace minerskie i niszczenia. Warszawa: Minosterstwo Obrony Narodowej. Search in Google Scholar

Urządzenie do badania min z zapalnikiem o działaniu naciskowym, application for utility model, no. W.129234. Search in Google Scholar

Urządzenie do badania zapalników naciskowych, utility model no. RWU.070345. Search in Google Scholar

Warunki Techniczne na odbiór zapalnika MWCz-62, Nr ChF4.029.047 TU/S. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD