1. bookVolume 118 (2021): Issue 1 (January 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Operational problems of tramway infrastructure in sharp curves

Published Online: 06 Oct 2021
Volume & Issue: Volume 118 (2021) - Issue 1 (January 2021)
Page range: -
Received: 22 Jul 2021
Accepted: 03 Sep 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Bujak, N., Grulkowski, S., & Zariczny, J. (2017). Aspekty bezpieczeństwa w projektowaniu i budowie infrastruktury tramwajowej. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, 25, 87–105. https://doi.org/10.21008/j.1897-4007.2017.25.0710.21008/j.1897-4007.2017.25.07 Search in Google Scholar

Czyczuła, W. (2002). Tor bezstykowy. Kraków: Wydawnictwo PK. Search in Google Scholar

Czyczuła, W., & Wajer, R. (2015). Problemy eksploatacji torowisk tramwajowych. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, 95 (Seria: Materiały Konferencyjne). Search in Google Scholar

Grulkowski, S. (2009). Charakterystyka bocznego zużycia szyn w łukach torów tramwajowych. Technika Transportu Szynowego, R. 15 (nr 7–8=182–183), 84–87. Search in Google Scholar

Grulkowski, S., & Zariczny, J. (2015). Charakterystyka zużyć, wad i uszkodzeń szyn w torach tramwajowych. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, 2 (106). Search in Google Scholar

Grulkowski, S., & Zariczny, J. (2012). Znaczenie dopasowania układu koło-szyna w transporcie tramwajowym – przegląd doświadczeń. Technika Transportu Szynowego. Search in Google Scholar

Kwaśniowski, S., Restel, F., & Wolniewicz, F. (2017). Problemy zużycia szyn i kół tramwajowych w warunkach wrocławskich. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 115. Search in Google Scholar

Oleksiewicz, W., & Kraśkiewicz, C. (2013). Rozwój konstrukcji i układu geometrycznego torowisk tramwajowych, jako istotny element postępu w miejskim transporcie szynowym. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, 3–102 (Seria: Materiały Konferencyjne). Search in Google Scholar

Opala, M. (2015). Symulacyjne badania zużycia profili kół tramwaju poruszającego się w łukach o małych promieniach. Logistyka, 4. Search in Google Scholar

Rochel, M. (2019). Nowoczesne rozwiązania z zakresu infrastruktury tramwajowej na przykładzie Krakowa w świetle tramwajowych przepisów budowlanych. Współczesne Problemy Transportu, 6 (Infrastruktura transportu), 48–62. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/42025 Search in Google Scholar

Rychlewski, J., Firlik, B., & Straszewski, W. (2017). Wytyczne projektowania torów tramwajowych a obecnie używany tabor tramwajowy. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, 335–355. https://doi.org/10.21008/j.1897-4007.2017.25.2610.21008/j.1897-4007.2017.25.26 Search in Google Scholar

Sołkowski, J. (2009). Zarys analizy efektu progowego przy łączeniu nawierzchni podsypkowych z innymi typami nawierzchni. Technika transportu szynowego, 12. Search in Google Scholar

Staśkiewicz, T., & Nowakowski, T. (2016). Analiza współpracy koła tramwajowego z szyną w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Problemy Kolejnictwa, 171. Search in Google Scholar

Szabłowska, P., & Rochel, M. (2020). Ways of protection from noise pollution in railway and tramway infrastructure. Journal of Civil Engineering and Transport, 2(1), 35–45. https://doi.org/10.24136/tren.2020.00310.24136/tren.2020.003 Search in Google Scholar

Towpik, K. (2016). Tor bezstykowy – zagrożenia, diagnostyka, utrzymanie. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, 114. Search in Google Scholar

Zając, G., & Jurga, S. (2009). Badania trwałości obręczy kół tramwajowych eksploatowanych w MPK S.A. w Krakowie. Problemy eksploatacji, 2. Search in Google Scholar

Zariczny, J., & Grulkowski, S. (2009). Efektywność działania smarownic a redukcja hałasu generowanego na łukach linii tramwajowych, Technika Transportu Szynowego, 9. Search in Google Scholar

Norma PN-K-92016 Tramwajowe zestawy kołowe, elastyczne. Obręcze obrobione, Wymagania i badania, 1997. Search in Google Scholar

Norma PN-91-K-8825 Zestawy kołowe taboru, tramwajowego. Kontur bieżni kół elastycznych wagonów tramwajowych, 1991. Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm.). Search in Google Scholar

Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torów tramwajowych, MAGTiOŚ, Warszawa 1983. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD