1. bookVolume 118 (2021): Issue 1 (January 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Operational problems of tramway infrastructure in sharp curves

Published Online: 06 Oct 2021
Page range: -
Received: 22 Jul 2021
Accepted: 03 Sep 2021
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

Elements of the tramway track that require special attention in the design and maintenance of the tramway infrastructure are sharp curves (curves with small radii). In such places, there are a number of unfavourable operational problems, which are discussed in the article below. It describes the characteristics of such geometric elements and analyses the interaction of the wheel-rail system. Moreover, the most important operational problems are presented, such as the wear of wheels and tramway rails, the buckling of the rails, and noise and vibrations occurring during the passage of the tram. Methods of reducing unfavourable phenomena occurring on curves in the tramway infrastructure were also highlighted.

Keywords

Bujak, N., Grulkowski, S., & Zariczny, J. (2017). Aspekty bezpieczeństwa w projektowaniu i budowie infrastruktury tramwajowej. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, 25, 87–105. https://doi.org/10.21008/j.1897-4007.2017.25.07 Search in Google Scholar

Czyczuła, W. (2002). Tor bezstykowy. Kraków: Wydawnictwo PK. Search in Google Scholar

Czyczuła, W., & Wajer, R. (2015). Problemy eksploatacji torowisk tramwajowych. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, 95 (Seria: Materiały Konferencyjne). Search in Google Scholar

Grulkowski, S. (2009). Charakterystyka bocznego zużycia szyn w łukach torów tramwajowych. Technika Transportu Szynowego, R. 15 (nr 7–8=182–183), 84–87. Search in Google Scholar

Grulkowski, S., & Zariczny, J. (2015). Charakterystyka zużyć, wad i uszkodzeń szyn w torach tramwajowych. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, 2 (106). Search in Google Scholar

Grulkowski, S., & Zariczny, J. (2012). Znaczenie dopasowania układu koło-szyna w transporcie tramwajowym – przegląd doświadczeń. Technika Transportu Szynowego. Search in Google Scholar

Kwaśniowski, S., Restel, F., & Wolniewicz, F. (2017). Problemy zużycia szyn i kół tramwajowych w warunkach wrocławskich. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 115. Search in Google Scholar

Oleksiewicz, W., & Kraśkiewicz, C. (2013). Rozwój konstrukcji i układu geometrycznego torowisk tramwajowych, jako istotny element postępu w miejskim transporcie szynowym. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, 3–102 (Seria: Materiały Konferencyjne). Search in Google Scholar

Opala, M. (2015). Symulacyjne badania zużycia profili kół tramwaju poruszającego się w łukach o małych promieniach. Logistyka, 4. Search in Google Scholar

Rochel, M. (2019). Nowoczesne rozwiązania z zakresu infrastruktury tramwajowej na przykładzie Krakowa w świetle tramwajowych przepisów budowlanych. Współczesne Problemy Transportu, 6 (Infrastruktura transportu), 48–62. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/42025 Search in Google Scholar

Rychlewski, J., Firlik, B., & Straszewski, W. (2017). Wytyczne projektowania torów tramwajowych a obecnie używany tabor tramwajowy. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, 335–355. https://doi.org/10.21008/j.1897-4007.2017.25.26 Search in Google Scholar

Sołkowski, J. (2009). Zarys analizy efektu progowego przy łączeniu nawierzchni podsypkowych z innymi typami nawierzchni. Technika transportu szynowego, 12. Search in Google Scholar

Staśkiewicz, T., & Nowakowski, T. (2016). Analiza współpracy koła tramwajowego z szyną w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Problemy Kolejnictwa, 171. Search in Google Scholar

Szabłowska, P., & Rochel, M. (2020). Ways of protection from noise pollution in railway and tramway infrastructure. Journal of Civil Engineering and Transport, 2(1), 35–45. https://doi.org/10.24136/tren.2020.003 Search in Google Scholar

Towpik, K. (2016). Tor bezstykowy – zagrożenia, diagnostyka, utrzymanie. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, 114. Search in Google Scholar

Zając, G., & Jurga, S. (2009). Badania trwałości obręczy kół tramwajowych eksploatowanych w MPK S.A. w Krakowie. Problemy eksploatacji, 2. Search in Google Scholar

Zariczny, J., & Grulkowski, S. (2009). Efektywność działania smarownic a redukcja hałasu generowanego na łukach linii tramwajowych, Technika Transportu Szynowego, 9. Search in Google Scholar

Norma PN-K-92016 Tramwajowe zestawy kołowe, elastyczne. Obręcze obrobione, Wymagania i badania, 1997. Search in Google Scholar

Norma PN-91-K-8825 Zestawy kołowe taboru, tramwajowego. Kontur bieżni kół elastycznych wagonów tramwajowych, 1991. Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm.). Search in Google Scholar

Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torów tramwajowych, MAGTiOŚ, Warszawa 1983. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo