Open Access

Priebeh jarných fenologických fáz na generatívnych orgánoch autochtónnych populácií smreka obyčajného (Picea abies [L.] Karst.) zo Slovenska

Jana Škvareninová
Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, SK - 960 53 Zvolen
eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Life Sciences, Plant Science, Ecology, other