1. bookVolume 7 (2012): Issue 1 (June 2012)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-7278
ISSN
1338-7278
First Published
29 Mar 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Energetic and Ecological Analysis of Energy Saving and Passive Houses

Published Online: 29 Mar 2013
Volume & Issue: Volume 7 (2012) - Issue 1 (June 2012)
Page range: 71 - 78
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-7278
ISSN
1338-7278
First Published
29 Mar 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

In this paper results of influence of building-installation system parameters on value of energetic coefficients were calculated. Three types of buildings (standard, energy saving and low energy) with heating surface of 100, 150 i 200 m2 were used. The above types of buildings differ on thermal barrier and heating system efficiency. The influence of the gravity and mechanical ventilation systems on the final heat energy of different kinds of houses was shown. Parameters of the certificate for energy characteristics of building were used. Mathematics models of influence of thermal barrier parameters and heating surface on the value of energy characteristics, namely final energy EF, primary energy EP and useful energy EU were established. Influence of such parameters as heating energy factors, ventilation system and energy sources on the energy efficiency improvement of buildings was analyzed. The building environmental assessment system was proposed on the base of energetic and ecological analysis of houses.

Keywords

[1] Seria Dokumenty Unii Europejskiej dotyczące budownictwa. (2010). Zrównoważone budownictwo. Warszawa: ITB.Search in Google Scholar

[2] Feist, W., Munzenberg, U., Thumulla, J., Schulze Darup, B. (2006). Podstawy budownictwapasywnego. Gdańsk: Polski Instytut Budownictwa Pasywnego. Dipl. Ing. Gunter Schlagowski Sp. z o.o.Search in Google Scholar

[3] Górzyński, J. (2007). Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.Search in Google Scholar

[4] Wojcikiewich, M., Sanytsky, M., Pozniak, O. (2009). Analiza zewnętrznych przegród budowlanych w domach energooszczędnych. Energia i Budynek, 6, 31-33.Search in Google Scholar

[5] Wojcikiewich, M., Sanytsky, M., Sekret R. (2010). Wpływ Parametrów Systemu Instalacyjnego na Wskaźniki Energetyczne Budynków Jednorodzinnych. In I. Konferencja NaukowaBudownictwo Energooszczędne. Suwałki 2010 (85-92). Poland.Search in Google Scholar

[6] Praktyczny poradnik. (2011). Świadectwa charakterystyki energetycznej. ., Łódź: ArCADiasoft Chudzik sp. J.Search in Google Scholar

[7] Shlagowski, G. (2011). Passive Building - a Comfort in any Season. EkOinform, 3, 54-55. Lviv.Search in Google Scholar

[8] Lis, P., Sekret, R. (2008). Budynki o radykalnie obniżonym zapotrzebowaniu na energię. In Bobki, T. & Rajczyka, J. (Eds.), Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym (199-208). Częstochowa.Search in Google Scholar

[9] Vincekova, S., Kridlova Burdova, E. (2008). Building environmental assessment - state of art. In Bobki, T. & Rajczyka, J. (Eds.), Budownictwo o zoptymalizowanym potencjaleenergetycznym (333-338). Częstochowa.Search in Google Scholar

[10] Senitkova, I. (2005). Perceived Indoor Air Quality-Suistainable Buildings and Indoor Environmental Engineering. In Supplementary Issue Containing Scientific Papers of 10th Rzeszow-Lviv-Kosice Conference. Kosice, 2005, (125-136).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo