1. bookVolume 6 (2013): Issue 2 (December 2013)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1805-4196
ISSN
1805-4196
First Published
20 Jun 2008
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Open Access

Vascular plant biodiversity of floodplain forest geobiocoenosis in Lower Morava river Basin (forest district Tvrdonice), Czech Republic

Published Online: 14 Feb 2014
Volume & Issue: Volume 6 (2013) - Issue 2 (December 2013)
Page range: 34 - 64
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1805-4196
ISSN
1805-4196
First Published
20 Jun 2008
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

Archaux, F., Chevalier, R., Berthelot, A., (2010). Towards practices favourable to plant diversity in hybrid poplar plantations. Forest Ecology and Management 259: pp.2410-241710.1016/j.foreco.2010.03.017Search in Google Scholar

Boedeltje, G., Bakker, J.P., Brinke, A.T., Van Groenendael, J.M., Soesbergen, M., (2004). Dispersal phenology of hydrochorous plants in relation to discharge, seed release time and buoyancy of seeds: The flood pulse concept supported. Journal of Ecology, 92 (5): pp. 786-796.Search in Google Scholar

Bohn, U., Neuhäusl, R., Gollub, G., Hettwer, C., Neuhäuslová, Z., Schlüter, H., Weber, H., (2003). Map of the Natural Vegetation of Europe. Scale 1:2 500 000. Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, 655 p.Search in Google Scholar

Brewer, J.S. (2010). A Potential Conflict between Preserving Regional Plant Diversity and Biotic Resistance to an Invasive Grass, Microstegium vimineum. Natural Areas Journal, 30(3): pp. 279-293.Search in Google Scholar

Chmura, D., Sierka, E., (2006).Relation between invasive plant and species richness of forest floor vegetation: A study of Impatiens parviflora DC. Polish Journal of Ecology, 54 (3): pp. 417-428Search in Google Scholar

Danihelka, J., Grulich, V., Šumberová, K., Řepka, R., Husák, Š. et Čáp, J., (1995). O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. Zprávy České Botanické Společnosti, 30 (Suppl.): pp. 29-102.Search in Google Scholar

Danihelka, J., Šumberová, K. (2004). O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II. Příroda, Praha, 21: pp.117-192.Search in Google Scholar

De Ferrari, C. M., Naiman, R. J., (1994). A multi-scale assessment of the occurrence of exotic plants on the Olympic Peninsula, Washington. Journal of Vegetation Science 5: pp. 247-258.Search in Google Scholar

Deiller, A.F., Walter, J.M.N., Trémoliéres, M., (2001). Effect of flood interruption on species richness, diversity and floristic composition of woody regeneration in the upper Rhine alluvial hardwood forest. Regulated Rivers: Research & Management, 17: pp. 393-40510.1002/rrr.649Search in Google Scholar

De Nooij, R.J.W., Lotterman, K.M., van de Sande, P.H.J., Pelsma, T., Leuven, R.S.E.W., Lenders, H.J.R., (2006). Validity and sensitivity of a model for assessment of impacts of river floodplain reconstruction on protected and endangered species. Environmental Impact Assessment Review 26: pp. 677-69510.1016/j.eiar.2005.11.003Search in Google Scholar

Dynesius, M., Nilsson, C., (1994). Fragmentation and flow regulation of river systems in the northern third of the world. Science 266: pp. 753-761.Search in Google Scholar

Ernoult, A., Tremauville, Y., Cellier, D., Margerie, P., Langlois, E., Alard, D., (2006). Potential landscape drivers of biodiversity components in a flood plain: Past or present patterns? Biological Conservation, 127: pp. 1 -1 7Search in Google Scholar

Godreau, V., Bornette, G., Frochot, B., Amoros, C., Castella, E., Oertli, B., Chambaud, F., Oberti, D., Craney, E., (1999). Biodiversity in the floodplain of Saone: a global approach. Biodiversity and Conservation, 8: pp. 839-864.Search in Google Scholar

Goebel, P.CH., Pregitzer, K.S., Palik, B.J., (2006). Landscape hierarchies influence riparian ground-flora communities in Wisconsin, USA. Forest Ecology and Management 230: pp. 43-5410.1016/j.foreco.2006.04.035Search in Google Scholar

Hanula, J.L., Horn, S., (2011). Removing an exotic shrub from riparian forests increases butterfly abundance and diversity. Forest Ecology and Management 262: pp. 674-680.Search in Google Scholar

Harris, M.B., Tomas, W., Mourao, G., Da Silva, C.J., Guimaraes, E., Sonoda, F., Fachim, E., (2005). Safeguarding the Patanal wetlands: threats and conservation initiatives. Conservation Biology 19: pp. 714-72010.1111/j.1523-1739.2005.00708.xSearch in Google Scholar

Holub, J., Procházka, F., (2000). Red List of vascular plants of the Czech Republic. Preslia, 72: pp. 187-230.Search in Google Scholar

Hood, G.W., Naiman, R.J., (2000). Vulnerability of riparian zones to invasion by exotic vascular plant species. Plant Ecology, 148: pp. 105-11410.1023/A:1009800327334Search in Google Scholar

Horák, J., (1961). Jihomoravské lužní lesy (typologická studie). Thesis, VŠZ, Brno, 266 pp.Search in Google Scholar

Horák, J., (1964). Lesní fytocenóza jako indikátor změn vodního režimu lužních lesů. In: Vegetační problémy budování vodních děl, (pp. 39-53).ČSAV Praha Hrib, M., (2004). Z historie lesního hospodářství. In. Hrib, M., Kordiovský, E. (eds.): Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. (pp. 209-226). Moraviapress, Břeclav.Search in Google Scholar

Janík, D., Adam, D., Vrška, T., Hort, L., Unar, P., Král, K., Šamonil, P., Horal, D., (2008). Tree layer dynamics of the Cahnov-Soutok near-natural floodplain forest after 33 years (1973-2006). European Journal of Forest Research, 127 (4): pp. 337-345.Search in Google Scholar

Janík, D., Adam, D., Vrška, T., Hort, L., Unar, P., Král, K., Šamonil, P., Horal, D., (2011). Field maple and hornbeam populations along a 4-m elevation gradient in an alluvial forest. European Journal of Forest Research, 130: pp. 197-208.Search in Google Scholar

Klimo, E., Hager, H., (2000). The floodplain forests in Europe. EFI, Leiden, Boston, Köln, Brill, 215 p.Search in Google Scholar

Klimo, E., Hager, H., Matić, S., Anić, I., Kulhavý, J., /eds./ (2008). Floodplain Forests of the Temperate Zone of Europe. Lesnická práce, Kostelec nad Černými Lesy, 623 p.Search in Google Scholar

Košir, P., Čarni, A., Marinšek, A., Šilc, U., (2013). Floodplain forest communities along the Mura River (NE Slovenia). Acta Botanica Croatia, 72, 1: pp. 71-95.Search in Google Scholar

Kubát, K., Hrouda, L., Chrtek, J., Kaplan, Z., Kirschner, J., Štěpánek, J., (2002). Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha, 928 p.Search in Google Scholar

Lyon, J., Sagers, C.L., (1998). Structure of herbaceous plant assemblages in a forested riparian landscape. Plant Ecology 138: pp. 1-16. Nožička, J., (1956). Z minulosti jihomoravských luhů (Předběžná studie). Práce výzkumných ústavů lesnických ČSR, sv.10: pp. 169-199.Search in Google Scholar

Maarel van der, E., (1975). Man-made natural ecosystems in environmental management and planning. In: Dobben van, W.H., Lowe-McConell, R. H., (eds.): Unifying concepts in ecology. (pp. 263 - 274).The Hague, Dr W. Junk B. V. Publishers.Search in Google Scholar

Maděra, P., (2001a). Response of floodplain forest communities herb layer to changes in the water regime. Biológia, Bratislava, 56: pp. 63-72.Search in Google Scholar

Maděra, P., (2001b). Effect of water regime changes on the diversity of plant communities in floodplain forests. Ekológia (Bratislava), Vol.20, Supplement 1, pp.116-129.Search in Google Scholar

Maděra, P., et al. (2007). 100 nejzajímavějších stromů Biosférické rezervace Dolní Morava. BR Dolní Morava, 120 p.Search in Google Scholar

Maděra, P., Vukelic, J., Buček, A., Baričevic, D., (2008). Floodplain forest plant communities. In. Klimo, E. et al., (eds.): Floodplain forests of the temperate zone of Europe. (pp. 102-159). Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy.Search in Google Scholar

Maděra, P., Šebesta, J., Řepka, R., Klimánek, M., (2011). Vascular plants distribution as a tool for adaptive forest management of floodplain forests in the Dyje river basin. Journal of Landscape Ecology, 4, 2: pp. 18-34.Search in Google Scholar

Magee, T.K., Ringold, P.L., Bollman, M.A., (2008). Alien species importance in native vegetation along wadeable streams, John Day River basin, Oregon, USA. Plant Ecology 195: pp. 287-30710.1007/s11258-007-9330-9Search in Google Scholar

McLane, C.R., Battaglia, L.L., Gibson, D.J., Groninger, J.W., (2012). Succession of Exotic and Native Species Assemblages within Restored Floodplain Forests: A Test of the Parallel Dynamics Hypothesis. Restoration Ecology, 20, 2: pp. 202-210.Search in Google Scholar

Mölder, A., Schneider, E., (2011). On the beautiful diverse Danube? Danubian floodplain forest vegetation and flora under the influence of river eutrophication. River Research and Applications, 27: pp. 881-894Search in Google Scholar

Naiman, R.J., Decamps, H., Pollock, M., (1993). The role of riparian corridors in maintaining regional biodiversity. Ecological Applications, 3: pp. 209-21210.2307/194182227759328Search in Google Scholar

Naiman, R. J., Decamps, H., (1997). The ecology of interfaces: Riparian zones. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics, 28: pp. 621-658.Search in Google Scholar

Naiman, R. J., Decamps, H., MC Clain, M.E., (2005). Riparia: Ecology, Conservation, and Management of Streamside Communities. Elsevier Academic Press, New York.Search in Google Scholar

Neuhäuslová, Z., (2001). L2 Lužní lesy. In: Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M. (eds.): Katalog biotopů České republiky, (pp. 173-179). AOPK, Praha.Search in Google Scholar

Oťahelová, H., Banásová, V., Jarolímek, I., Husák, Š., Zaliberová, M., Zlinská, J., (1992).K výskytu ohrozených druhov flóry Slovenska v inundačnom území dolného toku rieky Moravy. Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti, Bratislava 14: pp. 34-35.Search in Google Scholar

Oťahelová, H., Banásová, V., Jarolímek, I., Zaliberová, M., (1997). Zoznam ohrozených druhov rastlín v nivě Moravy. Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti, Bratislava 19: pp. 107-113.Search in Google Scholar

Paal, J., Rannik, R., Jeletsky, E.M., Prieditis, N., (2007). Floodplain forests in Estonia: Typological diversity and growth conditions. Folia Geobotanica 42: pp. 383-400.Search in Google Scholar

Penka, M., Vyskot, M., Klimo, E., Vašíček, F., (1985). Floodplain forest ecosystem 1. Academia, Praha, 466 p. Penka, M., Vyskot, M., Klimo, E., Vašíček, F., (1991). Floodplain forest ecosystem 2. Academia, Praha, 632 p.Search in Google Scholar

Planty-Tabacchi, A., Tabacchi, E., Naiman, R. J., De Ferrari, C. M., Decamps, H., (1996). Invasibility of species-rich communities in riparian zones. Conservation Biology, 10: pp. 598-607.Search in Google Scholar

Pott, A., Oliveira, A.K.M., Damasceno-Junior, G.A., Silva, J.S.V., (2011). Plant diversity of the Pantanal wetland. Brazilian Journal of Biology, 71, 1 (suppl.): pp. 265-273.Search in Google Scholar

Pyle, L. L., (1995). Effects of disturbance on herbaceous exotic plant species on the floodplain of the Potomac River. American Midland Naturalist, 134: pp. 244-253.Search in Google Scholar

Pyšek, P., Prach, K., (1993). Plant invasions and the role of riparian habitats: a comparison of four species alien to central Europe. Journal of Biology, 20: pp. 413-420.Search in Google Scholar

Pyšek, P., Prach, K., (1994). How Important are Rivers for Supporting Plant Invasions? In. L. C. de Waal, L. E. Child, P. M. Wade and J. H. Brock (Eds.): Ecology and Management of Invasive Riverside Plants. (pp. 19-26). John Wiley & Sons Ltd.Search in Google Scholar

Pyšek, P., Sádlo, J., Mandák, B., (2002). Catalogue of alien plants of the Czech Republic. Preslia, 74: pp. 97-186.Search in Google Scholar

Richardson, D., Holmes, P.M., Elser, K.J., Galatowitsch, S.M., Stromberg, J.C., Kirkman, S.P., Pyšek, P., Hobbs, R.J., (2007). Riparian vegetation: degradation, alien plant invasions, and restoration prospects. Diversity and Distributions, 13: pp. 126-13910.1111/j.1366-9516.2006.00314.xSearch in Google Scholar

Rychtecká, P., Dreslerová, J., (2009). Important woody species in Poodří floodplains (Czech Republic). Journal of Landscape Ecology, 2(1): pp. 58-76.Search in Google Scholar

Řepka, R., Maděra, P., (2009). Rozšíření adventivních druhů v nížinných luzích jižní Moravy - případ hvězdnice kopinaté (Aster lanceolatus). In. Měkotová, J., (ed.): Říční krajina 6. (pp. 100-106). Sborník příspěvků z konference 21.října 2009, Olomouc.Search in Google Scholar

Řepka, R., Maděra, P., (2009b). Diverzita vyšších cévnatých rostlin lužního lesa ve vztahu k jeho věku. Zprávy České Botanické Společnosti, 44, Materiály 24: pp. 101-110.Search in Google Scholar

Saccone, P., Brun, J.J., Michalet, R., (2010). Challenging growth-survival trade-off: A key for Acer negundo invasion in European floodplains? Canadian Journal of Forest Research, 40, 10: pp. 1879-1886.Search in Google Scholar

Santos, M.J., (2010). Encroachment of upland Mediterranean plant species in riparian ecosystems of southern Portugal. Biodiversity and Conservation, 19: pp.2667-2684.Search in Google Scholar

Schnitzler, A., (1994). Conservation of biodiversity in alluvial hardwood forests of the temperate zone. The example of Rhine valley. Forest ecology and management, 68: pp. 385-398.Search in Google Scholar

Schnitzler, A., (1997). River dynamics as a forest process: interaction between fluvial systems and alluvial forests in large European river plains. The botanical review, 63, 1: pp. 40-64.Search in Google Scholar

Schnitzler, A., Hale, B.W., Alsum, E.M., (2007). Examining native and exotic species diversity in European riparian forests. Biological Conservation, 138: pp. 146-156.Search in Google Scholar

Stohlgren, T. J., Bull, K. A., Otsuki, Y., Villa, C. A., Lee, M., (1998). Riparian zones are havens for exotic plant species in the central grasslands. Plant Ecology, 138: pp. 113-125.Search in Google Scholar

Stokes, K., Ward, K., Colloff, M., (2010). Alterations in flood frequency increase exotic and native species richness of understorey vegetation in a temperate floodplain eucalypt forest. Plant Ecology, 211: pp. 219-233.Search in Google Scholar

Tabacchi, E., Planty-Tabacchi, A.M., Salinas, M.J., Decamps, H., (1996). Landscape structure and diversity in riparian plant communities: a longitudinal comparative study. Regulated Rivers: Research & Management, 12: pp. 367-390.Search in Google Scholar

Tremolieres, M., Sanchez-Perez, J.M., Schnitzler, A., Schmitt, D., (1998). Impact of river management history on the community structure, species composition and nutrient status in the Rhine alluvial hardwood forest. Plant Ecology 135: pp. 59-78.Search in Google Scholar

Trinajstič, I., Franjič, J., Škvorc, Ž., (2005). The flora of floodplain and marshy forests. In: Vukelič, J., (ed.): Floodplain Forests in Croatia, (p. 93-101), Academy of Forestry Sciences, Zagreb.Search in Google Scholar

Unar, P., Šamonil, P., (2008). The evolution of natural floodplain forests in South Moravia between 1973 and 2005. Journal of Forest Science, 54 (8): pp. 340-354.Search in Google Scholar

Uowolo, A.L., Binkley, D., Adair, E.C., (2005). Plant diversity in riparian forests in northwest Colorado: Effects of time and river regulation. Forest Ecology and Management 218: pp. 107-114.Search in Google Scholar

Úradníček, L., Maděra, P., Tichá, S., Koblížek, J., (2010). Woody Plants of the Czech Republic. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 368 p.Search in Google Scholar

Vašíček, F., (1985). Changes in the herbal vegetation along the topographical moisture gradient. In: Penka, M., Vyskyt, M, Klimo, E., Vašíček, F.: Floodplain Forests Ecosystem 2: (pp, 355-386), Academia, Praha.Search in Google Scholar

Vicherek, J., et al. (2000). Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 368 p.Search in Google Scholar

Viewegh, J., (2002). South-Moravian floodplain forest herb vegetation in the period 1978 -1997. Journal of Forest Science, 48: pp. 88-92.Search in Google Scholar

Vrška, T., (1997). Prales Cahnov po 21 letech (1973-1994). Lesnictví-Forestry 43: pp. 155-180.Search in Google Scholar

Vrška, T., (1998). Prales Ranšpurk po 21 letech (1973-1994). Lesnictví-Forestry, 44: pp, 440-473.Search in Google Scholar

Williams, CH.E., (2010). Survey of the alien flora of the Allegheny river island wilderness, Pennsylvania. Rhodora, 112, 950: pp. 142-15510.3119/09-04.1Search in Google Scholar

Wenger, E.L., Zinke, A., Gutzweiler, K.A., (1990). Present situation of the European floodplain forests. Forest Ecology and Management, 33-34: pp. 5-12. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD