1. bookVolume 2 (2008): Issue 2008 (January 2008)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2644-5247
ISSN
1337-3463
First Published
09 Nov 2012
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Seasonal changes in food composition of the Barn Owl (Tyto alba) in the northern part of the "Záhorie" region

Published Online: 04 Jul 2012
Volume & Issue: Volume 2 (2008) - Issue 2008 (January 2008)
Page range: 107 - 112
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2644-5247
ISSN
1337-3463
First Published
09 Nov 2012
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Seasonal changes in food composition of the Barn Owl (<italic>Tyto alba</italic>) in the northern part of the "Záhorie" region

33 prey species (10 296 individuals) were recovered from pellets of the Barn Owl in northern part of the "Záhorie" region (Western Slovakia) during period 2002-2006. The family Arvicolidae constituted 65.68 % of recoveries, Soricidae 17.86 %, Muridae 16.64 %, Talpidae 0.04 %, Gliridae 0.02 %, Mustelidae 0.02 %, Vespertilionidae 0.04 % and Aves 4.7 %. Microtus arvalis was predominantly represented by 65.2 %. For evaluation of diet data "The marked differences from the mean method" was used. The results of pellet analyses provide, besides information about owl diet, also new data about occurrence and geographical distribution of small mammalian species and importance of predators in agricultural landscape.

Keywords

Anděra M & Horáček I 1982: Poznáváme naše savce. Mladá fronta, Praha, 254.Search in Google Scholar

Balát F 1956: Potrava sovy pálené (T. alba) na jižní Moravě a jižním Slovensku. Zool Listy 5(3): 237-258.Search in Google Scholar

Bárta Z 1980: Rozšíření některých drobných savců v severozápadní části CHKO České středohoří na základe jejich výskytu ve vývržcích sovy pálené (Tyto alba). Část první - Insectivora. Sborn Okr Mus Most 2: 63-78.Search in Google Scholar

Bárta Z 1983: Zur Vertretung der Gattung Rattus Fischer in den Gewöllen der Schleiereule (Tyto alba) aus dem Böhmischen Mittelgebirge (ČSR). Faun Abh 11: 63-66.Search in Google Scholar

Danko Š & Štollmann A 1977: Výskyt drobných hmyzožravcov a hlodavcov v juhovýchodnej časti Košicej kotliny zistený na základe rozboru sovích vývržkov. Zborn Východoslov Múz, Prír Vedy Košice 18 AB: 57-62.Search in Google Scholar

Fehér E & Fehér CE 2004: A gyöngybagoly (Tyto alba) táplálékösszetételének éven belüli változása. Aquila 111: 81-87.Search in Google Scholar

Kinský BK 1942: O potravě sovy pálené (Tyto alba guttata Brehm) v okolí Kostelce nad Orlicí. Sylvia 6: 68-73.Search in Google Scholar

Latková H 2007: Plamienka driemavá v podmienkach Horného Záhoria. Príspevok k poznaniu stavu populácie, jej nárokov na prostredie, potravnej ekológii a praktickej ochrany. Diplomová práca, 108 [Depon. in Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava]Search in Google Scholar

Latková H 2008: Inventarizačný výskum populácie plamienky driemavej (Tyto alba) na Hornom Záhorí v rokoch 2002-2003. Crex 28: 144-148.Search in Google Scholar

Mlíkovský J 1998: Potravní ekologie našich dravců a sov. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 11. Český svaz ochránců přírody, Vlašim, 103.Search in Google Scholar

Noga M 2004: Potrava plamienky driemavej Tyto alba na Záhorí, 154-155. In: Bryja J & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2004, Sborník abstraktů z konference 12.-13. února. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 232.Search in Google Scholar

Obuch J 1982: Náčrt potravnej ekológie sov (Striges) v strednej časti Turca. Kmetianum 6: 81-105.10.1016/0040-1951(82)90123-8Search in Google Scholar

Obuch J 1991: K metodike vyhodnotenia kvantitatívnych údajov z potravy sov. Panurus 3: 61-66.Search in Google Scholar

Obuch J 1992a: Porovnanie potravy 4 druhov sov z 3 území ČSFR. Zprávy MOS 50: 17-25.Search in Google Scholar

Obuch J 1992b: Potrava sov v okolí Moldavy nad Bodvou, 190-197. In: Fulín M (ed): XV. východoslovenský tábor ochrancov prírody a krajiny 1991, Prehľad odborných výsledkov. Okresný úrad životného prostredia Košice vidiek, Moldava nad Bodvou, 221.Search in Google Scholar

Obuch J 2001: Using marked differences from the mean (MDFM) method for evaluation of contingency tables. Buteo 12: 37-46.Search in Google Scholar

Obuch J & Kürthy A 1995: Potrava troch druhov sov spoločne sídliacich v budovách. Buteo 7: 27-36.Search in Google Scholar

Schaefer H 1933: Eine interessante Beutetierliste der Schleiereule am Fuße der Hohen Tatra. Zool Anz 101: 164-167.Search in Google Scholar

Schmidt E & Štollmann A 1972: Potrava plamienky driemavej (Tyto alba guttata Brehm, 1831) v Turčianskej kotline. Zborn Slov Nár Múz, Prír Vedy 64: 139-142.Search in Google Scholar

Šťastný K 1973: Drobní savci ve vývržcích sovy pálené (Tyto alba guttata Brehm) na Šumperku. Lynx, n. s., Praha 14: 54-69.Search in Google Scholar

Uttendörfer O 1939: Die Ernährung der deutschen Raubvögel und Eulen und ihre Bedeutung in der heimischen Natur. Verlag Neumann-Neudamm, Berlin, 273-286.Search in Google Scholar

Vondráček J & Hošek V 1984: Příspěvek k potravní ekologii sovy pálené (Tyto alba guttata Brehm) z oblasti jižního Slovenska. Ochr Prír 5: 135-147.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo