1. bookVolume 1 (2007): Issue 2007 (January 2007)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2644-5247
ISSN
1337-3463
First Published
09 Nov 2012
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Proof of nesting by a second pair of White-tailed Sea Eagles (Haliaeetus albicilla) in Eastern Slovakia

Published Online: 09 Nov 2012
Volume & Issue: Volume 1 (2007) - Issue 2007 (January 2007)
Page range: 43 - 44
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2644-5247
ISSN
1337-3463
First Published
09 Nov 2012
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Danko Š 2005: Vzostup hniezdnej populácie orliaka morského (Haliaeetus albicilla) v strednej Európe: prvý záznam hniezdenia na východnom Slovensku. Tichodroma 17: 63-67.Search in Google Scholar

Hrabar A 1932: Ptactvo na Podkarpatské Rusi. Sborník zemské muzejní společnosti v Užhorodě: 59-86.Search in Google Scholar

Z originálu Grabar A 1931: Ptastvo Podkarpatskoj Rusi (Avifauna Carpathorossica). Podkarpatska Rus, Užgorod VIII: 1-32 preložil A Malich.Search in Google Scholar

Chavko J 2002: Orliak morský (Haliaeetus albicilla), 172-174. In: Danko Š, Darolová A & Krištín A (eds.): Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, Bratislava, 668.Search in Google Scholar

Stollmann A 2004: Národná prírodná rezervácia „Ostrov orliaka morského“ má 50 rokov. Chránené územia Slovenska 60: 8-9.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo