1. bookVolume 55 (2009): Issue 2 (June 2009)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
First Published
14 Dec 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Assessment of the health condition of flood forests in the river Danube inundation area, section Dobrohošt - Sap using aerial photos

Published Online: 10 Feb 2010
Volume & Issue: Volume 55 (2009) - Issue 2 (June 2009)
Page range: 145 - 164
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
First Published
14 Dec 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Bucha T., Vladovič J., 2000: Klasifikácia zdravotného stavu lesov pomocou kozmických snímok Landsat TM na modelovom území Lomnistej a Vajskovskej doliny. Lesn. Čas. - Forestry Journal, 46(2): 117-127.Search in Google Scholar

Cifra J., 1983: Prognóza vplyvu vodného diela Gabčíkovo na lesné hospodárstvo. Lesn. Čas., 29(2): 137-152.Search in Google Scholar

Cifra J., 1987: Podmienky zachovania lužných lesných spoločenstiev na Dunaji. Lesn. Čas., 33(6): 429-440.Search in Google Scholar

Gross C. P., 2000: Remote sensing application for forest health status assessment. Second edition, Commission of the European Communities, ISBN 92-828-8144-X, 216 p.Search in Google Scholar

Hildebrandt G., 1991: Remote sensing application for forest health status assessment. Commission of the European Communities, printed in Belgium by Walphot S. A, 1991.Search in Google Scholar

Mucha I., Rodák D., Banský Ľ., Hlavatý Z., Lakatosová E., Hlavatá O., 2008: Monitorovanie prírodného prostredia v oblasti vplyvu VD Gabčíkovo: Súhrnná správa za rok 2007. Bratislava, 2008. Dostupné na internete: http://www.gabcikovo.gov.sk/vvb/vr2007/index.htmlSearch in Google Scholar

Neštický Š., Varga L., 2001: Optimalizácia vodného režimu ramennej sústavy z hľadiska lesného hospodárstva. Expertízne vyjadrenie k optimalizácii vodného režimu v inundácii. In Lisický, Mucha (ed.): Optimalizácia vodného režimu ramennej sústavy v úseku Dunaja Dobrohošť - Sap z hľadiska prírodného prostredia. Bratislava, s. 42-43.Search in Google Scholar

Pavlenda P., Ďurkovičová J., Ištoňa J., Leontovyč R., Longauer R., Longauerová V., Pajtík J., Priwitzer T., Raši R., Stančíková A., Tóthová S., Vodálová A., 2008: Čiastkový monitorovací systém Lesy. Správa z monitoringu. Národné lesnícke centrum Zvolen, v tlači.Search in Google Scholar

Račko J., 1996: Fotoletecký monitoring zdravotného stavu lesov. Lesnícke štúdie, 54, 66 s.Search in Google Scholar

Raši R., Bucha T., 2001: The evaluation of forest stands defoliation in the region of water construction system Gabčíkovo using aerial photos. Lesn. Čas. - Forestry Journal, 47(2): 165-177.Search in Google Scholar

Scheer Ľ., 1995: Zisťovanie zásob dvojfázovým regresným výberom pomocou družicových scén a terestrického merania. Lesnictví - Forestry, 41(5): 224-229.Search in Google Scholar

Šmelko Š., 1985: Nové smery v metodike a technike inventarizácie lesa. VPA, VŠLD Zvolen, 1985/6, 122 s.Search in Google Scholar

Šomšák L., 1999: Flora and vegetation conditions of floodplain ecosystems. In. Mucha (ed.): Gabčíkovo part of the Hydroelectric Power Project - Enviromental Impact Review. Faculty of Natural Sciences, Comenius Univerzity, Bratislava, p. 241-245.Search in Google Scholar

Zarco-Tejada P. J., Miller J. R., Noland T. L., Mohammed G. H., Sampson P., 2001: Scalling-up and Model Inversion Methods with Narrow-band Optical Indices for Chlorophyll Content Estimation in Closed Forest Canopies with Hyperspectral Data. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (Special Issue on Hyperspectral Remote Sensing), 39(7): 1491-1507.10.1109/36.934080Search in Google Scholar

UN/ECE ICP Forests, 2006: Manual on methods and criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests: Part II Visual Assessment of Crown Condition. UNECE, Geneva. ( www.icp-forests.orghttp://www.microsoft.com/ultracam/downloads/default.mspxSearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo