1. bookVolume 59 (2011): Issue 1 (March 2011)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4333
ISSN
0042-790X
First Published
28 Mar 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Trend analysis of rainfall-runoff regimes in selected headwater areas of the Czech Republic

Published Online: 04 Mar 2011
Volume & Issue: Volume 59 (2011) - Issue 1 (March 2011)
Page range: 36 - 50
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4333
ISSN
0042-790X
First Published
28 Mar 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

ANDĚL J., 1998: Statistické metody. Matfyzpress. Praha.Search in Google Scholar

BAE D. a kol., 2008: Long-term trend of precipitation and runoff in Korean river basis. Hydrol. Process, 22, 14, 2644-2656.10.1002/hyp.6861Search in Google Scholar

BIČÍK I. a kol., 2003: Vývoj struktury ploch v povodí Otavy. In: Hodnocení vlivu změn přírodního prostředí na vznik a vývoj povodní (ed. Langhammer). PřF UK, Praha.Search in Google Scholar

BIRSAN M. V. a kol., 2005: Streamflow trends in Switzerland. J. Hydrol., 314, 1-4, 312-329.10.1016/j.jhydrol.2005.06.008Search in Google Scholar

BLAŽKOVÁ Š., KOLÁŘOVÁ S., 1994: Vliv odlesnění na hydrologický režim v oblasti Jizerských hor. Výzkum pro praxi, 28, VÚV T. G. Masaryka, Praha.Search in Google Scholar

BURN D. H. a kol., 2004: Hydrological trends and variability in the Liard River basin. Hydrol. Sci. J., 49, 1, 53-68.10.1623/hysj.49.1.53.53994Search in Google Scholar

CAHYNOVÁ M., HUTH R., 2007: Trendy v kalendáři povětrnostních situací HMÚ/ČHMÚ v období 1946-2002. Meteorologické zprávy, 60, 6, 175-182.Search in Google Scholar

CORINE, 2000: Databáze Corine Land cover, MŽP.Search in Google Scholar

CZAJA, S., 2005: Changes in river discharge structure and regime in mining-industrial-urban areas. Reg. Environ. Change., 5, 18-26.10.1007/s10113-004-0084-9Search in Google Scholar

DOMONOKOS, P., PIOTROWICZ, K., 1998: Winter temperature characteristics in Central Europe. Int. J. Climatol., 18, 1405-1417.10.1002/(SICI)1097-0088(19981115)18:13<1405::AID-JOC323>3.0.CO;2-DSearch in Google Scholar

HELSEL D. R., FRANS L. M, 2006: Regional Kendall Test for Trend. Environ. Sci. Technol., 40, 13.10.1021/es051650bSearch in Google Scholar

DOLEŽAL F. a kol., 2004: Bilanční odhady příspěvku odvodňovacích soustav k průběhu povodní. Výzkumná zpráva, VÚMOP, Praha.Search in Google Scholar

FALARZ, M., 2004: Variability and trends in duration and depth of snow cover in Poland in the 20th century. Int. J. Climatol., 24, 1713-1727.10.1002/joc.1093Search in Google Scholar

FIALA T., 2008: Statistical characteristics and trends of mean annual and monthly discharges of Czech Rivers in the period 1961-2005. J. Hydrol. Hydromech., 56, 2, 133-140.Search in Google Scholar

FRANKE, J., GOLDBERG, V., EICHELMANN, U., FREYDANK, E., BERNHOFER, C., 2004: Statistical analysis of regional climate trends in Saxony, Germany. Clim. Res., 27, 145-150.10.3354/cr027145Search in Google Scholar

FU G. a kol., 2004: Hydro-climatic trends of the Yellow River basin for the last 50 years. Clim. Change, 65, 149-178.10.1023/B:CLIM.0000037491.95395.bbSearch in Google Scholar

HAIS M., 2003: Vývoj a změny land coveru v povodí Otavy za posledních 15 let. In: Hodnocení vlivu změn přírodního prostředí na vznik a vývoj povodní (ed. Langhammer). PřF UK, Praha.Search in Google Scholar

HINTNAUS I., 2008: Změny ve vývoji krajiny v pramenné oblasti Blanice. [Bakalářská práce.] PřF UK, Praha.Search in Google Scholar

HUANG M. a kol., 2003: Runoff response to afforestation in a watershed of the Loess Plateau, China. Hydrol. Process, 17, 13, 2599-2609.10.1002/hyp.1281Search in Google Scholar

HUO Z. a kol., 2008: Effects of climate changes and water-related human activities on annual stream flows of the Shiyang river basin in arid north-west China. Hydrol. Process, 22, 16, 3155-3167.10.1002/hyp.6900Search in Google Scholar

CHAVES J. a kol., 2008: Land management impacts on runoff sources in small Amazon watersheds. Hydrol. Process., 22, 12, 1766-1775.10.1002/hyp.6803Search in Google Scholar

CHEN H., 2007: Historical temporal trends of hydro-climatic variables and runoff response to climate variability and their relevance in water resource management in the Hanjiang basin. J. Hydrol., 344, 3-4, 171-184.10.1016/j.jhydrol.2007.06.034Search in Google Scholar

JUCKEM P. F. a kol., 2008: Effects of climate and land management change on streamflow in the driftless area of Wisconsin. J. Hydrol., 355, 1-4, 123-130.10.1016/j.jhydrol.2008.03.010Search in Google Scholar

KALVOVÁ J. a kol., 2002: Globální klimatické modely a scénáře změny klimatu pro Českou republiku. In: Národní klimatický program České republiky, 32, Praha, 1-58.Search in Google Scholar

KAŇOK J., 1997: Antropogenní ovlivnění velikosti průtoků řek povodí Odry po profil Koźle. Spisy prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, 103, Ostravská univerzita, Ostrava.Search in Google Scholar

KENDALL M. G., 1975: Rank correlation methods. Charles Griffin, London.Search in Google Scholar

KLIMENT Z., MATOUŠKOVÁ M., 2005: Trendy ve vývoji odtoku v povodí Otavy. Geografie, 110, 1, 32-45.10.37040/geografie2005110010032Search in Google Scholar

KLIMENT Z., MATOUŠKOVÁ M., 2006: Changes of runoff regime according to human impact on the landscape. Geografie, 111, 3, 292-304.10.37040/geografie2006111030292Search in Google Scholar

KLIMENT Z., MATOUŠKOVÁ M., 2008: Long-term Trends of Rainfall and Runoff Regime in Upper Otava River Basin. Soil and Water Research, 3, 3, 155-167.10.17221/2/2008-SWRSearch in Google Scholar

KLIMENT Z., MATOUŠKOVÁ M., 2009: Runoff changes in the Šumava Mountains (Bohemian Forest) and the foothill regions: Extent of influence by human impact and climate changes. Water Resour. Managmnt., 23, 1813-1834.10.1007/s11269-008-9353-6Search in Google Scholar

KLÖCKING B., HABERLANDT U., 2002: Impact of land use changes on water dynamics - a case study in teperate meso and macroscale river basin. Physics and Chemistry of the Earth, 27, 619-629.10.1016/S1474-7065(02)00046-3Search in Google Scholar

KRÁLOVEC V., 2009: Změny srážkoodtokových poměrů v povodí horní Opavy. [Diplomová práce.] PřF UK, Praha.Search in Google Scholar

KUBÁT J., 2007: Dopady klimatických změn na hydrologický režim v České republice. [Online, cit. 2009-03-06]. Available: http://www.chmi.cz/katastrofy/kubat1607.pdfSearch in Google Scholar

KUNDZEWICZ Z., ROBSON A., 2004: Change detection in hydrological records - a review of the methodology. Hydrol. Sci. J., 49, 1, 7-20.10.1623/hysj.49.1.7.53993Search in Google Scholar

KŘÍŽ V., 2003: Změny a zvláštnosti vodního režimu řeky Ostravice. Geografie, 108, 1, 36-48.10.37040/geografie2003108010036Search in Google Scholar

LEDVINKA O., 2008: Trendy srážkoodtokového režimu v povodí Rolavy. [Diplomová práce.] PřF UK, Praha.Search in Google Scholar

LIBISELLER C., 2004: MULTMK/PARTMK. A program for computation of multivariate and partial Mann-Kendall test. LIU. Linköping.Search in Google Scholar

MA X. et al., 2009: Response of hydrological processes to land-cover and climate changes in Kejie watershed, south-west China. Hydrol. Process., 23, 1179-1191.10.1002/hyp.7233Search in Google Scholar

MAJERČÁKOVÁ, O., ŠKODA, P., DANÁČOVÁ, Z., 2007: Vývoj vybraných hydrologických a zrážkových charakteristík za obdobia 1961-2000 a 2001-2006 v oblasti Vysokých Tatier. Meteorol. Čas., 10, 4, 205-210.Search in Google Scholar

MANN H. B., 1945: Nonparametric test against trend. Econometrica, 13, 245-259.10.2307/1907187Search in Google Scholar

MEYER W. B., 2001: Human impact on the Earth. Cambridge University Press, Cambridge.Search in Google Scholar

PEKÁROVÁ P., 2003: Identifikácia dlhodobých trendov a fluktuácií hydrologických radov. Časť II. Výsledky. J. Hydrol. Hydromech., 51, 2, 97-108.Search in Google Scholar

PEKÁROVÁ, P., MIKLÁNEK, P., PEKÁR, J., OLBŘÍMEK, J., 2008: Analýza zmien štatistických charakteristík denných úhrnov zrážok na stanici Hurbanovo v rôznych obdobiach. Časť I. Viacročná variabilita a spektrálna analýza. Acta Hydrol. Slovaca, 9, 1, 64-76.Search in Google Scholar

SAMANIEGO L., BÁRDOSSY A., 2005: Robust parametric models of runoff characteristics at the mesoscale. J. Hydrol., 303, 136-150.10.1016/j.jhydrol.2004.08.022Search in Google Scholar

SEARCY J. K., HARDISON CH., 1960: Double-Mass Curves. Manual of Hydrology: Part 1 General Surface-Water Techniques. Geological Survey Water-Supply Paper 1541 - B. U. S. Department of Interior.Search in Google Scholar

SCHÖNER, W., AUER, I., BÖHM, R., 2009: Long term trends of snow depth at Sonnblick (Austrial Alps) and its relation to climate change. Hydrol. Process., 23, 1052-1063.10.1002/hyp.7209Search in Google Scholar

ŠTĚPÁNEK P., 2004: Homogenizace teploty vzduchu na území České republiky v období přístrojových pozorování. Práce a studie, 32, ČHMÚ, Praha.Search in Google Scholar

ŠERCL P., LETT P., 2004: Výpočet rastru srážek v prostředí GIS. Uživatelská příručka. ČHMÚ, Praha.Search in Google Scholar

ŠVIHLA V. a kol., 1992: Výzkumný objekt Ovesná Lhota. VÚMOP, Praha.Search in Google Scholar

TRÖMEL, S., SCHÖNWIESE, C. D., 2008: Robust trend estimation of observed German precipitation. Theor. Appl. Climatol., 93, 107-115.10.1007/s00704-007-0341-1Search in Google Scholar

VESECKÝ A. a kol., 1961: Podnebí Československé socialistické republiky. Tabulky. ČHMÚ, Praha.Search in Google Scholar

WU W. et al., 2007: Modelling the impact of recent land-cover changes on the stream flows in northeastern Puerto Rico. Hydrol. Process, 21, 21, 2944-2956.10.1002/hyp.6515Search in Google Scholar

ZHANG X. a kol, 2008: Response of streamflow to changes in climate and land use/cover in the Loess Plateau, China. Water. Resour. Res., 44, doi:10.1029/2007WR006711.10.1029/2007WR006711Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo