Open Access

Ocena Wpływu Parametrów Nadtapiania Laserowego w Warunkach Kriogenicznych Na Strukturę Warstwy Wierzchniej Na Stopie Ti-6al-4V

   | Sep 23, 2008

Cite

W pracy zostały przedstawione efekty przetapiania laserowego w warunkach kriogenicznych stopu tytanu Ti-6Al-4V. W celu określenia wpływu obróbki laserowej wykonano analizę mikrostruktury (SEM), składu fazowego (XRD), oraz pomiary mikrotwardości uzyskanych warstw. Stwierdzono, że zmiany podstawowych parametrów przetapiania laserowego - mocy wiązki lasera i prędkości skanowania istotnie wpływają na grubość i mikrostrukturę otrzymanych warstw. W wyniku przetapiania laserowego nastąpił znaczny wzrost mikrotwardości. Obserwacje mikroskopowe wykazały, że otrzymane warstwy mają budowę dendrytyczną. Analiza składu fazowego wykazała obecność tlenków i azotków tytanu w warstwie wierzchniej. Efektem ubocznym opisywanej tu metody obróbki powierzchniowej jest obecność siatki pęknięć na powierzchni.

eISSN:
2083-4799
ISSN:
1730-2439
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Materials Sciences, Functional and Smart Materials