1. bookVolume 7 (2008): Issue 1 (June 2008)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1854-9829
ISSN
1581-4661
First Published
10 Jul 2007
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Distribution and Communities of Crypsis Aculeata and Heleochloa Schoenoides in Slovakia

Published Online: 04 Aug 2008
Volume & Issue: Volume 7 (2008) - Issue 1 (June 2008)
Page range: 5 - 20
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1854-9829
ISSN
1581-4661
First Published
10 Jul 2007
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Distribution and Communities of <italic>Crypsis Aculeata</italic> and <italic>Heleochloa Schoenoides</italic> in Slovakia

The distribution and communities of two annual grasses Crypsis aculeata and Heleochloa schoenoides were studied in Slovakia during 2003-2007. Herbarium and field data were used to reconstruct the occurrence of both taxa. A strong decline in C. aculeata localities was observed. This was mainly due to the destruction of periodically flooded saline habitats. By contrast, the occurrence of H. schenoides was changed only slightly. This species survives in secondary habitats (rural roads, field margins, field depressions). Point maps of historical and recent distribution are presented. Halophile vegetation of Crypsis aculeata and Heleochloa schoenoides has been sampled with the adapted Braun-Blanquet method. All collected relevés have been classified using the JUICE software. The results showed that the Crypsidetum aculeate Wenzl 1934 community is missing now in Slovakia, but Heleochloetum schoenoidis (Soó 1933) Topa 1939 was still recorded at a few sites. However, the community contained many ruderal plant species.

Keywords

Barkmann, J. J., Doing, H., & Segal, S. (1964): Kritische Bemerkungen und Vorschläge zur quantitativen Vegetationsanalyse. Acta Botanica Neerlandica, Amsterdam, 13: 394-419.10.1111/j.1438-8677.1964.tb00164.xSearch in Google Scholar

Bilik, G. J. (1937): Roslinnis zasolenich ugid' livoberežžja serednoi Naddniprjanščini. Geobotaničeskij zbirnik, Kijiv, 1: 85-118.Search in Google Scholar

Bilik, G. J. (1963): Roslinnis zasolenich gruntiv Ukraini, ii rozvitok, bikoristanija ta polišennja. Kijiv, Vydavnictvo AN URSR, 300 pp.Search in Google Scholar

Bodrogközy, G. (1962): Die standortsökologischen Verhältnisse der halophilen Pflanzengesellschaften des Pannonicum I. Untersuchungen an den Solontschak-Szikböden des südlichen Kiskunság. Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest, 8: 1-37.Search in Google Scholar

Bojko, H. (1931): Ein Beitrag zur Ökologie von Cynodon dactylon Pers. und Astragalus exscapus L. Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien, Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Wien, 140: 675-692.Search in Google Scholar

Bojko, H. (1932): Über die Pflanzengesellschaften im burgenländischen Gebiete östlich vom Neusiedler-See. Burgenlandische Heimatblatt, Eisenstadt, 1: 43-54.Search in Google Scholar

Borhidi, A. (1996): An annotated checklist of the Hungarian plant communities. I. The non-forest vegetation. In: Borhidi, A. (ed.): Critical revision of the Hungarian plant communities, Janus Pannonius Univ. Pécs, pp. 43-94.Search in Google Scholar

Boros, E. (2003): Alkaline lakes, National Ecological Network 4. Authority for Nature Conservation, Ministry of Environment and Water, Budapest, Hungary. 28 pp.Search in Google Scholar

Buol, S. W., Hole, F. D., McCracken, R. J., & Southard R. J. (1997): Soil genesis and classification. Iowa State University Press, Ames, 406 pp.Search in Google Scholar

Conert, H. (1983): Crypsis L. Illustrierte Flora von Mitteleuropa, Band I, Teil 3, Lieferung 2. Paul Parey, Berlin & Hamburg, pp. 99-105.Search in Google Scholar

Danihelka, J., & Hanušová, M. (1995): Poznámky k současnému stavu slanomilné flóry a vegetace v okolí Nesytu u Sedlce. Zprávy České botanické společnosti, Suppl. 1995/1: 135-146.Search in Google Scholar

Dítě, D., Eliáš ml., P., & Sádovský, M. (2004): Recentný výskyt halofytov v Liptovskej a Spišských kotlinách (severné Slovensko). Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, Bratislava, Supl. 10: 117-121.Search in Google Scholar

Feráková, V., Maglocký, Š., & Marhold, K. (2001): Červený zoznam paprad'orastov a semenných rastlín. In: Baláž, D., Marhold, K., & Urban, P. (eds.): Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Ochrana prírody, Banská Bystrica, (Suppl.) 20: 44-76.Search in Google Scholar

Freitag, H., Golub, V. B., & Yuritsyna, N. A. (2001): Halophytic plant communities in the northern Caspian lowlands: 1. annual halophytic communities. Phytocoenologia 31(1): 63-108.Search in Google Scholar

Futák, J., & Domin, K. (1960): Bibliografia k flóre ČSR. Vyd. SAV, Bratislava, 884 pp.Search in Google Scholar

Futák, J. (1980): Fytogeografické členenie SSR (1: 1 000 000). In: Mazúr E. (ed.): Atlas Slovenskej socialistickej republiky. Bratislava, p. 81.Search in Google Scholar

Grulich, V. (1987): Slanomilné rostliny na jižní Moravě. Okresní výbor Českého svazu ochránců přírody, Běclav, p. 76.Search in Google Scholar

Hennekens, S. M., & Schaminée, J. H. J. 2001: TURBOVEG, a comprehensive data base management system for vegetation data. Journal of Vegetation Science 12 (4): 589-591.Search in Google Scholar

Hejný, S. (1960): Ökologische Charakteristik der Wasser und Sumpfpflanzen in den Slowakischen Tiefebennen. Vydavatelstvo SAV, Bratislava, 487 pp.Search in Google Scholar

Hilbig, W. (2000): Kommentierte Übersicht über die Pflanzengesellschaften und ihre höheren Syntaxa in der Mongolei. Feddes Repertorium 111: 75-120.10.1002/fedr.20001110108Search in Google Scholar

Holub, J., & Grulich, V. (1999a): Crypsis aculeata (L.) Aiton. In: Čeřovský, J., & al. (eds.): Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR Vol 5. Vyššie rastliny. Príroda, Bratislava, p. 119.Search in Google Scholar

Holub, J., & Grulich, V. (1999b): Heleochloa schoenoides (L.) Host ex Roemer. Čeřovský J., & al. (eds.): Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR Vol 5. Vyššie rastliny. Príroda, Bratislava, p. 178.Search in Google Scholar

Holub, J., & Procházka, F. (2000): Red List of vascular plants of the Czech Republic. Preslia 72: 187-230.Search in Google Scholar

Holub, J. (1999): Schoenoplectus supinus (L.) Palla. In: Čeřovský, J., & al. (eds.): Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR Vol 5. Vyššie rastliny. Príroda, Bratislava, p. 332.Search in Google Scholar

Knežević, A. S. (1994): Monografija flore vaskularnih biljaka na slatinama u regionu Banata, (Jugoslavija). Matica srpska, Novi Sad, p. 122.Search in Google Scholar

Kojić, M., Popović, R., & Karadžić, B. (1998): Sintaksonomski pregled vegetacije Srbije. Institut za biološka istraživanja, Siniša Stanković", Beograd, pp. 5-218.Search in Google Scholar

Körner, I. (2006). Die Pflanzenweld rund um den Neusiedler See. In: Oberleitner, I., Wolfram, G., & Achatz-Blab, A. (eds.): Salzlebensräume in Österreich. Umweltbundesamt, Wien, pp. 109-117.Search in Google Scholar

Krippelová, T. (1965): Sol'né stepi na Žitnom ostrove. Československá ochrana prírody, Bratislava, 2: 121-133.Search in Google Scholar

Krist, V. (1940): Halofytní vegetace jihozápadního Slovenska a severní části Malé Uherské nížiny. Práce Moravské přírodovědecké společnosti, Brno, 12/10: 1-100.Search in Google Scholar

Kupčok, S. T. (1956): Príspevok k poznaniu flóry okolia Banskej Štiavnice a Pukanca. Biologické práce 2(9): 1-64.Search in Google Scholar

Marhold, K., & Hindák, F. (eds.) (1998): Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Veda, Bratislava, 688 p.Search in Google Scholar

Matevski, V., (2003): Dryland/grassland ecosystems. In: Smith, D. R., & Smith, K. A. (eds.): Country Study for Biodiversity of the Republic of Macedonia (First National Report). Ministry of Environment and Physical Planning, Skopje, p. 44.Search in Google Scholar

Micevski, K. (1965): Halofitska vegetacija Ovčeg Polja. Acta Musei Macedonici Scientiarum Naturalium, Skopje, 10: 67-90.Search in Google Scholar

Molnár, Zs., & Borhidi, A. (2003): Hungarian alkali vegetation: Origins, landscape history, syntaxonomy, conservation. Phytocoenologia 33: 377-408.10.1127/0340-269X/2003/0033-0377Search in Google Scholar

Molnár, Zs., & Vajda, Z. (eds.) (2000): A Duna-Tisza köze aktuális élõhely-térképezése. Kézirat, Vácrátót-Kecskemét, 27 pp.Search in Google Scholar

Mucina, L., & Maglocký, Š. (eds.) (1985): A list of vegetation units of Slovakia. Documents phytosociologiques, Camerino, 9: 175-220.Search in Google Scholar

Mucina, L. (1993): Puccinellio-Salicornietea. In: Mucina, L., Grabherr, G., & Ellmauer, T. (eds.): Die Pflanzengesellschaften Österreichs. Teil 1, Anthropogene Vegetation. Fischer, Stuttgart, New York, pp. 522-549.Search in Google Scholar

Niklfeld, H., & Schratt-Ehrendorfer, L. (1999): Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta und Spermatophyta) Österreichs. 2. Fassung. In: Niklfeld, H. (ed.): Rote Listen gefährdeter Pflanzen Österreichs, ed. 2, Grüne Reihe des Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Wien, pp. 33-151.Search in Google Scholar

Niklfeld, H. (1971): Bericht über die Kartierung der Flora Mitteleuropas. Taxon 20: 545-571.10.2307/1218258Search in Google Scholar

Novák, F. A. (1954): Přehled československé květeny s hlediska ochrany přírody a krajiny. In: Veselý, J. (ed.): Ochrana československé přírody a krajiny 2: 193-409.Search in Google Scholar

O'Leary, J., & Glenn, E. (1994): Global distribution and potential for halophytes. In: Squires, V. R., & Ayoub, A. (eds.): Halophytes as a Resource for Livestock and for Rehabilitation of Degraded Land, Tasks in Vegetation Science Series, Kluwer Academic Press, The Netherlands.10.1007/978-94-011-0818-8_2Search in Google Scholar

Osvačilová, V., & Svobodová, Z. (1961): Floristicko-fytocenologický prieskum Nitrianskeho kraja (tématická mapa). Msc., 10 p.Search in Google Scholar

Pop, I. (2002): Vegetatia solurior saraturoase den Romania. Conributtii Botanice 35 (2): 287-332.Search in Google Scholar

Popescu, A. (2005a): Comunitãti vest-pontice cu Crypsis aculeata. In: Donitâ, N., Popescu, A., Pauc -Comânescu, M., Mihâilescu, S., Biriŝ, I. A.: Habitatele din România. Edit. Tehnicâ Silvicâ, Bucureŝti, pp. 40-41.Search in Google Scholar

Popescu, A. (2005b): Comunitãti vest-pontice cu Heleochloa schoenoides. In: Donitâ, N., Popescu, A., Pauc -Comânescu, M., Mihâilescu, S., & Biriŝ, I. A., Habitatele din România. Edit. Tehnicâ Silvicâ, Bucureŝti, p. 43.Search in Google Scholar

Sádovský, M., Eliáš, P., ml., & Dítě, D. (2004a): Poznámky k rozšíreniu a cenológii vybraných druhov halofytných rastlín na juhozápadnom Slovensku. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, Bratislava, Supl. 10: 122-126.Search in Google Scholar

Sádovský, M., Eliáš, P., ml., & Dítě, D. (2004b): Historické a súčasné rozšírenie slaniskových spoločenstiev na juhozápadnom Slovensku. Bulletin slovenskej botanickej spoločnosti, Bratislava, Supl. 10: 127-129.Search in Google Scholar

Schratt-Ehrendorfer, L. (1999): Zur Flora und Vegetation des österreichschen March- und Thaya-Tales. In: Kelemen, J., & Oberleitner, I. (eds.): Fließende Grenzen. Lebensraum March-Thaya-Auen, Umweltbundesamt, Wien, pp. 181-202.Search in Google Scholar

Slavnić, Ž. (1948): Slatinska vegetacija Vojvodine. Arhiv za poljoprivredne nauke i tehniku, Novi Sad, 3: 1-80.Search in Google Scholar

Šmarda, J. (1961): Vegetační poměry Spišské kotliny. SAV, Bratislava, 268 pp.Search in Google Scholar

Solomakha, V. A. (1996): The syntaxonomy of vegetation of the Ukraine. Ukrainian Phytosociological Collection, Ser. A, 4/5: 1-121.Search in Google Scholar

Soó, R. (1939): Homokpusztai és sziki növényszövetkezetek a Nyirségen. Botanikai Közlemenyek, Budapest, 35: 90-108.Search in Google Scholar

Soó, R. (1940): Vergangenheit und Gegenwart der pannonischen Flora und Vegetation. Nova Acta Leopoldiana, N. F., Halle (Saale), 9: 1-49.Search in Google Scholar

Soó, R. (1947): Conspectus des groupements végétaux dans les Bassins Carpathiques. I. Les associations halophiles. Debrecen, 60 pp.Search in Google Scholar

Soó, R. (1964): A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve I. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp 589.Search in Google Scholar

Šumberová, K. (2007): Vegetace jednoletých halofilních travin (Crypsietea aculeatae). In: Chytrý, M (ed.): Vegetace CR 1, Academia, Praha, pp. 132-142.Search in Google Scholar

Šumberová, K., Grulich, V., & Danihelka, J. (2000): Flóra cévnatých rostlin. In: Vicherek, J. et al.: Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje, Masarykova Univerzita, Brno, pp. 107-180.Search in Google Scholar

Szabolcz, I. (1991): Desertification and salinization. International conference on agricultural management in salt-affected areas. Agadir, Morroco, p. 23-24.Search in Google Scholar

Tichý, L. (2002): JUICE — software for vegetation classification. Journal of Vegetation Science, 13: 51-453.10.1111/j.1654-1103.2002.tb02069.xSearch in Google Scholar

Timár, L. (1954): Egyéves növénytársulások a Szeged környékiszikesek iszapján. I. Annales Biologici Universitatis Hungariae, II. Pars, Debrecen, Budapest, 2: 311-321.Search in Google Scholar

Topa, E. (1939): Vegeta ia halofitelor din Nordul României. Bulletin Faculti Stiintele Cernâuti 13: 1-80.Search in Google Scholar

Valachovič, M. (1995): Zonácia halofytnej vegetácie na slanisku pri Tvrdošovciach (Západné Slovensko). Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, Bratislava, 17: 27-39.Search in Google Scholar

Varga, Z., & Várgáné, S. J. (1999a): Crypsidetum aculeate Wenzl 1934. In: Borhidi, A., & Sánta, A. (eds.): Vörös könyv magyarorsyág növénytársulásairól 1. Termászet BÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, p. 261-262.Search in Google Scholar

Varga, Z., & Várgáné, S. J. 1999b. Heleochloetum schoenoidis (Soó 1933) Topa 1939. In: Borhidi, A., & Sánta, A. (eds.): Vörös könyv magyarorsyág növénytársulásairól 1. Termászet BÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, p. 262.Search in Google Scholar

Vicherek, J. (1962): Rostilinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. Publications de la faculté des sciences de l'université à J. E. Purkyně, Brno, 430: 65-96.Search in Google Scholar

Vicherek, J. (1964): Krozšíření halofytní květeny na jihovýchodním Slovensku (Košická kotlina, Potiská nížina). Biológia, Bratislava, 19: 555-557.Search in Google Scholar

Vicherek, J. (1973): Die Pflanzengsellschaften der Halophyten und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. Vegetace ČSSR, ser. A, Praha, 5: 79-90.Search in Google Scholar

Voityuk, B. Yu. (2005): Halophytic vegetation of the North-West Black Sea coast (in Ukrainian). Kijiv, pp. 256.Search in Google Scholar

Vozárová, M., & Sutorý, K. (2001): Index herbariorum Reipublicae bohemicae et Reipublicae slovacae. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 36, Pîíloha 2001/1; Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, Bratislava, Suppl. 7, 95 pp.Search in Google Scholar

Vučković, R. (1983): Asocijacijski kompleks halofitske vegetacije na lokalitetu Deračka bara u srednjem Banatu. In: Mihaljev, I., & Vučić, N. (eds.): Čovek i biljka, Matica srpska, Novi Sad, p. 469-478.Search in Google Scholar

Wendelberger, G. (1959): Die Vegetation des Neusiedler See-Gebietes. Sitzungsberichte der Öesterreichische Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Wien, 168: 305-314.Search in Google Scholar

Zlacká, S. (2006): Heleochloa schoenoides (Report). In: Dítě, D. (ed.): Zaujímavejšie floristické nálezy. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, Bratislava, 28: 283.Search in Google Scholar

Zlatković, B., Randelović, V., & Amidžić, L. (2005): Novi podaci o flori slatina Centralne i Južne Srbije. In: Randelović, N. (ed.): 8th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neigh-bouring Regions, Abstracts. Prirodno-matematički fakultet, Niš, p. 36-37.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo