Open Access

Synthesis of glue used for the purpose of sticking plastics on the base of Cyklopol process waste fraction


Cite

Report of the European Parliament Commission "On the review of the Community strategy for waste management", COM (96)0399 final.Search in Google Scholar

Ogonowski, J. & Vogt, O. Plastyfikator do tworzyw sztucznych na bazie odpadowych frakcji alkoholowych, materiały VII międzynarodowej konferencji naukowej CLPO, 21 - 22.11.2002, (pp. 222 - 227).Search in Google Scholar

Vogt, O., Rakoczy, J., Ogonowski, J., Mizdra, M., Bisok, M. & Nowak, D. Utilization of the waste fraction of monohydric alcohols for synthesis of a PVC plasticizer, Chim. i Chim Techn., 46, No 5, 2003 s. 100 - 103.Search in Google Scholar

Vogt, O. & Stanisławczyk, A. Synteza związków powierzchniowo czynnych w oparciu o frakcję odpadową z procesu Cyklopol, Przem. Chem., 84/3, 2005, s.197 - 200.Search in Google Scholar

PN-76/C-04539, Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki lakiernicze. Metody badań.Search in Google Scholar

PN-EN 1392:2000. Kleje do skóry i materiałów obuwniczych. Kleje rozpuszczalnikowe i dyspersyjne. Metody badań wytrzymałości połączenia w określonych warunkach.Search in Google Scholar

PN-EN 26922:2000. Kleje. Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie połączeń czołowych.Search in Google Scholar

PN-EN 12003:1999. Kleje do płytek. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie klejów na bazie żywic reaktywnych.Search in Google Scholar

eISSN:
1899-4741
ISSN:
1509-8117
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Industrial Chemistry, Biotechnology, Chemical Engineering, Process Engineering