1. bookVolume 2021 (2021): Issue 3 (September 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2545-2835
First Published
30 Mar 2019
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Impact of Load Retention on Aircraft Engine Parts Under Real Flight Cycle Conditions in Service Life Monitoring

Published Online: 08 Oct 2021
Volume & Issue: Volume 2021 (2021) - Issue 3 (September 2021)
Page range: 47 - 57
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2545-2835
First Published
30 Mar 2019
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

[1] Kolotnikov, M.ye., 2003, “Predel’noe sostoyanie i prognozirovanie resursa GTD v usloviyah mnogokomponentnogo nagruzheniya” [Marginal State and Life Prediction of GTE Under Multi- Component Loading. Edited by V.M. Chepkin], Rybinsk State Aviation Engineering Academy, Rybinsk. Search in Google Scholar

[2] Ceytlin, v.I., 1974, “Ocenka prochnosti detalej v usloviyah mnogokomponentnogo nagruzheniya” [Strength of Parts Estimation Under Multi-Component Loading Conditions], Aero Gas Turbine Engines Designing and Development, Issue 67, pp. 123-131. Search in Google Scholar

[3] Kuznetsov, N.D., and Ceytlin, v.I., 1976, Ekvivalentnye ispytaniya gazoturbinnyh dvigatelej [Equivalent Testing of Gas Turbine Engines], Mechanical Engineering publishing, Moscow. Search in Google Scholar

[4] Ceytlin, v.I., and Fedorchenko, D.G., 1983, “Ocenka ciklicheskoj dolgovechnosti detalej, rabotayushchih pri slozhnyh programmah nagruzheniya” [Estimation of Cyclic Durability of the Parts that Operate Under Complex Loading Programs], problems of Strength, 2, pp. 13-19. Search in Google Scholar

[5] Anurov, yu.M., and Fedorchenko, D.G., 2004, “Osnovy obespecheniya prochnostnoj nadezhnosti aviacionnyh dvigatelej i silovyh ustanovok” [Bases of Strength Reliability of Aero Engines and Power Plants], Saint-petersburg State polytechnic University, Saint-petersburg. Search in Google Scholar

[6] Birger, I.A., Shorr, B.F., and Iosilevych, G.B., 1979, Raschet na prochnost’ detalej mashin [Strength Analysis of Machine Elements], Mechanical Engineering publishing, Moscow. Search in Google Scholar

[7] Sinayskii, B.N., pogrebnyak, A.D., and Ischenko, I.I., 1976, “O temperaturnoj zavisimosti ustalostnoj prochnosti zharoprochnyh nikelevyh splavov” [About Temperature Relation of Heat-Resistant Nickel- base Alloys], problems of Strength, 5, pp. 13-18. Search in Google Scholar

[8] Orlov, A.F., Balashov, B.F., 1990, “Nekotorye osobennosti nakopleniya povrezhdenij dlya GTD pri malociklovom nagruzhenii i povyshennyh temperaturah” [Several Peculiarities of Damage Accumulation for GTE Under Lo-Cyclic Loading and High Temperature], Low-Cycle Fatigue of Structural Elements, III All-Union Symposium, pp. 45-54. Search in Google Scholar

[9] Balashov, B.F., Birger I.A., Bychkov, N.G. et. al., 1990, “Resursnoe proektirovanie aviacionnyh GTD. Rukovodstvo dlya konstruktorov” [Life-Time Designing of Aero Engines. Designer’s Textbook], Central Institute of Aero Engines, Moscow, Issue 1. Search in Google Scholar

[10] Birger, I.A., Shorr B.F., 1975, Termoprochnost’ detalej mashin [Thermal Strength of Machine Elements], Mechanical Engineering publishing, Moscow. Search in Google Scholar

[11] He, J., Sandstrom, R., and Vujic, S., 2016, “Creep, low cycle fatigue and creep-fatigue properties of a modified HR3C”, 21st European Conference on Fracture, ECF21, 20-24 June 2016, Catania, Italy.10.1016/j.prostr.2016.06.112 Search in Google Scholar

[12] Porter, A.M., Bukatii, S.A., and Vodolagin, A.L., 2009, “Issledovanie vliyaniya dlitel’nosti dejstviya maksimal’nyh napryazhenij v cikle nagruzheniya na malociklovuyu ustalost’ i dlitel’nuyu prochnost’ vala GTD iz materiala EI 961-SH” [Investigation of influence of maximum stresses action duration in loading cycle on the low-cyclic fatigue and long-term strength of gas turbine engine shaft made of EI 961-Sh material], Bulletin of Samara State Aerospace University, 3(19), pp. 56-63. Search in Google Scholar

[13] Bukatii, S.A., and Okrugin, A.A., 2014, “Issledovanie ciklicheskoj dolgovechnosti materiala v usloviyah malociklovoj ustalosti i dlitel’noj prochnosti” [Investigation of material cyclic durability under conditions of low-cycle fatigue and long-term strength], Bulletin of Samara State Aerospace University, 5(47), pp. 72-77.10.18287/1998-6629-2014-0-5-4(47)-72-77 Search in Google Scholar

[14] Sheremetev, A.v., 2018, “Ob uchete mnogokomponentnogo nagruzheniya pri obespechenii prochnostnoj nadezhnosti detalej aviacionnyh GTD” [About the calculation of polycomponent loading at the providing strength reliability of the aviation GTE components], Bulletin of Engine Design, 2, pp. 164-169. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD