1. bookVolume 10 (2021): Issue 3 (June 2021)
    Humanistic Economy
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2299-0518
First Published
03 Oct 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Financial Factors Influencing the Development of Product Innovations in Polish Small and Medium Enterprises

Published Online: 15 Jul 2021
Volume & Issue: Volume 10 (2021) - Issue 3 (June 2021)<br/>Humanistic Economy
Page range: 42 - 52
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2299-0518
First Published
03 Oct 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The development of product innovations in small and medium enterprises is determined mainly by their financial capabilities. These enterprises usually encounter financial problems when it comes to the introduction of product innovations. Therefore, managers should manage the company’s finances in the way that will enable them using all available means to solve these problems. This means that they ought to use external financial resources to a greater extent (not only in the form of loans). The article focuses on the financial conditions for the development of product innovations in small and medium enterprises, while other forms of innovation are omitted. Product innovations are given the highest priority by mentioned companies. The analysis covered the years 2010-2017. The case study allowed to present changes in this most important form of activity for enterprises in the SME sector during the analyzed period

For the purpose of this paper, large companies have also been included in the study in order to extend the comparative base.

. In the article there were used data published by GUS, NBP, PARP, Eurostat. The article presents the following thesis: The innovative activity of Polish enterprises takes mainly the character of product innovations, which often require large financial outlays. Two hypotheses were used to verify the thesis: HPT1: The increase in the outlays of enterprises on technical progress and on research and development works (R&D) leads to companies' own the development of product innovations. HPT2: The resources are the main source of financing for product investments. Due to the greater capacity of large companies to spend on R&D, they are more active in product innovation than small companies, whose financial resources are significantly limited. Broader implementation of product innovations in SMEs requires wider access to finance and greater involvement of many participants. In order to be able to take advantage of all possible opportunities to renew the production programme, the company should ensure appropriate internal and external integration in the management of the process.

Keywords

1. Altshuller, G. Creativite as an exact science, 2007. Search in Google Scholar

2. Arak, P. (ed.). Ukryta innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Raport na podstawie publikacji DELab UW pt. „Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Działalność badawczo-rozwojowa i współpraca nauki z biznesem”, Warszawa: Polska Rada Biznesu i DELab UW, 2016. Search in Google Scholar

3. Chesbrough, H. Open innovation: nowy tryb rozkazujący do tworzenia i korzystania z technologii, Boston: Harvard Business School Press, 2003. Search in Google Scholar

4. Drucker, P. F. Innowacje i przedsiębiorczość, Warszawa: PWE, 1992. Search in Google Scholar

5. Drucker, P. F. Managing Yorself, Harvard Busines Review 2004/1, 2004. Search in Google Scholar

6. Dyer, J., Gregersen, H., and C. M. Christensen. The Innovator’s DNA. Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators, Boston: Harvard Business Review Press, 2011. Search in Google Scholar

7. eGospodarka.pl › Wiadomości › Gospodarka › Raporty i prognozy › Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 2014-2016, GUS, 2017, accessed 30th December 2019. Search in Google Scholar

8. Falk, M. Effects of foreign Ownership on Innovation Activities: Empirical evidence for 12 European Countries, National Institute Economic Review 204, 2008.10.1177/00279501082040011001 Search in Google Scholar

9. fDi Intelligence, Global greenfield investment trends, 2017. Search in Google Scholar

10. Fuchs, C., and M. Schreier. Customer Empowerment in New Product Development, Journal of Product Innovation Management 28 (1), 2011, pp. 17-32.10.1111/j.1540-5885.2010.00778.x Search in Google Scholar

11. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Science and technology in Poland in 2010, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa, 2012. https://szczecin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/nauka-technika/nauka-i-technika-w-2010-r-,3,8.html, accessed 30th December 2019. Search in Google Scholar

12. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Science and technology in Poland in 2016, Analizy statystyczne, Warszawa, Szczecin 2018. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/nauka-i-technika-w-2016-roku,1,13.html, accessed 30th December 2019. Search in Google Scholar

13. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Science and technology in Poland in 2017, Analizy statystyczne, Warszawa, Szczecin: 2019. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/nauka-i-technika-w-2017-roku,1,14.html, accessed 30th December 2019. Search in Google Scholar

14. Gradzewicz, M., Stążka-Gawrysiak, A., Rubaszek, M., and J. Growiec. Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy NBP, Warszawa, 2016. Search in Google Scholar

15. Gwizda, M., Leśniewski, Ł., Mazurek, B., Zaleska, A., and G. Rebkowiec. Rynek B+R w Polsce, 2012, Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Program wsparcia inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020., Warszawa: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A, 2012. Search in Google Scholar

16. http://ec.europa.eu/enterprise/innovation-union/pdf/state-of-the-union/2014files/ius-2014, accessed 30th December 2019. Search in Google Scholar

17. http://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=19228, accessed 30th December 2019. Search in Google Scholar

18. https://businessinsider.com.pl/finanse/raport-dnb-i-deloiite-o, accessed 30th December 2019. Search in Google Scholar

19. https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm, accessed 30th December 2019. Search in Google Scholar

20. https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en, accessed 30th December 2019. Search in Google Scholar

21. https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci.../20160530_Raport_innowacyjność.pdf, accessed 30th December 2019. Search in Google Scholar

22. https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/zib/zib.html, accessed 30th December 2019. Search in Google Scholar

23. Karasek, A. Źródła innowacji w polskich przedsiębiorstwach – Wyniki Badań, Studia Ekonomiczne No 183, 2015. Search in Google Scholar

24. Komisja Europejska. Innovation Union Scoreboard, 2015 Search in Google Scholar

25. Kowalski, A. M. Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów, Gospodarka Narodowa 5, 2010. Search in Google Scholar

26. Morali-Markut M. Polska innowacyjność na tle rynków Europy i świata In P. Arak (ed.), Ukryta innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Raport na podstawie publikacji DELab UW pt. „Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Działalność badawczo-rozwojowa i współpraca nauki z biznesem”, Polska Rada Biznesu, UW, Warszawa, 2016. Search in Google Scholar

27. Niedbalska, G. Statystyka nauki i techniki – nowe idee, projekty i wyzwania, Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1/31, 2008. Search in Google Scholar

28. Nowak, P. Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE, „Prace Komisji Geografii Przemysłu”, Warszawa-Kraków: Wyd. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2012.10.24917/20801653.19.11 Search in Google Scholar

29. PIE: Z pomocy publicznej korzysta 34% przedsiębiorstw w Polsce, https://www.money.pl/gielda/pie-z-pomocy-publicznej-korzysta-34-przedsiebiorstw-w-polsce-6361427082872449a.html, 30th December 2019. Search in Google Scholar

30. Podedworny, H., and M. Żymel. Venture capital – kapitał wysokiego ryzyka w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Białystok, 2000. Search in Google Scholar

31. Podręcznik Oslo Pomiar działalności naukowej i technicznej. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa: Wyd. MSWiN – polskie wydanie III, 2008. Search in Google Scholar

32. Polski Instytut Ekonomiczny. Tygodnik Gospodarczy PIE, 10/2019, http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/03/Tygodnik-Gospodarczy-PIE_10-2019.pdf., 30th December 2019. Search in Google Scholar

33. Radauer, A. Nev Economy, Bericht im Rahmen des Branchenmonitor, Wien: Osterreichischen Instytut fur Gewerbe- und Handelsforschung, 2002. Search in Google Scholar

34. Results of the research Finansowanie działalności przez MŚP w Polsce - carried out by Keralla Research on behalf of NFG, Warszawa 30.4.2018. Search in Google Scholar

35. Romanowska, M. Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji 2016/2, 2016.10.33141/po.2016.02.05 Search in Google Scholar

36. Schumpeter, T. A. Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa: PWN, 1960. Search in Google Scholar

37. Ślusarczyk, S. Aktywność marketingowa małych i średnich przedsiębiorstw, wyd. II, Warszawa: Poltext, 2010. Search in Google Scholar

38. Sopińska, A., and P. Wachowiak. Innowacyjność przedsiębiorstw działających w Polsce, Przegląd Organizacji 5, 2016.10.33141/po.2016.05.02 Search in Google Scholar

39. Stern, S., Porter, M., and J. Furman. The determinants of National Capacity, National Bureau of Economics Research 7876, 2000.10.3386/w7876 Search in Google Scholar

40. Wilson, K., and F. Silva. Policies for Seed and Early Stage Finance: Findings from the 2012 OECD Financing Questionnaire, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers 9, OECD Publishing, 2013, http://dx.doi.org/10.1787/5k3xqsf00j33-en, 30th December 2019.10.1787/5k3xqsf00j33-en Search in Google Scholar

41. Zadurska-Lichota, P. (ed.). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Radom: Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacyjnej – PIB w Radomiu, 2015. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo