1. bookVolume 7 (2021): Issue 1 (January 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Did Polish Nationwide Catholic Weekly Newspapers Support Andrzej Duda in the Presidential Campaign in 2020? A Case Study

Published Online: 28 Jun 2021
Volume & Issue: Volume 7 (2021) - Issue 1 (January 2021)
Page range: 42 - 57
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

amd. (2020), Pobiegli z prezydentem (They ran with the president). „Idziemy”, 10, 26. Search in Google Scholar

BAULT O. (2020). Opłaca się trzymać z Polską (rozm. przeprowadził J. Dziedzina) (It pays to stick with Poland. Interviewed by J. Dziedzina). „Gość Niedzielny”, 7, 35. Search in Google Scholar

BŁASZCZAK M. (2020). Bez PiS nie będzie F-35 (rozm. przeprowadził B. Łoziński) (There will be no F-35 without PiS. Interviewed by B. Łoziński). „Gość Niedzielny”, 7, 20-21. Search in Google Scholar

BURDZIEJ S. (2018). Voice of Disinherited? Religious Media After the 2005 Presidential and Parliamentary Elections in Poland. East European Quarterly, XLII.2, 207-221. Search in Google Scholar

BURGOŃSKI P. (2020). Wyborcze grzechy (rozm. przeprowadził B. Łoziński) (Electoral sins. Interviewed by B. Łoziński). „Gość Niedzielny”, 24, 40-41. Search in Google Scholar

CZAPUTOWICZ J. (2020). Priorytet naszej polityki (rozm. przeprowadził A. Grajewski) (Our policy priority. Interviewed by A. Grajewski). „Gość Niedzielny”, 10, 48-49. Search in Google Scholar

CZEŚNIK M., KOTNAROWSKI M. (2011). Nowy wymiar politycznego współzawodnictwa: Polska solidarna versus Polska liberalna, Studia Polityczne, 27, 129-158. Search in Google Scholar

DUDA A. (2020). Wspólnie przetrwamy ten trudny czas (rozm. przeprowadził J. Grabowski) (We will survive this difficult time together. Interviewed by J. Grabowski). „Niedziela”, 15/16, 26-29. Search in Google Scholar

DUDA 2020. Program. [online: September 4, 2020], https://www.andrzejduda.pl/program Search in Google Scholar

DUDEK A. (2020). Licytacja pogardy (rozm. przeprowadziła M. Bilska) (The auction of contempt. Interviewed by M. Bilska). „Przewodnik Katolicki”, 28, 16-19. Search in Google Scholar

DUDKIEWICZ W. (2020). Czas, start! (Time, start!). „Niedziela”, 7, 5. Search in Google Scholar

DUDKIEWICZ W. (2020). Duży krok do przodu (A big step forward). „Niedziela”, 25, 5. Search in Google Scholar

DUDKIEWICZ W. (2020). Nie ma zgody na cenzurę (There is no consent to censorship). „Niedziela”, 6, 5. Search in Google Scholar

DUDKIEWICZ W. (2020). Plany kandydata (Candidate’s plans). „Niedziela”, 23, 8. Search in Google Scholar

DUDKIEWICZ W. (2020). Polska w Waszyngtonie (Poland in Washington). „Niedziela”, 26, 5. Search in Google Scholar

DZIEDZINA J. (2020). Modlitwa prezydentów (Prayer of presidents). „Gość Niedzielny”, 12, 14. Search in Google Scholar

DZIEDZINA J. (2020). Sekwana wpada do Wisły (The Seine flows into the Vistula). „Gość Niedzielny”, 7, 34-36. Search in Google Scholar

DZIEDZINA J. (2020). Wybory centralnie sterowane (Centrally-controlled elections). „Gość Niedzielny”, 21, 48-49. Search in Google Scholar

EMILEWICZ J. (2020). Możemy zastąpić Chiny (rozm. przeprowadził B. Łoziński) (We can replace China. Interviewed by B. Łoziński). „Gość Niedzielny”, 17, 22-24. Search in Google Scholar

GĄDECKI S. (2020). Czas próby wiary, miłości i solidarności (rozm. przeprowadził B. Łoziński) (A time of trial of faith, love and solidarity. Interviewed by B. Łoziński). „Gość Niedzielny”, 23, 20-22. Search in Google Scholar

GONZÁLEZ GAITANO N. (2010). Public Opinion and the Catholic Church. Otázky žurnalistiky, 53.1-2, 26-40. Search in Google Scholar

GÓRSKI G. (2020). Intensywność przeszła w jakość (The intensity has turned into quality). „Niedziela”, 27, 8-9. Search in Google Scholar

GRAJEWSKI A. (2020). Czy i jak głosować? (Should I vote and how?). „Gość Niedzielny”, 15-16, 10. Search in Google Scholar

GRAJEWSKI A. (2020). Jaka prezydentura? (What presidency?). „Gość Niedzielny”, 23, 16-19. Search in Google Scholar

GRAJEWSKI A. (2020). Porozumienie z górnikami (Agreement with miners). „Gość Niedzielny”, 9, 9. Search in Google Scholar

GRAJEWSKI A. (2020). TVP w epoce zawirowań (TVP in the era of turmoil). „Gość Niedzielny”, 12, 46-47. Search in Google Scholar

GRZYBOWSKI P. (2020). LOT podbija Niemcy (LOT conquers Germany). „Niedziela”, 8, 8. Search in Google Scholar

HJARVARD S. (2017). Mediatization: Critical Theory Approaches to Media Effects, [in:] Rössler P., Hoffner C. A., van Zoonen L. (ed.), The International Encyclopedia of Media Effects, vol. 3. Malden, MA, Wiley-Blackwell. [online: September 4, 2020], https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118783764.wbieme0107 Idziemy.pl. Reklama, [online: February 3, 2021], http://idziemy.pl/dynamic/reklama Search in Google Scholar

JAŁOWICZOR J. (2020). Okno na świat (A window to the world). „Gość Niedzielny”, 24, 32-34. Search in Google Scholar

JAŁOWICZOR J. (2020). Rodzina w centrum uwagi (The family in the center of attention). „Gość Niedzielny”, 25, 10. Search in Google Scholar

JEZIERSKI P. (2012). Catholic media in Poland, [in:] Pokorna-Ignatowicz K. (ed.), The Polish Media System (1989-2011). Kraków, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Search in Google Scholar

JOHANN W. (2020). Sędziowie nie mogą stanowić praw (Judges cannot make laws). „Niedziela”, 9, 46-47. Search in Google Scholar

JUREK M. (2020). Osierocone prawo (Orphaned law). „Idziemy”, 18, 22. Search in Google Scholar

JUREK M. (2020). Racje większe niż wyborcze (Rations greater than election). „Idziemy”, 6, 22. Search in Google Scholar

JUREK M. (2020). Rozdarte niebo (The torn sky). „Idziemy”, 12-13, 22. Search in Google Scholar

JUREK M. (2020). Wielodzietni przed sądem (Parents with many children before the court). „Idziemy”, 9, 22. Search in Google Scholar

KABIESZ E. (2020). WHO dziękuje prezydentowi (WHO thanks the president). „Gość Niedzielny”, 15-16, 11. Search in Google Scholar

KARNOWSKI J. (2020). Fundamentalny wybór (Fundamental choice). „Idziemy”, 27, 16. Search in Google Scholar

KARNOWSKI J. (2020). Kampania z wirusem (Campaign with a virus). „Idziemy”, 11, 16. Search in Google Scholar

KARNOWSKI J. (2020). Koniec iluzji (The end of the illusion). „Idziemy”, 12-13, 16. Search in Google Scholar

KARNOWSKI J. (2020). Kryzys wartości (The crisis of values). „Idziemy”, 9, 16. Search in Google Scholar

KARNOWSKI J. (2020). Po co wybory? (Why elections?). „Idziemy” 15: 15. Search in Google Scholar

KARNOWSKI J. (2020). Polityczne emocje (Political emotions). „Idziemy”, 18, 15. Search in Google Scholar

KARNOWSKI J. (2020). Polityczne szachy (Political chess). „Idziemy”, 20, 16. Search in Google Scholar

KARNOWSKI J. (2020). Reformy nieodwracalne (Irreversible reforms). „Idziemy”, 7, 16. Search in Google Scholar

KARNOWSKI J. (2020). Zderzenie cywilizacji (A clash of civilizations). „Idziemy”, 28, 16. Search in Google Scholar

KARNOWSKI M. (2020). Czy żyje wam się lepiej? (Are yout life better?). „Niedziela”, 7, 45. Search in Google Scholar

KARNOWSKI M. (2020). Kandydat Hołownia (Candidate Hołownia). „Niedziela”, 11, 45. Search in Google Scholar

KOWALCZYK D. (2020). Ideologia LGBT (LGBT ideology). „Idziemy”, 25, 9. Search in Google Scholar

KOWALCZYK D. (2020). Nieobciachowy katolik (A cool Catholic). „Idziemy”, 6, 3. Search in Google Scholar

KOWALCZYK D. (2020). Zaufanie do Kościoła (Trust in the Church). „Gość Niedzielny”, 6, 38. Search in Google Scholar

KOWALCZYK H. (2020). Tarcza dla Kościoła (rozm. przeprowadziła I. Świerdzewska) (Shield for the Church. Interviewed by I. Świerdzewska). „Idziemy”, 23, 4. Search in Google Scholar

KRÓLAK T. (2020). Kto nas poskleja? (Who makes us stick together?). „Przewodnik Katolicki”, 28, 11. Search in Google Scholar

KRZEMIŃSKI J. (2020). Tarcza na pomoc (Shield to help). „Gość Niedzielny”, 24, 35-37. Search in Google Scholar

KURTYKA M. (2020). Też musisz ratować świat (rozm. przeprowadził B. Łoziński) (You have also to save the world. Interviewed by B. Łoziński). „Gość Niedzielny”, 6, 20-21. Search in Google Scholar

LEGUTKO P. (2020). Polityka na serio (Politics for real). „Gość Niedzielny”, 13, 48-49. Search in Google Scholar

LEŚNICZAK R. (2020a). Czy tygodnik katolicki „Niedziela” poparł Prawo i Sprawiedliwość w kampanii parlamentarnej w 2019 r? Studium medioznawcze. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2, 171-190.10.14746/ssp.2020.2.9 Search in Google Scholar

LEŚNICZAK R. (2020b). Patriotyzm, homofobia i nietolerancja a wizerunek społeczności LGBT+ w polskich tygodnikach katolickich w kontekście marszów równości w 2019 r., Zeszyty Prasoznawcze, 63.3, 103-120.10.4467/22996362PZ.20.024.12095 Search in Google Scholar

LEŚNICZAK R. (2020c). Wizerunek hierarchicznego Kościoła katolickiego w Polsce jako aktora politycznego (1989-2015), [in:] M. Marczewska-Rytko, D. Maj (ed.), Partycypacja polityczna. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Search in Google Scholar

LEŚNICZAK R. (2019a). Mediatyzacja komunikacji instytucjonalnej Kościoła katolickiego. Refleksje na marginesie kryzysu migracyjnego. Studia Medioznawcze, 20.3, 237-246.10.33077/uw.24511617.ms.2019.2.105 Search in Google Scholar

LEŚNICZAK R. (2019b). Wizerunek zgromadzeń zakonnych w prasie polskiej (2013-2016), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Search in Google Scholar

LEŚNICZAK R. (2018). Polish Catholic press and political communication of the Church on the basis of the 2000-2015 presidential election. Political Preferences, 18, 37-56. Search in Google Scholar

ŁOZIŃSKI B. (2020). Aborcja i obrona dzieci w Sejmie (Abortion and defense of children in the Sejm). „Gość Niedzielny”, 17, 42-43. Search in Google Scholar

ŁOZIŃSKI B. (2020). Będzie bon turystyczny (There will be a tourist voucher). „Gość Niedzielny”, 26, 8. Search in Google Scholar

ŁOZIŃSKI B. (2020). Chaos w sądownictwie (Chaos in the judiciary). „Gość Niedzielny”, 7, 40-42. Search in Google Scholar

ŁOZIŃSKI B. (2020). Poznaj kandydatów (Meet the candidates). „Gość Niedzielny”, 25, 28-31. Search in Google Scholar

ŁOZIŃSKI B. (2020). Trzaskowski za Kidawę-Błońską (Trzaskowski for Kidawa-Błońska). „Gość Niedzielny”, 21, 10. Search in Google Scholar

ŁOZIŃSKI B. (2020). Wybory od nowa (Elections all over again). „Gość Niedzielny”, 20, 40-41. Search in Google Scholar

MILCAREK P., NOSOWSKI Z., SOWIŃSKI S. (2020). Jak odbudować społeczne zaufanie (How to rebuild social trust). „Przewodnik Katolicki”, 7, 18-19. Search in Google Scholar

MUCHA P. (2020). Prezydent polskich spraw (rozm. przeprowadził M. Wyrwich) (President of Polish affairs. Interviewed by M. Wyrwich). „Niedziela”, 25, 10-11. Search in Google Scholar

NOWAK P. (2020). Andrzej Duda: PROGRAM WYBORCZY 2020 [PROGRAM POLITYCZNY, PREZYDENT, PDF] (Andrzej Duda: ELECTION PROGRAM 2020 [POLITICAL PROGRAM, PRESIDENT, PDF]), [online: September 4, 2020]. https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Andrzej-Duda-PROGRAM-WYBORCZY-2020-program-polityczny-prezydent-pdf Search in Google Scholar

Państwowa Komisja Wyborcza. (2020). Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020. Wyniki głosowania w drugiej turze (Election of the President of the Republic of Poland, June 28, 2020. Voting results for the second round), [online: September 4, 2020]. https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/pl Search in Google Scholar

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2020 poz. 184 (Decision of the Marshal of the Sejm of the Republic of Poland of February 5, 2020 on ordering the election of the President of the Republic of Poland, Dz. U. No. 2020 pos. 184), [online: September 4, 2020]. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000184/O/D20200184.pdf Search in Google Scholar

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2020 poz. 988 (Decision of the Marshal of the Sejm of the Republic of Poland of June 3, 2020 on ordering the election of the President of the Republic of Poland, Dz. U. No. 2020 pos. 988), [online: September 4, 2020]. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000988/O/D20200988.pdf Search in Google Scholar

Przewodnik katolicki – najpopularniejsze katolickie czasopismo, January 17, 2020, [online: February 3, 2021], https://www.swietywojciech.pl/Wydawnictwo/Blog/Przewodnik-katolicki-najpopularniejsze-katolickie-czasopismo Search in Google Scholar

SARAFIN P. (2020). Wyścig do pałacu (Race to the palace). „Niedziela”, 8, 5. Search in Google Scholar

Stachowska E. (2017). Mediatyzacja religii w Polsce. Wybrane aspekty w kontekście koncepcji S. Hjarvarda, Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 21.4, 41-55. Search in Google Scholar

SOWIŃSKI S. (2020). Oferta dla politycznego centrum w parlamentarnej kampanii komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwości. Retoryka, czy gotowość politycznej korekty?, Studia Politologiczne, 55, 358-380. Search in Google Scholar

STELMASIAK A. (2020). Głos na rodzinę (Voice for family). „Niedziela”, 27, 28. Search in Google Scholar

STELMASIAK A. (2020). Paryż bliżej Warszawy (Paris closer to Warsaw). „Niedziela”, 7, 29. Search in Google Scholar

STOPKA A. (2020). Na kogo głosuje ksiądz? (Who do you vote for?). „Przewodnik Katolicki”, 9, 24-25. Search in Google Scholar

SZCZERBIAK A. (2007). ‘Social Poland’ Defeats ‘Liberal Poland’? The September-October 2005 Polish Parliamentary and Presidential Elections, Journal of Communist Studies and Transition Politics, 23.2, 203-232. Search in Google Scholar

SZUMOWSKI Ł. (2020). Kondycja służby zdrowia (rozm. przeprowadziła I. Świerdzewska) (The condition of the health service. Interviewed by I. Świerdzewska). „Idziemy”, 6, 10-11. Search in Google Scholar

SZUŁDRZYŃSKI M. (2020). Co młodzi Polacy chcieli powiedzieć PiS (What young Poles wanted to say to PiS). „Przewodnik Katolicki”, 27, 38. Search in Google Scholar

SZUŁDRZYŃSKI M. (2020). Tak się kompromituje konserwatywne wartości (This is how conservative values are compromised). „Przewodnik Katolicki”, 25, 32. Search in Google Scholar

TASAK A. (2014). Katolicyzm a liberalizm. Recepcja liberalizmu na łamach współczesnej, polskiej prasy katolickiej (wybrane zagadnienia), Polityka i Społeczeństwo, 70-85. Search in Google Scholar

TOMOŃ S. (2020). Posłowie i senatorowie u tronu Królowej (Members of Parliament and senators at the throne of the Queen). „Niedziela”, 6, 9. Search in Google Scholar

WARCHOŁ M. (2020). Kto skończy z pedofilią? (rozm. przeprowadziła I. Świerdzewska) (Who will end pedophilia? Interviewed by I. Świerdzewska). „Idziemy”, 21, 4. Search in Google Scholar

WASIEWICZ W. (2020). Oskarżeni za obronę dzieci (rozm. przeprowadziła I. Świerdzewska) (Accused for defending children. Interviewed by I. Świerdzewska). „Idziemy”, 9, 4. Search in Google Scholar

WOYNAROWSKA K. (2020). Jeden dzień z kampanii (One day from the campaign). „Niedziela”, 25, 12-13. Search in Google Scholar

WÓJCIK P. (2020). Kurcząca się Polska (Shrinking Poland). „Przewodnik Katolicki”, 6, 28-31. Search in Google Scholar

ZAREMBA P. (2020). Obie strony grały znaczonymi kartami (Both sides played marked cards). „Przewodnik Katolicki”, 27, 39. Search in Google Scholar

ZAREMBA P. (2020). Zmęczone oczy ministra zdrowia (Tired eyes of the minister of health). „Przewodnik Katolicki”, 18, 35. Search in Google Scholar

ZIELIŃSKI H. (2020). Polska majowa (May Poland). „Idziemy”, 18, 3. Search in Google Scholar

ZIELIŃSKI H. (2020). Potrzeba odnowy (The need for renewal). „Idziemy”, 22, 3. Search in Google Scholar

ZIELIŃSKI H. (2020). Ratunek dla świata (Rescue for the world). „Idziemy”, 16, 3. Search in Google Scholar

ZIELIŃSKI H. (2020). Słowa i instytucje (Words and institutions). „Idziemy”, 25, 3. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD