1. bookVolume 7 (2021): Issue 1 (January 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Polish Internet Language – Selected Forms

Published Online: 05 Jul 2021
Page range: 58 - 66
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

One of the most interesting phenomena observed in the Polish language today is the unquestionable, non-rigorous ability of the language to adapt to the latest social trends like the development. This article provides an overview of the selected most network communication’ important forms of linguistic expression of contemporary Internet Polish language in the communicative aspect. The basic formations and structures used by Internet users are characterized and the current state of the Polish language of online communication is presented, paying attention to the less and less noticeable disproportions between communication in the Internet space and traditional interpersonal communication. The excerpted forms, based on the well-known and completely new abstract units of the dictionary system, allowed a synthetic analysis of an interesting linguistic and communicative phenomenon, which is the marriage of both traditional and new-fangled structures of the Polish language with modern and flexible forms of digital network communication.

Keywords

ADAMSKA K. (2015), Hashtag, czyli komunikat? Rola i funkcje hashtagów na Twitterze, Studia Medioznawcze, 3(62), 61–70. Search in Google Scholar

CRYSTAL D. (2007), Words, words, words, Oxford University Press, New York. Search in Google Scholar

DĄBAŁA J. (2020), Medialne fenomeny i paradoksy, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków. Search in Google Scholar

GAJDA S. (2000), Media – stylowy tygiel współczesnej polszczyzny, [In:] Bralczyk J., Mosiołek-Kłosińska K. (ed.), Język w mediach masowych, Upowszechnianie Nauki – Oświata UN-O, Warszawa, pp. 19–27. Search in Google Scholar

GRZENIA J. (2016), Co język polski zawdzięcza Internetowi?, [In:] Kita M., Loewe I. (ed.), Język w Internecie: Antologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, pp. 90–97. Search in Google Scholar

HALAWA M. (2010), Połączeni i podłączeni: Młodzi w sieci, Gazeta Wyborcza, 43, [online] https://www.researchgate.net/publication/336103071_Polaczeni_i_podlaczeni_Mlodzi_w_sieci (access: 29.09.2020). Search in Google Scholar

HALES A.H., WILLIAMS K.D., & RECTOR J. (2017), Alienating the Audience: How Abbreviations Hamper Scientific Communication, [online] https://www.psychologicalscience.org/observer/alienating-the-audience-how-abbreviations-hamper-scientific-communication (access: 25.05.2020). Search in Google Scholar

HLIBOWICKA-WĘGLARZ B. (2017), Pidżyny i inne języki wehikularne, LingVaria, XII(123), pp. 25–41. Search in Google Scholar

HODALSKA M. (2020), Internetowe żarty z pandemii koronawirusa w „zbiorowej pamięci zarazy”, Kultura–Media–Teologia, 41, pp. 7–37. Search in Google Scholar

JÓŹWIAK P. (2017), Emotikony i emoji w recenzjach produktów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 501, pp. 194–199. Search in Google Scholar

KAMIŃSKA M. (2011), Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu, Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań. Search in Google Scholar

KITA M. (2016), Językoznawcy wobec badań języka w Internecie, Artes Humanae, 1, pp. 111–124. Search in Google Scholar

KURUC M. (2012), Wulgarny internauta, czyli kilka słów o zgorszeniu w sieci, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, 4, pp. 132–147. Search in Google Scholar

LABOCHA J. (2004), Tekst pisany – tekst zapisany, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, t. LX, pp. 5–10. Search in Google Scholar

LARMER B. (2011), Where an Internet joke is not just a joke, The New York Times Magazine, October 30th, pp. 34–39. Search in Google Scholar

ŁOSIEWICZ M. (2018), Nowe media w trzecim sektorze. Krytyczna analiza tendencji i uwarunkowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. Search in Google Scholar

MILLER G. (2011), Mating mind, Anchor Books, New York. Search in Google Scholar

MURRAY P.J. (1997), A Rose by Any Other Name, [online] https://www.december.com/cmc/mag/1997/jan/murray.html (access: 22.03.2020). Search in Google Scholar

NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKA A. (2004), Akronimy internetowe – wstępny zarys problematyki, Prace Językoznawcze, VI, pp. 75–83. Search in Google Scholar

NIEKREWICZ A. (2015), Od schematyzmu do kreacyjności: język memów internetowych, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski. Search in Google Scholar

OCHWAT, P. (2015), Zjawisko humouru a nowoczesne technologie komunikacyjne. Analiza źródeł tworzenia i kanałów przekazu treści humourystycznych, Kultura–Media–Teologia, 22, pp. 33–52. Search in Google Scholar

OSTANINA-OLSZEWSKA J., MAJDZIŃSKA-KOCZOROWICZ A. (2019), A Cognitive Linguistics approach to internet memes on selected Polish internet sites, Cognitive Studies/Études cognitives, 19, no. 1939, pp. 1–11. Search in Google Scholar

PIECHNIK G. (2017), #instalanguage, the latest trends in the Polish language as a result of the expansion of digital forms of communications, Social Communication, 2, pp. 42–47. Search in Google Scholar

POTTEGÅRD A., HAASTRUP M.B., STAGE T.B., HANSEN M.R., LARSEN K.S., MEEGAARD P.M., DAMKIER P. (2014), SearCh for humourIstic and Extravagant acroNyms and Thoroughly Inappropriate names For Important Clinical trials (SCIENTIFIC): qualitative and quantitative systematic study, The BMJ, 349, https://doi.org/10.1136/bmj.g7092 Search in Google Scholar

PRZYBOROWICZ J. (2014), Hashtag a wspólnota medialna w środowisku oporu, Zarządzanie mediami, 2(2), pp. 91–98. Search in Google Scholar

RANOSZEK I.M. (2017), Współczesny karnawał – o humourze „krańców Internetu”, Literatura Ludowa, 2, pp. 25–37. Search in Google Scholar

RAUSCHNABEL P.A., SHELDON P., HERZFELDT E. (2019), What motivates users to hashtag on social media?, Psychology and Marketing, 36(1), pp. 1–16. Search in Google Scholar

RÓŻAŃSKA A. (2018), Kultura korzystania ze znaków graficznych w komunikacji medialnej. Funkcja emotikonów z perspektywy społeczno-psychologicznej, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 27(2), pp. 195–202. Search in Google Scholar

SKOWRONEK B. (2013), Mediolingwistyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków. Search in Google Scholar

SKOWRONEK B. (2014), Mediolingwistyka. Teoria. Metodologia. Idea, Postscriptum Polonistyczne, 214, pp. 15–26. Search in Google Scholar

SLIM H., HAFEDH M. (2019), Social media impact of language lerning for specific purposes: a study in English for business administration, Teaching English with Technology, 19(1), pp. 56–71. Search in Google Scholar

STYŚ K. (2017), Funkcje i językowe kreacje hashtagów w języku raperów, SŁOWO. Studia językoznawcze, 8, pp. 299–318. Search in Google Scholar

SZUL R. (2009), Język – naród – państwo. Język jako zjawisko polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

TAGLIAMONTE S.A. (2016), So sick or so cool? The language of youth on the internet, Language in Society, Vol. 45, Issue 1, pp. 1–32. Search in Google Scholar

URZĘDOWSKA A. (2015), Poprawność językowa w Internercie (na przykładzie facebookowych fanpage’y), Poradnik językowy, 9, pp. 94–104. Search in Google Scholar

URZĘDOWSKA A. (2019), Komentarz na Facebooku jako quasi-gatunek internetowy – język i typologia, Język. Komunikacja. Informacja, 14, pp. 118–138. Search in Google Scholar

WIERZBICKA-OLEJNICZAK A. (2014), Komunikacja językowa i grzeczność w Internecie, [In:] Kudra B., Olejniczak E. (ed.), Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Search in Google Scholar

WRYCZA J. (2008), Galaktyka Języka Internetu, Novae Res, Gdynia. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo