1. bookVolume 6 (2020): Issue 1 (January 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Communicating Social Impact as a New Trend in Corporate Reputation Management in the Light of Contemporary Political and Social Challenges

Published Online: 20 Jun 2020
Volume & Issue: Volume 6 (2020) - Issue 1 (January 2020)
Page range: 61 - 72
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

ADAMUS-MATUSZYŃSKA A. (2010), Współczesne wyzwania organizacji w obszarze public relations, in Majka-Rostek D. (ed.), Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności, Difin, Warsaw.Search in Google Scholar

BAKALARSKA J. (2016), Marketing wartości, Słowa i Myśli, Lublin.Search in Google Scholar

BELLON M. (2019), CEO największych firm świata: interesy akcjonariuszy nie będą już dla nas priorytetem, https://businessinsider.com.pl/finanse/interesy-akcjonariuszy-nie-beda-juz-dla-nas-priorytetem-deklaruja-gi-ganci-biznesu/8pmlz4q [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

BENDELL A. (2019), Impact investors fail to measure negative outcomes, https://www.ft.com/content/8ffb4e56-546d-11e9-8b71-f5b0066105fe [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

BURDGE R.J., DOWNS M., CHARNLEY S., FINSTERBUSCH K. (2003), The Interorganizational Committee on Principles and Guidelines for Social Impact Assessment: Principles and Guidelines for Social Impact Assessment in the USA, https://www.researchgate.net/publication/242510448_The_Interorganizational_Committee_on_Principles_and_Guidelines_for_Social_Impact_Assessment_Principles_and_Guidelines_for_Social_Impact_Assessment_in_the_USA [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

CASTELLS M. (2013), Władza komunikacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.Search in Google Scholar

Cele zrównoważonego rozwoju, https://www.un.org.pl/ [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

csrconsulting (2017), Model LBG (The LBG Model), http://csrconsulting.pl/2017/02/22/lbg-poland/ [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

ĆWIK N., GRZYBEK M. (2012), Analiza tematyczna Forum Odpowiedzialnego Biznesu dla Programu Partnerstwa (2015), nr 1, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/02/FOB_Analiza_tematyczna_komunikat-UE_2012.pdf [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

DĄBROWSKI T. (2009), Wpływ reputacji na wartość przedsiębiorstwa i migrację kapitału, in Dobiegała-Korona B. (ed.), Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa, Wydawnictwa Naukowe PWN.Search in Google Scholar

DĄBROWSKI T. (2010), Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.Search in Google Scholar

Deloitte (2017), Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków. Raport o wpływie branże ubezpieczeniowej, https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/171205_raport_wplywu_dlugi.pdf [accessed: 10.01.2020]. Abridged English version: How insurance changes Poland and its people: Report on the influence of the insurance industry https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/PIU_report_english_version.pdf [accessed: 24.01.2020]Search in Google Scholar

DEMBINSKI P. H., BERETTA S. (2014), Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości, Wydawnictwo m, Kraków.Search in Google Scholar

DUTHOIT B. (2015), Jaki patriotyzm w gospodarce? Indeks patriotyzmu ekonomicznego https://archiwum.rp.pl/artykul/1295015-Jaki-patriotyzm-w-gospodarce.html [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

DUSZCZYK M., LESIŃSKA M., MATUSZCZYK K. (2019), Upolitycznienie problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce. Teoria i praktyka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw.10.31338/uw.9788323536437Search in Google Scholar

DYLUS A. (2014), Przedsiębiorstwo jako obywatel (corporate citizenship). Perspektywa nauk o polityce, in Fel S. (ed.), Społeczna odpowiedzialność gospodarki. Perspektywa interdyscyplina, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.Search in Google Scholar

Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2012), Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2012/12/Mierzenie-efektywnosci-dzialan-CSR_FOB_2012.pdf [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

GADOMSKA-LILA K. (2012), Społeczna odpowiedzialność biznesu w obliczu kryzysu gospodarczego, http://www.wneiz.univ.szczecin.pl/nauka_wneiz/sip/sip28-2012/SiP-28-23.pdf [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

GOŁATA K. (2012), Teoretyczne aspekty pojęcia reputacja, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/15_K.Golata_Teoretyczne_aspekty_pojecia_reputacja.pdf [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

GRELA S., KONOPCZYŃSKI F., MALKO J., SOBOCIŃSKI M. (2016), Czy Polacy kochają wolny rynek: Ile państwa w gospodarce?, http://kalecki.org/pl/p/d/raport-3 [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

GRI (Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, ang. Global Reporting Initiative), http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/gri-inaczej-wytyczne-do-raportowania-kwestii-zrownowazonego-rozwoju-ang-global-reporting-initiative/ [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

GROSSMAN L.K. (1998), Republika elektroniczna, in Szczupaczyński J. (ed.), Władza i społeczeństwo, t. 2 Scholar, Warsaw.Search in Google Scholar

GRUNIG J. (2015), PR Conversations: Global discussion of PR from local perspectives, http://www.prconversations.com/engaging-and-grilling-the-social-side-of-james-grunig/ [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

GRUSZNIC-DROBIŃSKA D. (2018), TrendKey – globalne trendy konsumenckie. Polska na tle innych krajów, https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/PL/documents/GfK_TrendKey_Report_Oferta2018_www.pdf [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

JABCZYŃSKI W. (2017), O wpływie Orange Polska https://biuroprasowe.orange.pl/blog/o-wplywie-orange-polska/ [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

JAKUBOWICZ K. (2004), Demokracja komunikacyjna: (nieskończona) ewolucja pojęcia, “Studia Medioznawcze” (Media Studies), No. 3 (18).Search in Google Scholar

KIMAKOWITZ E. VON (2019), About Humanistic Management, http://humanisticmanagement.network/wp-content/uploads/2019/03/2019-HMN-Conference-About-HM.pdf [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

BAUMAN Z., BAUMAN I., KOCIATKIEWICZ J., KOSTERA M., Zarządzanie w płynnej nowoczesności (2017), Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, WarsawSearch in Google Scholar

KOCIATKIEWICZ J., KOSTERA M. (2019), ’Our Marketing is Our Goodness’: Earnest Marketing in Dissenting Organizations, “Journal of Business Ethics”, vol. 160.10.1007/s10551-019-04396-1Search in Google Scholar

Kongres Profesjonalistów Public Relations (2017), Kongres w wymiarze praktycznym – wpływ badania wpływu, https://kongresprofesjonalistow.pl/2017/01/12/kongres-w-wymiarze-praktycznym-wplyw-badania-wplywu/ [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

KOSTERA M. (2014), Komunikowanie a humanistyczne aspekty roli profesjonalnej menedżera: studium etnograficzne, “Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. 15, nr 11, cz. 3 (Entrepreneurship and Management, vol. 15, No. 11, part 3).Search in Google Scholar

KURASZKO I. (2010), Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, Difin, Warsaw.Search in Google Scholar

MAIGRET E. (2012), Socjologia komunikacji i mediów, Oficyna Naukowa, Warsaw.Search in Google Scholar

MIOTK A. (2016), Nowy PR. Jak internet zmienił public relations (New PR: How the Internet changed public relations), Słowa i Myśli, Lublin.Search in Google Scholar

NAKONIECZNA J. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warsaw.Search in Google Scholar

NOGAŁA A. (2017), Wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, https://raportcsr.pl/wspolne-dzialania-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju/ [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

Nowa Konfederacja (2018), Relacja z seminarium “Mierzenie wpływu społecznego drogą do zysków i rozwoju”, https://nowakonfederacja.pl/relacja-seminarium-mierzenie-wplywu-spolecznego-droga-zyskow-rozwoju/ [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

OBŁOJ K. (2018), Odpowiedzialność to przyzwoitość, in Rosner A. (ed.), Rozmowy o odpowiedzialności, t. 1: Początek, nienieodpowiedzialni.pl, Warsaw.Search in Google Scholar

Occupy Wall Street (2019), Facts about Occupy Wall Street, http://occupywallst.org/ [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

Odpowiedzialny biznes (2016), https://www.orange.pl/kid,4004268946,id,4004268948,title,Strategia-CSR-8211-spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-8211-Orange-Polska,article.html[accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

OLIVIER B. (2010), Nauki o komunikacji: Teoria i praktyka, Oficyna Naukowa, Warsaw.Search in Google Scholar

Orange – wpływ społeczny marki w Polsce (2015), https://youtu.be/mRCs1NS9Cg8 [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

ORZEŁ W. (2015), Storytelling, https://nowymarketing.pl/a/6715,s-storytelling-encyklopedia-marketingu [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

Podstawy strategii CSR Orange Polska (2016), https://orange.binaries.pl//ocp-http/PL/Binary2/2006208/4108715847.pdf [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

POTTER D. (2012), Beyond social impact to social value, https://www.theguardian.com/social-enterprise-network/2012/may/02/beyond-social-impact-social-value [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

Press Service Monitoring Mediów, (2019), internal materialsSearch in Google Scholar

PwC (2016), Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce – odpowiedzialny rozwój i równe szanse, https://www.pwc.pl/pl/pdf/technologie-mobilne-raport-pwc.pdf [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

Raport zintegrowany Orange Polska (2018), https://orange.binaries.pl/binaries/o/map/ak/html/duzefirmy/ORANGE_RAPORT_2018_final.pdf [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

Rok B. (2019), Interesariusze, buntujcie się, in Mitraszewska A. (ed.), Rozmowy o odpowiedzialności, t. 3: Gniew, nienieodpowiedzialni.pl, Warsaw.Search in Google Scholar

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-csr/ [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

ŚMIETANKO A., TRUDNOWSKI P., FILL T., HERBST J., MAZUR K., WYGNAŃSKI J., CIESIOŁKIEWICZ K. (2017), “Gdy korpo chce wiedzieć, co robi. Debata Stoczni, Orange i Klubu Jagiellońskiego”, https://klubjagiellonski.pl/2017/03/08/gdy-korpo-chce-wiedziec-co-robi-debata-stoczni-orange-i-klubu-jagiellonskiego/ [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

TARNAWA A., WĘCŁAWSKA D., NIEĆ M., ZBIEROWSKI P. (2017), Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/parp_2_raport_gem_internetpl_2017.pdf [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

“The Economist”, (2019) August 24, s. 9–10.Search in Google Scholar

WŁODARCZYK K. (2015), Globalizacja a patriotyzm ekonomiczny polskich konsumentów, https://www.sbc.org.pl/Content/173030/05_15.pdf [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

Wielkie znaczenie dużych firm w gospodarce (2015), https://www.pb.pl/wielkie-znaczenie-duzych-firm-w-gospodarce-815982 [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

WOJTOWICZ D. (2015), Dobre, bo polskie? Patriotyzm gospodarczy zyskuje popularność, https://innpoland.pl/122293,Dobre-bo-polskie-Patriotyzm-gospodarczy-zyskuje-popularnosc [accessed: 10.01.2020].Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD