1. bookVolume 22 (2015): Issue 4 (February 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-5289
First Published
16 May 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Real Estate Value Tax Based on the Latvian Experience

Published Online: 06 Feb 2015
Volume & Issue: Volume 22 (2015) - Issue 4 (February 2015)
Page range: 60 - 67
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-5289
First Published
16 May 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

BALTRUMA D., FREIBERGS J., 1996. Kā novērtēt īpašumu. Nekustamā īpašuma vērtēšanas pamatprincipi.Auditorfirma „Invest–Rīga”. 70 lpp.Search in Google Scholar

BAUMANE V., 2009. Improvement of cadastral valuation models. In: Proceedings of the International Scientific methodical Conference: Baltic Surveying 2009. Tartu: Estonia University of Life Sciences, pp. 11.-15Search in Google Scholar

BAUMANE V., 2011. Content and application possibilities of evaluation Methods in real property cadastralassessment in Latvia. Baltic Surveying´11, International Scientific Conference of Agriculture Universities of Baltic States, Jełgava.Search in Google Scholar

GIHRING T. 1999. Incentive Property Taxation: A Potential Tool for Urban Growth Management. Journal of the American Planning Association 65,1; ProQuest Direct Complete (Winter 1999): 63-64.Search in Google Scholar

GLOUDEMAN R., 1999. Mass Appraisal of Real Property. International Association of Assessing Officers pp.428.Search in Google Scholar

HEŁDAK M., 2009. The Management of communal property resource. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 17, nr 3, s. 19-28.Search in Google Scholar

HOZER J., KOKOT S., 2005. Problemy powszechnej taksacji nieruchomości w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 415, Prace Katedry Ekonomii i Statystyki nr 16, s. 135-147.Search in Google Scholar

KRAWCZYK M., 2009. Powszechna taksacja nieruchomości – istota i znaczenie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 71, z. 3. Wydział Prawa i Administracji UAM. S. 49-67.Search in Google Scholar

KUCHARSKA-STASIAK E., 2005. Międzynarodowe Standardy Wyceny. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców majątkowych, PFSRM, Warszawa.Search in Google Scholar

PARSOWA V., 2012. Real Property Cadastre in Latvia. Real property Cadastre in Baltic Countries, Jelgava 2012.Search in Google Scholar

SAWIŁOW E., 2008. Metodyka ustalania wartości katastralnej. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 16, nr 3, s. 89-101.Search in Google Scholar

SKABURSKIS A., 1995. The Consequence of Taxing Land Value. Journal of Planning Literature 10; 3 (1995): 3.10.1177/088541229501000101Search in Google Scholar

SPEIRS M., 2010. Land Value Taxation: An Underutilized Complement to Smart Growth Policies. A project Submitted to The Chair, Department of Community and Regional Planning. In partial Fulfillment of the Requirements for Degree MASTER OF SCIENCE Community and Regional Planning.Search in Google Scholar

TANZER E. P., 1985. The Effect on Housing Quality of Reducing the Structure Tax Rate. Journal of Urban Economics 17(3): 305-318 (1985): 305.10.1016/0094-1190(85)90053-1Search in Google Scholar

TELEGA T., BOJAR Z., ADAMCZEWSKI Z., 2002. Wytyczne przeprowadzenia powszechnej taksacjinieruchomości (projekt). Przegląd Geodezyjny Nr 6/2002. Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT, Warszawa.Search in Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości (Dz. U. Nr 131 poz. 1092). Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami).Search in Google Scholar

WOLANIN M., 2005. Powszechna taksacja nieruchomości – zagadnienia materialno-prawne i proceduralne. Nieruchomości, 10(86), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.Search in Google Scholar

ŹRÓBEK S., ŻRÓBEK R., KURYJ J., 2006. Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranychprocedur. Wydawnictwo GALL, Katowice.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD