1. bookVolume 22 (2015): Issue 4 (February 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-5289
First Published
16 May 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Development Conditions of Polish Housing Market During Economic Crisis

Published Online: 06 Feb 2015
Volume & Issue: Volume 22 (2015) - Issue 4 (February 2015)
Page range: 68 - 80
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-5289
First Published
16 May 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 2013, Dane liczbowe programu Rodzina na Swoim, http://bgk.com.pl/storage/2864/Dane%20liczbowe _do_30_czerwca_2013.pdf, 20.04.2014.Search in Google Scholar

BHARDWAJ G., SENGUPTA R., 2012, Subprime mortgage design, Journal of Banking & Finance, Vol. 36, Iss: 5, pp. 1503–1519.10.1016/j.jbankfin.2011.12.012Search in Google Scholar

BOLEAT M., COLES A., 2012, The mortgage market. Routledge, New York, NY.Search in Google Scholar

BORGERSEN T. A., GREIBROKK J., 2012, Reflections on LTV, risk and incentives in mortgage markets, Journal of European Real Estate Research, Vol. 5 Iss: 3, pp. 199–210.10.1108/17539261211282055Search in Google Scholar

BRUECKNER J.K., CALEM P. S., NAKAMURA L. I., 2012, Subprime mortgages and the housing buble, Journal of Urban Economics, Vol. 71, Issue 2, pp. 230–243.10.1016/j.jue.2011.09.002Search in Google Scholar

COLEMAN M., LACOUR-LITTLE M., VANDELL K.D., 2008, Subprime lending and the housing bubble: Tail wags dog? Journal of Housing Economics, Vol. 17, Iss: 4, pp. 272– 290.10.1016/j.jhe.2008.09.001Search in Google Scholar

EUROPEAN MORTGAGE FEDERATION 2013, Key Figures 2012, http://www.hypo.org/Content/default.asp?PageID=414, 20.04.2014. EY 2014, Poland – the real state of real estate, The Polish Real Estate Guide, Edition 2014, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY _Real_Estate_Guide_Book_2014/$FILE/EY_Re al_Estate_Guide_Book_2014.pdf, 20.06.2014.Search in Google Scholar

FORYŚ I., 2011, Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce, WNUS, Szczecin.Search in Google Scholar

GAN C., LI Z., WANG W., KAO B., 2012, Credit scoring in mortgage lending: evidence from China, International Journal of Housing Markets and Analysis, Vol. 5 Iss: 4, pp. 334–350.10.1108/17538271211268457Search in Google Scholar

GROSSE R., 2012, Bank regulation, governance and the crisis: a behavioral finance view, Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 20 Iss: 1, pp. 4–25.10.1108/13581981211199399Search in Google Scholar

GUS 2013, Budownictwo mieszkaniowe w latach 1989-III kwartał 2013 r., http://www.stat.gov.pl/gus/5840_781_PLK_HTML.htm, 20.04.2014.Search in Google Scholar

KALLAKMAA-KAPSTA A., KOLBRE E., 2013, Estonian housing market: affordability problem and regulatory framework, International Journal of Housing Markets and Analysis, Vol. 6 Iss: 2, pp. 146–162.10.1108/IJHMA-12-2011-0058Search in Google Scholar

KAU J. B., KEENAN D.C., LYUBIMOV C., SLAWSON C., 2011, Subprime mortgage default, Journal of Urban Economics Volume 70, Iss: 2–3, pp. 75– 87.10.1016/j.jue.2011.05.001Search in Google Scholar

KNF 2013, Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie, http://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_S_18-01-2011_tcm75-25296.pdf, 20.04.2014.Search in Google Scholar

KWAŚNIAK W., 2011, Poprawa bezpieczeństwa rynku kredytów mieszkaniowych w aspekcie polityki nadzorczej, http://www.knf.gov.pl/Images/Poprawa_bezpieczenstwa_rynku_kredytow%20mieszkaniowych _tcm75-28542.pdf, 20.04.2014.Search in Google Scholar

KWAŚNIAK W., 2013, Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce, http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/komisje/2013/kbfp/prezentacje/097_ 3a.pdf, 20.04.2014.Search in Google Scholar

LIS P., 2012, Wahania cykliczne rynków mieszkaniowych aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.Search in Google Scholar

NBP 2012, Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2011, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/rynek_nieruchomosci/index1.html, 20.04.2014.Search in Google Scholar

NBP 2013, Baza cen nieruchomości mieszkaniowych (III kw. 2006-III kw. 2013), www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan.xls, 20.04.2014.Search in Google Scholar

NBP X 2013, Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, http://nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2013_4.pdf, 20.04.2014.Search in Google Scholar

NBP XI 2013, Adekwatność kapitałowa banków, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/adekwatnosc_kapitalowa.h tml, 20.04.2014.Search in Google Scholar

NBP XII 2013, Raport o stabilności systemu finansowego, http://nbp.pl/systemfinansowy/rsf122013.pdf, 20.04.2014.Search in Google Scholar

NYKIEL L., 2011, Demograficzne uwarunkowania rozwoju mieszkalnictwa i rynku mieszkaniowego, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 19, No. 3, pp. 60-72.Search in Google Scholar

SANDERS A., 2008, The subprime crisis and its role in the financial crisis, Journal of Housing Economics, Vol. 17, Iss: 4, pp. 254-261.10.1016/j.jhe.2008.10.001Search in Google Scholar

SIEMIŃSKA E., 2011, Locating Capital in the Real Estate Market, in SIEMIŃSKA E. (ed.), Investment on the Real Estate Market. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 7-41.Search in Google Scholar

SIEMIŃSKA E., 2012, The Residential Real Estate Market in Poland, Journal Business: Theory and Practice, Vol. 13 No. 1, pp. 43-49.10.3846/btp.2012.05Search in Google Scholar

SIEMIŃSKA E., 2013, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności. Wydawnictwo UMK, Toruń.Search in Google Scholar

SIEMIŃSKA E., RYMARZAK M., 2012, Bank Risk in Real Estate Finances in Poland, paper presented at the FIG Working Week 2012, Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage, Rome, Italy, 6-10 May 2012, http://www.fig.net/pub/fig2012/papers/ts05c/TS05C_sieminska_ rymarzak_5495.pdf, 20.04.2014.Search in Google Scholar

SZREDER J., 2012, Próba oceny wpływu nowej ustawy deweloperskiej na rynek nieruchomości w Polsce, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 20, No. 3, pp. 273-283.Search in Google Scholar

Trojanek M. (ed.), 2013, Ekonomiczne uwarunkowania decyzji na rynku nieruchomości wybrane problemy, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.Search in Google Scholar

UKNF 2011, Wyniki ankiety na temat kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych z dn. 7.09.2011, http://www.knf.gov.pl/Images/KNF_kredyty_mieszkaniowe_7-09-2011_tcm75-27556.pdf, 20.04.2014.Search in Google Scholar

UKNF 2012, Nowelizacja Rekomendacji S. Główne cele, kierunki i uzasadnienie zmian, http://www.knf.gov.pl/Images/Prezentacja_reko _S_tcm75-32877.pdf, 20.04.2014.Search in Google Scholar

UKNF 2013A, Raport o sytuacji banków w 2012 roku, http://www.knf.gov.pl/Images/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_w_2012_pdf_tcm75- 34744.pdf, 20.04.2014.Search in Google Scholar

UKNF 2013B, Raport o sytuacji banków w I półroczu 2013 roku, http://www.knf.gov.pl/Images/Raport_o_sytuacji_bankow_w_I_polroczu_2013_tcm75- 35848.pdf, 20.04.2014.Search in Google Scholar

UKNF 2013C, Informacja o sytuacji banków w okresie I-IX 2013 r., http://www.knf.gov.pl/Images/Banki_III_2013_raport_tcm75-36554.pdf, 20.04.2014.Search in Google Scholar

UKNF IX 2012, Dane miesięczne dot. sektora bankowego, koniec września 2012 r., http://bs.net.pl/rankingiwyniki-finansowe-sektora/knf-dane-sektora-bankowego-na-wrzesien-2012-r, 20.04.2014.Search in Google Scholar

UKNF XI 2013, Dane miesięczne sektora bankowego, http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/dane_o_rynku/Dane_miesieczne.html, 20.04.2014.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2011 nr 168, poz. 1006.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Dz. U. 2011 nr 232, poz. 1377.Search in Google Scholar

ZBP 2013, Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, http://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/dokumenty/listopad_2013/konferencja_praso wa/Raport_AMRON-SARFiN_Nr_3_2013_Pl_skrot.pdf, 20.04.2014.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD