1. bookVolume 9 (2021): Issue 1 (June 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-3773
First Published
15 Dec 2015
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Poland’s Policy in the Space Sector: The Institutional Dimension Since Joining the European Space Agency

Published Online: 13 Aug 2021
Volume & Issue: Volume 9 (2021) - Issue 1 (June 2021)
Page range: 65 - 79
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-3773
First Published
15 Dec 2015
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

This paper discusses Poland’s policy approach regarding the space-sector. The paper covers the period from 2012 to the end of 2019, i.e. the period of Poland’s membership in the European Space Agency. It tackles the institutional development of the sector. The paper’s main thesis is that positive developments occurred during the analysed period supporting development of the Polish space sector, which however has not resulted in transparent responsibility-division or their concentration in a single ministry. On the contrary, competence disputes have intensified. These disputes do not strengthen the position of the space sector, nor the evolution of the Polish Space Agency. The statutory changes have actually led to the degradation of the significance of the Polish Space Agency and its transition from a space policy integrator to the expert support structure of individual ministries. Therefore, there is no strong entity capable of effective coordination and promotion of Polish space policy in the country and abroad.

Keywords

Analiza polskiego sektora kosmicznego — rekomendacje na rzecz Krajowego Programu Kosmicznego. Materiały własne PAK (2017), Gdańska: Polska Agencja Kosmiczna. Search in Google Scholar

Burdzy, Z. (2017) Programy Europejskiej Agencji Kosmicznej, In: Wachowicz, M. E. ed. Polski sektor kosmiczny. Struktura podmiotowa — Możliwości rozwoju — Pozyskiwanie środków, Warszawa: Agencja Kosmiczna, s. 77–87. Search in Google Scholar

Emilewicz: siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej pozostanie w Gdańsku, Available at: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C77120%2Cemilewicz-siedziba-polskiej-agencji-kosmicznej-pozostanie-w-gdansku.html, (Accessed on: 10.02.2020). Search in Google Scholar

Ferfecki W.(2017) Polska Agencja Kosmiczna w czarnej dziurze, Available at: https://www.rp.pl/Rzad-PiS/304269879-Polska-Agencja-Kosmiczna-w-czarnej-dziurze.html (Accessed on: 4.02.2020). Search in Google Scholar

Jakie korzyści z naszego członkostwa w ESA będzie miał polski sektor kosmiczny, (2012), Available at: https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Poland/FAQ (Accessed on: 12.10.2019). Search in Google Scholar

Jaźwiński P. (2018), Deglomeracja w praktyce, czyli ziemska wędrówka Polskiej Agencji Kosmicznej, Available at: https://konkret24.tvn24.pl/polska,108/deglomeracja-w-praktyce-czyli-ziemska-wedrowka-polskiej-agencji-kosmicznej,892766.html (Accessed on: 9.02.2020). Search in Google Scholar

Juźwik C.(2011). Technologie i techniki satelitarne: szansa dla Polski, Bezpieczeństwo Narodowe, Vol. 7, No 20, 159–173. Search in Google Scholar

Kanawka K. (2018) Przeniesienie siedziby POLSA do Warszawa, “Kosmonauta”, 28.11.2018, Available at: https://kosmonauta.net/2018/11/przeniesienie-siedziby-polsado-warszawy/, (Accesed on: 5.02.2020). Search in Google Scholar

Kierunki rozwoju polskiego sektora kosmicznego, Dokument pozytywnie zaopiniowany przez Radę Polskiej Agencji Kosmicznej uchwałą nr 15/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r., Polska Agencja Kosmiczna. Search in Google Scholar

Kotarski, A. (2010) Krajowe prawo kosmiczne, aspekty prawne i organizacyjne polskiej polityki kosmicznej. In: Garlicki, Z., Kamiński, T., Myszora-Kostrzewa, K., ed. Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Świat — Europa — Polska: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, pp. 177–194. Search in Google Scholar

Krajowy Plan Rozwoju Sektora Kosmicznego, Projekt 2014, http://www.konsultacje.gov.pl/node/3171, 2.04.2015. Search in Google Scholar

Krajowy Program Kosmiczny na lata 2019–2021 (2018), available at: https://polsa.gov.pl/images/KPK_2018_FINAL/KPK_proj_20–12–18_small.pdf (Accessed on: 12.12.2019). Search in Google Scholar

Banaszkiewicz M., Badurska A. et. al., Kierunki Rozwoju Polskiego Sektora Kosmicznego, http://www.kosmos.gov.pl/ekatalog/materialy/Kierunki_Rozwoju_Polskiego_Sektora_Kosmicznego.pdf, 31.10.2019. Search in Google Scholar

Banaszkiewicz M., Badurska A., Burzykowska A., Kobierzycka A., Ryzenko J., Kierunki Rozwoju Polskiego Sektora Kosmicznego, available at: http://www.kosmos.gov.pl/ekatalog/materialy/Kierunki_Rozwoju_Polskiego_Sektora_Kosmicznego.pdf, (Accessed on: 30.10.2017). Search in Google Scholar

Lewandowski, M., Dudzik, A., Ingersleben, M., (2017) Zarządzanie publiczne w sektorze kosmicznym, Kraków, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Search in Google Scholar

Mamy plan rozwoju polskiego sektora kosmicznego, http://www.esa.int/Space_in_Member_States/Poland/Mamy_plan_rozwoju_polskiego_sektora_kosmicznego (Accessed on: 1.01.2020) Search in Google Scholar

Mazur M.(2015), Sejm RP zadecydował — powstanie Polska Agencja Kosmiczna, 26.07.2014, kosmicznapolska.pl, http://kosmicznapolska.pl/2012-06-22-09-58-25/aktualnosci-wpolityce-kosmicznej/774-polsa Search in Google Scholar

Minister Emilewicz potwierdza, że siedziba PAK zostanie w Gdańsku, Available at: https://www.space24.pl/minister-emilewicz-potwierdza-ze-siedziba-pak-zostanie-w-gdansku (Accessed on: 04.02.2020). Search in Google Scholar

Odpowiedź Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu z dn. 09.12.2019 r. na wniosek autora z dn. 18.11.2019 r. o udostępnienie informacji publicznej. Search in Google Scholar

O nas. Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej, http://www.kosmos.gov.pl/index.php?link=78 (Accessed on: 04.01.2020). Search in Google Scholar

O polskim sektorze kosmicznym, (2017) https://archiwum.mpit.gov.pl/strony/zadania/rein-dustrializacja-gospodarki/polityka-kosmiczna/sektor-kosmiczny-w-polsce/ (Accessed on: 04.01.2020). Search in Google Scholar

O Związku, Available at: http://space.biz.pl/zwiazek/, (Accessed on: 09.01.2020). Search in Google Scholar

PARP wspiera sektor kosmiczny, http://poig.parp.gov.pl/index/index/2137/1, (Accessed on: 2.02.2020). Search in Google Scholar

Pawlak W. Poseł, a. Wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu, Posiedzenie nr 66 w dniu 23–04–2014, punkt 11, Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej (druk nr 2287), available at: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=66&dzien=1&wyp=135 (Accessed on: 2.02.2020). Search in Google Scholar

Pawlak W. Poseł, b. Wypowiedzi na posiedzeniu Sejmu, Posiedzenie nr 75 w dniu 24–09–2014, punkt 7, Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej (druki nr 2660 i 2698), available at: www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=75&dzien=1&wyp=69&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=289(Accessed on: 2.02.2020). Search in Google Scholar

Parlamentarny finisz nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej, Available at: https://www.space24.pl/parlamentarny-finisz-nowelizacji-ustawy-o-polskiej-agencji-kosmicznej, (Accesed on: 31.10.2019). Search in Google Scholar

Polkowska M., Ryzenko J., (2016), Aktywność Polski w przestrzeni kosmicznej — nauka, polityka i prawo. Stan obecny, Gdańskie Studia Prawnicze, Vol. XXXVI, s. 339–356. Search in Google Scholar

Polski Sektor Kosmiczny. Katalog Wybranych Podmiotów, Warszawa 2018. Search in Google Scholar

Polska Strategia Kosmiczna (2017), Available at: https://www.gov.pl/attachment/ec671aff-2fc9-4925-bb3e-0f8ba8bef455 (Accessed on: 3.02.2020). Search in Google Scholar

Polska utrzymuje preferencyjne warunki; Europejska Agencja Kosmiczna ESA (2017), United Space in Europe; Available at: https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Poland/Polska_utrzymuje_preferencyjne_warunki_czlonkostwa_w_Europejskiej_Agencji_Kosmicznej (Accessed on: 2.02.2020). Search in Google Scholar

Potocka E. (2014), Polska Agencja Kosmiczna z siedzibą w Gdańsku? Sejm wprowadził poprawkę, Available at: https://trojmiasto.onet.pl/polska-agencja-kosmiczna-z-siedziba-w-gdansku-senat-wprowadzil-poprawke/2zbby (Accessed on: 31.10.2019). Search in Google Scholar

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych z dnia 24 stycznia 2002 r., (2002), Dz. U. 2003 nr 73 poz. 662. Search in Google Scholar

Porozumienie o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną z dnia 27 kwietnia 2007 r., (2007) Dz. U. 2008 nr 154 poz. 959. Search in Google Scholar

Posłanki PO i Nowoczesnej przeciw przenoszeniu Polskiej Agencji Kosmicznej z Pomorza do stolicy, Available at: https://www.space24.pl/poslanki-po-i-nowoczesnej-przeciw-przeniesieniu-polskiej-agencji-kosmicznej-z-pomorza-do-stolicy (Accessed on: 8.02.2020). Search in Google Scholar

Prezydent podpisał ustawę o wejściu Polski do ESA, (2012) Nauka w Polsce; Available at: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C392856%2Cprezydent-podpisal-ustawe-o-wejsciu-polski-do-esa.html (Accessed: 20.10.2019). Search in Google Scholar

Program działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystania systemów satelitarnych w Polsce, 22.06.2012, Available at: mpit.gov, https://www.gov.pl/web/rozwoj/ (Accessed: 20.10.2019). Search in Google Scholar

Protokół rozbieżności dotyczących konsultacji międzyresortowych i publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej, Available at: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300406/12445566/12445569/dokument325076.pdf (Accessed on: 4.02.2020). Search in Google Scholar

Protokół z I posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej, 18 grudnia 2012 roku. Search in Google Scholar

Protokół z II posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej, 14 lutego 2013 roku. Search in Google Scholar

Protokół z V posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej,13 grudnia 2014. Search in Google Scholar

Protokół z VIII posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej w Polsce w dniu 6 października 2014 roku. Search in Google Scholar

Protokół z XV posiedzenia Międzyresortowego Zespoły ds. Polityki Kosmicznej, 26 lipca 2016. Search in Google Scholar

Protokół z XVI posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej, 20 października 2016 roku. Search in Google Scholar

Protokół z XVII posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej, 31 stycznia 2017 roku. Search in Google Scholar

Protokół z XXI posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej, 21 marca 2018. Search in Google Scholar

Protokół z XXIV posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej, 6 grudnia 2018 roku. Search in Google Scholar

Sięgając gwiazd. Polski sektor kosmiczny (No date), Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Available at: http://www.parp.gov.pl/files/74/575/772/778/18222.pdf, (Accesed on: 27.03.2018). Search in Google Scholar

Specht C. (2019), Jak Polska wystrzeliła miliard złotych w kosmos, “researchgate.net”, Available at: https://www.researchgate.net/publication/336208717_Jak_Polska_wystrzelila_miliard_zlotych_w_kosmos (Available at: 7.02.2020). Search in Google Scholar

Spór przy wyborze prezesa POLSA, Accessem on: https://kosmonauta.net/2019/09/spor-przy-wyborze-prezesa-polsa/ (Accessed on: 12.12.2019). Search in Google Scholar

Stanowisko Rządu ws. Poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej (druk nr 2287), Search in Google Scholar

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa, luty 2017, “Monitor Polski” z 15 marca 2017, poz. 260. Search in Google Scholar

Staże w sektorze kosmicznym rozdzielone. Finał IV edycji narodowego konkursu, (2019), Available at: https://www.space24.pl/staze-w-sektorze-kosmicznym-rozdzielone-fi-nal-iv-edycji-narodowego-konkursu, (Accessed on: 09.02.2020). Search in Google Scholar

Struzik P. (brak daty w prezentacji), Misja i zadania Europejskiej Organizacji ds. Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych, członkostwo Polski w tej organizacji, “Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, https://polsa.gov.pl/images/eumetsat/zalaczniki/EUMETSAT_opis_programy_Polska%20w%20EUMETSAT_20190404.pdf (Accessed: 07.01.2020). Search in Google Scholar

Szybka ścieżka. “Technologie kosmiczne” — ogłoszenie konkursu nr 5/1.1.1/2019, Available at: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/szybka-sciezka-technologie-kosmiczne-ogloszenie-konkursu-nr-51112019-56991/ (Accessed on: 09.01.2020). Search in Google Scholar

Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Polskiej Strategii Kosmicznej, “Monitor Polski”, z 17 lutego 2017 r. poz 203. Search in Google Scholar

UMOWA pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związane z tym warunki, podpisana w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r.(2012), Dz. U. z 2013 r. poz. 61. Search in Google Scholar

Uzasadnienie projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu o przywilejach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dna 1 grudnia 1986 r.(2013), Available at: https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatposiedzeniatematy/1875/drukisejmowe/1883.pdf, (Accessed on: 16.01.2020). Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej, “Dziennik Ustaw” z dnia 5 lipca 2019, poz. 1248. Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 26 września 2014 o Polskiej Agencji Kosmicznej, “Dziennik Ustaw” z dnia 6 listopada 2014, poz. 1533. Search in Google Scholar

Uzasadnienie zmian w ustawie o Polskiej Agencji Kosmicznej, Available at: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300406/12445560/12445561/dokument298666.pdf, data utworzenia: 12.07.2017, (Accessed on: 2.11.2019). Search in Google Scholar

Wachowicz M. E., Frąk P., Burdzy Z.(2017), Analiza podmiotowa polskiego sektora kosmicznego, [w:] Polski sektor kosmiczny. Struktura podmiotowa — Możliwości rozwoju — Pozyskiwanie środków, red. M. E. Wachowicz, Polska Agencja Kosmiczna, Warszawa. Search in Google Scholar

Wolański, P. Banaszkiewicz, M. et al. (2008), Udział Polski w badaniach kosmicznych, Nauka, Vol. 15, No. 3, s. 65–78. Search in Google Scholar

Zarządzenie nr 15 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej, Warszawa, dnia 13 maja 2019. Search in Google Scholar

Ziemnicki P., (2017), Polska Agencka Kosmiczna przejmuje odpowiedzialność za promocję sektora kosmicznego, Available at: https://www.space24.pl/wiadomosci/polska-agencja-kosmiczna-przejmie-odpowiedzialnosc-za-promocje-sektora-kosmicznego (Accesed on: 08.01.2020). Search in Google Scholar

Zientarski, P. B. (2019), Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej jako forma aktywności parlamentarnej, In: Myszora-Kostrzewa, K., Mreńca, E., Zientarski, P. B., ed. Prawne aspekty działalności kosmicznej, Warszawa: Kancelaria Senatu, pp. 51–61. Search in Google Scholar

Zarządzenie nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2012 w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Polityki kosmicznej w Polsce, “Monitor Polski” z 16 listopada 2012 poz. 852. Search in Google Scholar

Zawistowski T. (2015) Zaangażowanie Polski w działania dotyczące przestrzeni kosmicznej, “Infos: Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze”, Vol. 10, No 2, 1–4. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo