1. bookVolume 73 (2021): Issue 1 (December 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2657-3628
First Published
27 Feb 2019
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Remote Learning Under the Self-evaluation Microscope – Students’ Opinions about Their Learning During the Covid-19 Pandemic

Published Online: 30 Dec 2021
Volume & Issue: Volume 73 (2021) - Issue 1 (December 2021)
Page range: 124 - 137
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2657-3628
First Published
27 Feb 2019
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Cantelmi, T. (2015). Technopłynność. Człowiek w epoce Internetu: Technopłynny umysł. Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew” Sp. z o.o. Search in Google Scholar

Friedrich, R., Le Merle, M., Peterson, M., & Koster, A. (2010). The Rise of Generation C. Implications for the world 2020. New York, USA: Booz & Company Inc. https://adindex.ru/files/44656/Rise_Of_Generation_C.pdf. Search in Google Scholar

Fusch, P.I., Fusch, G.E., & Ness L.R. (2017). How to Conduct a Mini-Ethnographic Case Study: A Guide for Novice Researchers. The Qualitative Report, 22(3), 923–941. https://nsu-works.nova.edu/tqr/vol22/iss3/16. Search in Google Scholar

Guba, E., & Lincoln, Y. (1989), Fourth Generation Evaluation. SAGE Publications, Inc. Search in Google Scholar

Hodges, Ch., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. Educause Review, 3. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning. Search in Google Scholar

Jewdokimow, M. (2012). Wykorzystanie metod wizualnych w ewaluacji wewnętrznej. Zarys problematyki. In G. Mazurkiewicz (Ed.), Jak być jeszcze lepszym? Ewaluacja w edukacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Search in Google Scholar

Kim, J. (2011). Developing an Instrument to Measure Social Presence in Distance Higher Education. British Journal of Educational Technology, 42(5), 763–777. Search in Google Scholar

Klimowicz, M. (2020). Raport „Polskie uczelnie w czasie pandemii”, przygotowany w ramach projektu „Społtech”. https://centrumcyfrowe.pl/spoltech/polskie-uczelnie-w-czasiepandemii/. Search in Google Scholar

Krawczyk, M. (2020). Nauczanie medycyny po pandemii. In Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. Search in Google Scholar

Lockee, B., Moore, M., & Burton, J. (2001). Old Concerns with New Distance Education Research. EDUCAUSE Quarterly, 24(2), 60–68. Search in Google Scholar

Maciejewska, M. (2020). Wykorzystanie etnografii wizualnej w procesie rozpoznawania problemów społecznych przez studentów. Forum Pedagogiczne,2,165–178. Search in Google Scholar

Maleńczyk, I., & Gładysz, B. (2019). Academic E-learning in Poland Results of a Diagnostic Survey. International Journal of Research in E-learning. IJREL, 5(1), 35–59. Search in Google Scholar

McLuhan, M. (2021). Galaktyka Gutenberga. NCK. Search in Google Scholar

Mead, M. (2000). Kultura i tożsamość: studium dystansu międzypokoleniowego. Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Mertens, D.M. (2010). Research and Evaluation in Education and Psychology. SAGE Publications, Inc. Search in Google Scholar

Mezirow, J. (1991). Transformative Dimensions of Adult Learning. Jossey-Bass. Search in Google Scholar

Mokwa-Tarnowska, I. (2017). E-learning i blended learning w nauczaniu akademickim: zagadnienia metodyczne. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Search in Google Scholar

Morbitzer, J. (2013). Ekspertyza dotycząca zmian w sposobie uczenia się osób urodzonych po 1990 r. ORE. Search in Google Scholar

Nowotniak, J. (2012). Etnografa wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Search in Google Scholar

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5), 1–15. http://dx.doi.org/10.1108/10748120110424816. Search in Google Scholar

Romaniuk, M.W. (2015). E-learning in College on the Example of Academy of Special Education. International Journal of Electronics and Telecommunications, 61(1), 25–29. Search in Google Scholar

Simons, H. (1997). Samoewaluacja szkoły. In H. Mizerek (Ed.), Ewaluacja w szkole. Wybór tekstów. Wydawnictwo MG. Search in Google Scholar

Winiarczyk., A., & Warzocha, T. (2021). Edukacja zdalna w czasach pandemii COVID-19. Forum Oświatowe, 33(1), 61–76. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD