1. bookVolume 11 (2018): Issue 1 (June 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4309
ISSN
1337-9038
First Published
03 Aug 2009
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Public Administration Reform in Czechia after 2000 – Ambitious Strategies and Modest Results ?

Published Online: 17 Jul 2018
Volume & Issue: Volume 11 (2018) - Issue 1 (June 2018)
Page range: 155 - 182
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4309
ISSN
1337-9038
First Published
03 Aug 2009
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Bileišis, M. and P. Kovač. 2017. “Conclusion: Main Themes of Public Administration Reforms in the Eastern EU Member States.” In Bileišis, M., Kovač, P. (eds.). Public Administration Reforms in Eastern European Union Member States: Post-Accession Convergence and Divergence. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Administration / Vilnius: Mykolas Romeris University, 471 – 494.Search in Google Scholar

Bouckaert, G., J. Nemec, V. Nakrošis, G. Hajnal and K. Tõnnisson. 2008. Public Management Reform in Central and Eastern Europe. Bratislava: NISPA.Search in Google Scholar

Chum, J. 2015. “Demytizace státní služby: Hledat nové symboly prestiže.” Veřejná správa 8, 15 – 17.Search in Google Scholar

EUROPEAID. 2015. Evaluation of PHARE Financial Assistance to Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia. Finale Report published on 19 January 2015. Available at https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/fi-nancial_assistance/phare/evaluation/2015/20150806-phare-ex-post-evaluation-final-report.pdf (last accessed 16 January 2018).Search in Google Scholar

Hendrych, D. et al. 1996. Správní právo (Obecná část). Praha: C. H. BECK.Search in Google Scholar

Hesse, J. J. 1998. “Rebuilding the State: Administrative Reform in Central and Eastern Europe.” In Preparing Public Administrations for the European Administrative Space. Sigma Paper 23, 168 – 179. Available at https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5kml6143zd8p-en.pdf?expires=1525927234&id=id&accname=guest&checksum=8362DF08495FA0A1920E4C74C66C78EA (last accessed 16 January 2018).Search in Google Scholar

Korbel, F. et al. 2005. Právo na informace (komentář). Praha: Linde.Search in Google Scholar

Kuhlmann, S. and H. Wollmann. 2014. Introduction to Comparative Public Administration: Administrative Systems and Reforms in Europe. Cheltenham: Edward Edgar.Search in Google Scholar

Kužílek, O. and M. Žantovský. 2002. Svoboda informací: Svobodný přístup k informacím v právním řádu České republiky. Praha: Linde.Search in Google Scholar

Meyer-Sahling, J.-H. 2009. “The Sustainability of Civil Service Reform in Central and Eastern Europe Five Years after Accession.” SIGMA Paper 44. Paris: OECD Publications.Search in Google Scholar

MHW Consortium. 2007. Phare Ex Post Evaluation. Phase 2, National and CBC Programmes: The Czech Republic. Available at http://aei.pitt.edu/93386/ (last accessed 16 January 2018).Search in Google Scholar

Ministerstvo vnitra. 2016a. Dopadová ex-post evaluace strategie realizace Smart administration v období 2007 – 2015 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby. Available at http://www.smartadministration.cz/docDetail.aspx?docid=22021463&doctype=ART (last accessed 4 October 2017).Search in Google Scholar

Ministerstvo vnitra. 2016b. Analýza využívání metod kvality ve veřejné správě. Available at http://www.mvcr.cz/soubor/analyza-vyuzivani-metod-kvalityve-verejne-sprave-k-sc-1-3.aspx (last accessed 9 October 2017).Search in Google Scholar

Ministerstvo vnitra. 2016c. Analýza měření a hodnocení výkonu veřejné správy v ČR. Available at http://www.mvcr.cz/soubor/4-analyza-sc-1-4-hodnoceni-amereni-vykonu-vs-v-cr-f-pdf.aspx (last accessed 9 October 2017).Search in Google Scholar

Ministerstvo vnitra. 2017. Systém měření a hodnocení veřejné správy. Available at http://www.mvcr.cz/soubor/mereni-a-hodnoceni-verejne-spravy.aspx (last accessed 9 January 2018).Search in Google Scholar

Národni Vzdělávací Fond. 1998. Analýza veřejné správy České republiky (Souhrnná zpráva). Available at http://www.nvf.cz/archiv/versprava/analyza/obsah.htm (last accessed 10 May 2010).Search in Google Scholar

Nemec, J. 2008. “Public Management Reforms in CEE: Lessons Learned.” In Bouckaert, G., Nemec, J. Nakrosis, V., Hajnal, G., Tonnisson, K. (eds.). Public Management Reform in Central and Eastern Europe. Bratislava: NISPA, 343 – 371.Search in Google Scholar

Nemec, J., G. Bouckaert and V. Nakrosis. 2011. “Public Administration and Management Reforms in CEE: Main Trajectories and Results.” The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy 4(1), 9 – 32.10.2478/v10110-011-0001-9Search in Google Scholar

Ochrana, F., M. J. Půček and D. Špaček. 2015. Veřejná správa. Brno: Ekonomickosprávní fakulta.Search in Google Scholar

OECD. 2001. Citizens as Partners: Information, Consultation and Public Participation in Policy-Making. Paris, OECD.Search in Google Scholar

OECD. 2009. Government at a Glance. Paris: OECD.Search in Google Scholar

Pokorná, K. 2016. Dopady zavedení služebního zákona na konkrétní úřad. Master Thesis tutored by D. Špaček. Brno: Faculty of Economics and Administration, Masaryk University. Reprinted in Veřejná správa 25 – 26.Search in Google Scholar

Špaček, D. 2010. “Promotion of Quality Management in Public Administration: The Approach of Czech Central Government.” Národohospodářský obzor 4, 133 – 150.10.2478/v10135-011-0002-2Search in Google Scholar

Špaček, D. 2014. “Coordination of and through E-Government: The Case of the Czech Republic.” The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy 7(1), 83 – 106.10.2478/nispa-2014-0001Search in Google Scholar

Špaček, D. 2015a. “E-government Policy and its Implementation in the Czech Republic: Selected Shortcomings.” Central European Journal of Public Policy 9(1), 78 – 100.10.1515/cejpp-2016-0004Search in Google Scholar

Špaček, D. 2015b. “Quality Management in the Czech Public Administration.” In J. Nemec and M. S. de Vries (eds). Implementation of New Public Management Tools: Experiences from Transition and Emerging Countries. Bruxelles: Bruylant, 285 – 304.Search in Google Scholar

Špaček, D. 2016. “e-Government Benchmarking: Score vs. Reality (The Case of EU e-gov Benchmarking and Czech e-Government).” Draft paper prepared for the NISPAcee 2016 conference, 19 – 21 May 2016, Zagreb, Croatia.Search in Google Scholar

Špaček, D. 2018. Role and Effect of External Support to Public Administration in the Czech Republic, 2018. Task 3 report prepared for the EUPACK project a finalized in February 2018, not published.Search in Google Scholar

Špaček, D. and J. Nemec. 2017a. Public Administration Characteristics in Czech Republic. Prepared for the EUPACK project and finalized in October 2017, not published.Search in Google Scholar

Špaček, D. and J. Nemec. 2017b. Report on Public Administration Reform Trends and Reform Dynamics in the Czech Republic. Prepared for the EUPACK project and finalized in October 2017, not published.Search in Google Scholar

Špaček, D. and J. Neshybová. 2010. “Brief History and Current Trends of Public Administration Reform in the Czech Republic.” In Public Administration in Times of Crisis. Bratislava: NISPAcee. CD Rom (conference proceedings).Search in Google Scholar

Špaček, D. 2017, Social media usage and performance: the case of Czech regions. In Innovation Governance in the Public Sector. Bratislava: NISPAcee, 2017.Search in Google Scholar

Tinholt, D. et al. 2017. eGovernment Benchmark 2017: Taking Stock of User-Centric Design and Delivery of Digital Public Services in Europe. Available at https://www.capgemini.com/consulting/wp-content/uploads/sites/30/2017/11/2017-egovernment-benchmark-insight1.pdf (last accessed 16 February 2018).Search in Google Scholar

Verheijen, T. 1998. “Chapter 1: The Management of EU Affairs in Candidate Member States: Inventory of the Current State of Affairs.” SIGMA Paper 23, 16 – 40.Search in Google Scholar

Vidláková, O. 2000. Reformy veřejné správy. Pardubice: Univerzita Pardubice. de Vries, M. 2017. “Public Administration Reforms in the EEU – Introduction.” In P. Kovač and M. Bileišis (eds). Public Administration Reforms in Eastern European Union Member States: Post-Accession Convergence and Divergence. Ljubljana: Univesity of Ljubljana, Faculty of Administration / Vilnius: Mykolas Romeris University, 26 – 33.10.24193/tras.2017.0008Search in Google Scholar

Zikmunda, M. 2010. Očekávané a reálné přínosy implementace řízení kvality ve veřejné správě. Diploma thesis. Brno: Masaryk University.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD