1. bookVolume 65 (2019): Issue 1 (March 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2385-8052
First Published
22 Feb 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Quo vadis Farmer Sales? The Experience of a Survey in Hungary

Published Online: 29 Mar 2019
Volume & Issue: Volume 65 (2019) - Issue 1 (March 2019)
Page range: 30 - 39
Received: 01 Nov 2018
Accepted: 01 Feb 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2385-8052
First Published
22 Feb 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Balázs, B. (2012). Rövid élelmiszerláncok és helyi termék rendszerek – Az európai kutatások tanulságai. [Short food chains and local commodity schemes – Lessons from Europe] Conference paper, „Konferencia a közvetlen értékesítésről és a rövid értékesítési láncról” VM-MNVH-Francia Intézet, 2012.10.04. Budapest. Retrieved from Hermann Ottó Intézet, http://www.hermanottointezet.hu/sites/default/files/Rovid_elelmiszerlancok_20121004.pptSearch in Google Scholar

Benedek, Zs. (2014). A rövid ellátási láncok hatásai. Összefoglaló a nemzetközi szakirodalom és a hazai tapasztalatok alapján. [The effects of short supply chains. A summary based on the international literature and on domestic experiences] MTA Közgazdaság – és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet. Műhelytanulmányok, MT-DP – 2014/8, Budapest.Search in Google Scholar

Benedek, Zs., & Bálint, B. (2014). A rövid ellátási láncok szocioökonómiai hatásai. [The socio-economic effects of short supply chains] Külgazdaság, 58(5-6), 100-120.Search in Google Scholar

Benedek, Zs., & Bálint, B. (2016). Current status and future prospect of local food production in Hungary: a spatial analysis. European Planning Studies, 24(3), 607-624. https://doi.org/10.1080/09654313.2015.109632510.1080/09654313.2015.1096325Open DOISearch in Google Scholar

Benedek, Zs., Fertő, I., Baráth L., & Tóth J. (2014). Termelői heterogenitás a rövid ellátási láncokban: a piacokon értékesítő gazdák jellemző különbségei. [Producer heterogeneity in short supply chains: characteristic differences among farmers in the market] Gazdálkodás,58(4), 307–319.Search in Google Scholar

Berti, G., & Mulligan, C. (2016). Competitiveness of small farms and innovative food supply chains: The role of food hubs in creating sustainable regional and local food systems. Sustainability,8(7), 616. Retrieved from https://doi.org/10.3390/su807061610.3390/su8070616Open DOISearch in Google Scholar

Chambers, S., Lobb, A., Butler, L., Harvey, K., & Traill, W. B. (2007). Local, national and imported foods: a qualitative study. Appetite,49, 208-213. https://doi.org/10.1016/j.appet.2007.02.00310.1016/j.appet.2007.02.003Open DOISearch in Google Scholar

Csíkné Mácsai, É. (2014). Közvetlen értékesítés a mezőgazdasági termékek piacán. [Direct sales in the market of agro-products] Ph.D. Thesis, Szent István Egyetem, Gazdaság – és Társadalomtudományi Kar, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori IskolaSearch in Google Scholar

EPRS (2016). Short supply chains and local food systems in the EU. European Parliamentary Research Service Briefing September 2016. Retrieved from European Parliament http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdfSearch in Google Scholar

Galli, F., & Brunori, G. (eds.) (2013). Short food supply chains as drivers of sustainable development. Evidence Document. Document developed in the framework of the FP7 project FOODLINKS (GA No. 265287). Laboratorio di studi rurali Sismondi. Retrieved from http://orgprints.org/28858/1/evidence-document-sfsc-cop.pdfSearch in Google Scholar

GFK (2016). Kereskedelmi analízisek. [Commerce studies] GfK Hungária Piackutató Intézet Retrived from GFK Hungária http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/country_one_pager/HU/documents/20161010_GfK_Kiskereskedelem_piac_i.pdfSearch in Google Scholar

Gonda, T. (2014). A helyi termék turisztikai hasznosítása – a vidékfejlesztés új lehetősége. [Touristic use of local products – new path for rural development] A falu, 29(1), 17–23.Search in Google Scholar

Gulyás, E. (2017). Tudatos Vásárló Piaci Jelentés 2014-2016. [Market report – Conscious Consumers] Tudatos Vásárlók Egyesülete. Retrived from: https://issuu.com/tudatosvasarlok/docs/tudatos_vasarlo_piaci_jelentesSearch in Google Scholar

Hunt, A. R. (2007). Consumer interactions and influences on farmers’ market vendors. Renewable Agriculture and Food Systems, 22(1), 54–66.10.1017/S1742170507001597Search in Google Scholar

Ilbery, B., Watts, D., Simpson, S., Gilg, A., & Little, J. (2006). Mapping local foods: Evidence from two English regions. British Food Journal, 108(3), 213–225. https://doi.org/10.1108/0007070061065103410.1108/00070700610651034Open DOISearch in Google Scholar

Kneafsey, M., Venn, L., Schmutz, U., Balázs B., Trenchard, L., Eyden-Wood, T., Bos, E., Sutton, G., & Blackett, M. (2013). Short Food Supply Chains and Local Food Systems in the EU. A State of Play of their Socio-Economic Characteristics, JRC Scientific and Policy Reports, Publications Office of the European Union, Luxemburg, p. 128, Retrived from http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC80420.pdfSearch in Google Scholar

Kujáni, K. O. (2014). Fenntarthatósági és rövid ellátási lánc modellek alkalmazásának hazai vizsgálata – Adaptációs lehetőségek a homokháti tanyavilág esetében. [The application of sustainable and short supply chain models in Hungary – Adaptation opportunities in the rural periphery of Homokhát] Ph.D. Thesis, Szent István Egyetem, Gazdaság – és Társadalomtudományi Kar, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori IskolaSearch in Google Scholar

Low, S.A., Adalja, A., Beaulieu, E., Key, N., Martinez, S., Melton, A., Perez, A., Ralston, K., Stewart, H., Suttles, S., Vogel, S., & Jablonski, B. R. (2015): Trends in U.S. Local and Regional Food Systems, Report to Congress, AP-068, U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service.Search in Google Scholar

Juhász, A. szerk. (2012). A közvetlen értékesítés szerepe és lehetőségei a hazai élelmiszerek piacrajutásában, Agrárgazdasági Tanulmányok. Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. p. 121. Retrieved from http://repo.aki.gov.hu/293/1/at_2012_05_Ertekesites.pdfSearch in Google Scholar

Marsden, T. (2000). Food matters and the matter of food: towards a new food governance? Sociologia Ruralis, 40(1), 20–29. https://doi.org/10.1111/1467-9523.0012910.1111/1467-9523.00129Open DOISearch in Google Scholar

Martinez, S., Hand, M., Da Pra, M., Pollack, S., Ralston, K., Smith, T., Vogel, S., Clark, S., Lohr, L., Low, S., & Newman, C. (2010). Local Food Systems: Concepts, impacts and issues. ERR. 97. Department of Agriculture, Economic Research Service, Washington D.C.Search in Google Scholar

HRDP (2015). Magyarország – Vidékfejlesztési Program 2014-2020. [Hungary – Rural Development Plan, 2014–2020] Miniszterelnökség Agrár – és Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Verzió 1.3Search in Google Scholar

Murdoch, J., Marsden, T., & Banks, J. (2000). Quality, nature, and embeddedness: some theoretical considerations in the context of the food sector. Economic Geography,76, 107–125. https://doi.org/10.1111/j.1944-8287.2000.tb00136.x10.1111/j.1944-8287.2000.tb00136.xOpen DOISearch in Google Scholar

Nihous, F. (2008). The diversification and the evaluation of the rural activities through services involved in the rural development. Rapport de mission. French Minister of Food, Agriculture and Fishery. Retrieved from https://agriculture.gouv.fr/ministere/la-diversification-et-la-valorisation-des-activites-agricoles-au-travers-des-servicesSearch in Google Scholar

O’Hara, J., & Pirog, R. (2013). Economic impacts of local food systems: Future research priorities. Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development,3(4), 35–42. https://doi.org/10.5304/jafscd.2013.034.00310.5304/jafscd.2013.034.003Open DOISearch in Google Scholar

Póla, P. (2014). Rövid élelmiszerláncokkal a vidék fejlesztéséért. [Short food chains for rural development] Súgó Szemle 2, 81–91.Search in Google Scholar

Renting, H., Marsden, T. K., & Banks, J. (2003). Understanding alternative food networks: exploring the role of short food supply chains in rural development. Environment and Planning A,35, 393–412. https://doi.org/10.1068/a351010.1068/a3510Open DOISearch in Google Scholar

Robinson, J. M., & Farmer, J. R. (2017). Selling local. Why local food movements matter? Indiana University Press. p. 25. https://doi.org/10.2307/j.ctt2005w4g10.2307/j.ctt2005w4gOpen DOISearch in Google Scholar

Szabó, D. (2014). A rövid ellátási láncban rejlő lehetőségek és veszélyek Magyarországon. [Opportunities and threaths of short supply chains in Hungary] Acta Carolus Robertus, 4(2), 109-118.Search in Google Scholar

Szabó, D. (2015): A termelői piacok területi megoszlásának és helyszínválasztásának sajátosságai Magyarországon. [Distribution and location of farmers’ markets in Hungary] Conference paper, XIII. MRTT Vándorgyűlés, 2015. November 19-20. Eger.Search in Google Scholar

Szabó, D. (2017). A termelői piacok piacszervezői, termelői és fogyasztói szempontú vizsgálata. [Study of farmers’ markets with spetial focus on organization, production and consumers] PhD Thesis, Szent István Egyetem, Gazdaság – és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola, GödöllőSearch in Google Scholar

Whatmore, S., & Thorne, L. (2008): Nourishing networks: Alternative geographies of food. In. Barnes, T. J., Peck, J., Sheppard, E., & Tickell, A. (eds.) Reading Economic Geography. Wiley-Blackwell 235–247.Search in Google Scholar

Woods, T., Ernst, M., & Tropp, D. (2017). Community Supported Agriculture – New Models for Changing Markets. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Marketing Service, April 2017. Retrived from https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/CSANewModelsforChangingMarketsb.pdfSearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo