1. bookVolume 24 (2016): Issue 4 (December 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Possibilities of Effective Inertisation of Self-Heating Places in Goaf of Longwall in Hard Coal Mines

Published Online: 15 Mar 2018
Volume & Issue: Volume 24 (2016) - Issue 4 (December 2016)
Page range: 222 - 227
Received: 01 Mar 2016
Accepted: 01 Jul 2016
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

Underground fires in coal mines belong to the most common hazards, the exposure to which frequently requires long term and costly rescue operations. It is mainly connected with the specific character of underground excavations which have limited volume. This makes the maximum permissible concentration of harmful gases rapidly exceeded and may also cause changes in air flow direction. The most certain way of improving a safety situation in Polish coal mining industry is taking early prevention steps. One of the prevention methods is inertisation of the atmosphere in longwall goaf. These activities rely on partial or total replacement of air or combustible atmosphere by inert gas. Thanks to them the risk of spontaneous fires hazard and gas explosion decreases. The main reason for the use of inert gases is to reduce the oxygen content to a limit which prevents further development of fire. This article presents methods for assessing inert gas to replace oxygen in the atmosphere in goaf.

Keywords

[1] P. Buchwald. „Określenie podstawowego kryterium i parametrów oceny skuteczności zastosowania azotu w prewencji pożarów endogenicznych w przestrzeniach otamowanych”, in Górnictwo i Geologia, tom 4, z. 3, 2009, pp. 31-39.Search in Google Scholar

[2] CSRG. Zasady prowadzenia akcji ratowniczych i prac profilaktycznych z wykorzystaniem gazów inertnych, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A., Bytom, July 2002.Search in Google Scholar

[3] CSRG. Zasady prowadzenia akcji ratowniczych i prac profilaktycznych z wykorzystaniem gazów inertnych, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A., Bytom, March 2008.Search in Google Scholar

[4] J.D. Davis and J.F. Byrne. „Influence of moisture on the spontaneous heating of coal”, in Industrial and Engineering Chemistry, vol. 18(3), 1926, pp. 233-236.10.1021/ie50195a003Search in Google Scholar

[5] Z. Maciejasz and F. Kruk. Pożary podziemne w kopalniach. Część I, Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1977.Search in Google Scholar

[6] T.N. Mason and F.V. Tideswell. „Gob fires, part 2 - The revival of heatings by inleakage of air”, in Paper of Safety in Mines Research Board, no. 76, 1993.Search in Google Scholar

[7] J. Szlązak. „Wpływ uszczelnienia chodników przyścianowych na przepływ powietrza przez zroby”, Ph.D. dissertation, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górniczy, Kraków, 1980.Search in Google Scholar

[8] J. Szlązak. Metody obliczania rozpływu powietrza i rozkładu stężenia metanu w zrobach ścian zawałowych. Przykłady wykorzystania, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.Search in Google Scholar

[9] N. Szlązak. „Ocena zagrożenia pożarowego w zrobach ścian zawałowych na podstawie intensywności ich przewietrzania”, in Archiwum Górnictwa, tom 35, z. 3, 1990, pp. 339-345.Search in Google Scholar

[10] N. Szlązak, D. Obracaj and K. Piergies. „Ogólne zasady inertyzacji azotem zrobów czynnej ściany zawałowej”, in Górnictwo i Geoinżynieria, tom 35, z. 4, 2011, pp. 131-142.Search in Google Scholar

[11] N. Szlązak, D. Obracaj and K. Piergies. „Podstawy inertyzacji zrobów ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego”, in Wybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie, Szlązak N., Kraków: Wydawnictwa AGH, 2011, pp. 239-259.Search in Google Scholar

[12] N. Szlązak and J. Szlązak. Filtracja powietrza przez zroby ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego, Kraków: Wydawnictwa AGH, 2005.Search in Google Scholar

[13] N. Szlązak, S. Yuan and D. Obracaj. Zagrożenie pożarowe w kopalniach węgla kamiennego i metody jego oceny. Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- Dydaktyczne AGH, 2005.Search in Google Scholar

[14] K. Piergies. „Ocena skuteczności inertyzacji zrobów ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego”, Ph.D. dissertation, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków, 2015.Search in Google Scholar

[15] Projekt techniczny eksploatacji pokładu 328/1 ścianą N-17a. 2014. [unpublished]Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo