1. bookVolume 45 (2022): Issue 3 (October 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-8414
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Selected Aspects of Innovative Activity of Polish Enterprises in 2016–2020

Published Online: 10 Nov 2022
Volume & Issue: Volume 45 (2022) - Issue 3 (October 2022)
Page range: 71 - 96
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-8414
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

1. Adegbesan, J. A. (2009). On the origins of competitive advantage: Strategic factor markets and heterogeneous Resource complementarity. Academy of Management Review, 34(3), 40632465. doi: 10.5465/amr.2009.40632465 Open DOISearch in Google Scholar

2. Al-Aali, A. Y., & Teece, D. J. (2013). Towards the (strategic) management of intellectual property: Retrospective and prospective. California Management Review, 55(4), 15–30. doi: 10.1525/cmr.2013.55.4.15 Open DOISearch in Google Scholar

3. Anning-Dorson, T. (2018). Innovation and competitive advantage creation: The role of organisational leadership in service firms from emerging markets. International Marketing Review, 35(4), 580–600. doi: 10.1108/IMR-11-2015-0262 Open DOISearch in Google Scholar

4. Anton, J. J., & Yao, D. A. (2004). Little patents and big secrets: Managing intellectual property. The RAND Journal of Economics, 35(1), 1–22. doi: 10.2307/1593727 Open DOISearch in Google Scholar

5. Baruk, J. (2001). Wiedza i innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej. Gospodarka Narodowa, (167)4, 20–34. doi: 10.33119/GN/113895 Open DOISearch in Google Scholar

6. Białoń, L. Janczewska, D. (2006). Menedżer marketingu w firmie przyszłości. [W], L. Białoń (red.) Metody oceny kształcenia specjalistów w zakresie zarządzania, 105–117. Warszawa, Poland: Oficyna Wydawnicza WSM. Search in Google Scholar

7. Czub, K. (2021). Prawo własności intelektualnej. Warszawa, Poland: Wolters Kluwer. Search in Google Scholar

8. Dereli, D. D. (2015). Innovation management in global competition and competitive advantage. Procedia — Social and Behavioral Sciences, 195, 1365–1370. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.06.323 Open DOISearch in Google Scholar

9. Dobiegała-Korona, B. (2012). Nowa rola marketingu w budowie wartości przedsiębiorstwa. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 23(2), 64–75. Search in Google Scholar

10. Drucker, P. F. (1998). On the Profession of Management. Boston, USA: Harvard Business Scholl Press. Search in Google Scholar

11. Drucker, P. (2002). Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE. Search in Google Scholar

12. Firlej, K. A. (2012). Innowacyjność polskiej gospodarki jako wyzwanie rozwojowe w warunkach integracji europejskiej. [W] A. Prusek (red.), Wyzwania rozwoju społecznoekonomicznego Polski 143–144. Kraków–Mielec, Poland: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Search in Google Scholar

13. Freeman, Ch. (1982). The Economics of Industrial Innovation. London, UK: Cassell. Search in Google Scholar

14. Friar, J. H. (1995). Competitive advantage through product performance innovation in a competitive market. Journal of Product Innovation Management, 12(1), 33–42. doi: 10.1016/0737-6782(94)00026-C Open DOISearch in Google Scholar

15. Gomułka, S. (1998). Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego. Warszawa, Poland: CASE. Search in Google Scholar

16. Goyke, K. (2018). Ulga na działalność badawczo-rozwojową jako podatkowa zachęta do ponoszenia nakładów w obszarze B+R. Europa Regionum, 3, 23–36. doi: 10.18276/er.2018.36-02 Open DOISearch in Google Scholar

17. Granstrand, O. (2006). Innovation and intellectual property rights. [W] J. Fagerberg., & D. C. Mowery (Eds.), The Oxford Handbook of Innovation, 266–290. Oxford, UK: Oxford Academic. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199286805.003.0010 Open DOISearch in Google Scholar

18. Grudzewski, W. M., & Hejduk, I. K. (2004). Metody projektowania systemów zarządzania. Warszawa, Poland: Difin. Search in Google Scholar

19. Grzegorczyk, W. (2011). Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Łódź, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Search in Google Scholar

20. Grzegorczyk, T. (2020). Strategie zarządzania własnością intelektualną. [W] R. Śliwiński (red.), Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym, 173–203. Warszawa, Poland: Difin. Search in Google Scholar

21. Grzywacz, W. (1995). Metodyka polityki gospodarczej. Szczecin, Poland: Wydawnictwo PTE. Search in Google Scholar

22. GUS. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2018–2020. Pobrano 10 sierpnia 2022. Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-latach-2018-2020,2,20.html Search in Google Scholar

23. Hildreth, P., Kimble, Ch. (2004). Knowledge networks: Innovation through communities of practice. Hershey, USA and London, UK: Idea Group Publishing.10.4018/978-1-59140-200-8 Search in Google Scholar

24. Holgersson, M. (2013). Patent management in entrepreneurial SMEs. R&D Manage, 43, 21–36. doi: 10.1111/j.1467-9310.2012.00700.x Open DOISearch in Google Scholar

25. Hu, R., Yu, C., Jin, Y., Pray, C., & Deng, H. (2022). Impact of government policies on research and development (R&D) investment, innovation, and productivity: Evidence from pesticide firms in China. Agriculture, 12(5), 709. doi: 10.3390/agriculture12050709 Open DOISearch in Google Scholar

26. Janasz, W., Kozioł-Nadolna, K. (2011). Innowacje w organizacji. Warszawa, Poland: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Search in Google Scholar

27. Kamiński, R. (2018). Istota innowacji (definicje, wyznaczniki i rodzaje). [W] R. Kamiński (red.), Innowacje gospodarcze. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne, 13–24. Poznań, Poland: Wydawnictwo Naukowe UAM. Search in Google Scholar

28. Kasprzyk, S. (1980). Innowacje od koncepcji do produkcji. Warszawa, Poland: CRZZ Search in Google Scholar

29. Koch, J. (2004). Innowacje siłą napędową rozwoju. [W] J. Gawlik, S. Szelest, M. Trompeteur (red.) Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej, Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw INTELTRANS 2006, 91–102, Kraków, Poland: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Search in Google Scholar

30. Komor, M. (2022). Political and legal conditions of marketing activity of businesses in the European market. Marketing of Scientific and Research Organizations, 44(2), 1–20.10.2478/minib-2022-0006 Search in Google Scholar

31. Kotler, Ph. (2004). Marketing od A do Z. Warszawa, Poland: PWE. Search in Google Scholar

32. Kopaliński, W. (2006). Podręczny słownik wyrazów obcych, Warszawa, Poland: Oficyna Wydawnicza Rytm. Search in Google Scholar

33. Lange, O. (1961). Pisma ekonomiczne i społeczne 1930–1960. Warszawa, Poland: PWN. Search in Google Scholar

34. Long, P. O. (1991). Invention, authorship, “Intellectual Property,” and the origin of patents: Notes toward a conceptual history. Technology and Culture, 32(4), 846–884. doi: 10.2307/3106154 Open DOISearch in Google Scholar

35. Major, M., & Niezgoda, J. (2003). Elementy Statystyki Część I. Statystyka opisowa. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Search in Google Scholar

36. Marciniak, S. (2010). Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Warszawa, Poland: Wydawnictwo C.H. BECK. Search in Google Scholar

37. Maurer, S. M., & Scotchmer, S. (2002). The independent invention defence in intellectual property. Economica, 69, 535–547. doi: 10.1111/1468–0335.00299 Open DOISearch in Google Scholar

38. Mokyr, J. (2009). Intellectual property rights, the industrial revolution, and the beginnings of modern economic growth. American Economic Review, 99(2), 349–355.10.1257/aer.99.2.349 Search in Google Scholar

39. Montoya-Weiss M. M., & Calantone, R. (1994). Determinants of new product performance: A review and meta-analysis, Journal of Product Innovation Management, 11, 397–417.10.1111/1540-5885.1150397 Search in Google Scholar

40. Muça, E., Pomianek, I., & Peneva, M. (2022). The role of GI products or local products in the environment-consumer awareness and preferences in Albania, Bulgaria and Poland. Sustainability, 14(4). doi: 10.3390/su14010004 Open DOISearch in Google Scholar

41. O’Donoghue, T., Scotchmer, S., & Thisse, J. F. (1998). Patent breadth, patent life, and the pace of technological progress. Journal of Economics & Management Strategy, 7, 1–32. doi: 10.1111/j.1430-9134.1998.00001.x Open DOISearch in Google Scholar

42. Oslo Manual. (2005). Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data. Pobrano 10 sierpnia 2022. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5889925/OSLO-EN.PDF Search in Google Scholar

43. Oslo Manual. (2018). Guidelines for Collecting, Reporting and using Data on Innovation, 4th ed, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, by OECD/Eurostat za: Podręcznik Oslo 2018, Zalecenia dotyczące pozyskiwania, prezentowania i wykorzystywania danych z zakresu innowacji, Pomiar działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej, GUS, 2020. Pobrano 20 września 2022. Retrieved from https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5496/18/1/1/podrecznik_oslo_2018_internet.pdf Search in Google Scholar

44. Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Warszawa, Poland: Agencja Wydawnicza Placet. Search in Google Scholar

45. Pérez-Luno, A., Valle Cabrera, R., & Wiklund, J. (2007). Innovation and imitation as sources of sustainable competitive advantage. Management Research, 5(2), 71–82. doi: 10.2753/JMR1536-5433050201 Open DOISearch in Google Scholar

46. Pietrasiński, Z. (1970). Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. Warszawa, Poland: PWN. Search in Google Scholar

47. Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa, Poland: PWN. Search in Google Scholar

48. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 491. Search in Google Scholar

49. Saha, C. N., & Bhattacharya, S. (2011). Intellectual property rights: An overview and implications in pharmaceutical industry. Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research, 2(2), 88–93. doi: 10.4103/2231-4040.82952 Open DOISearch in Google Scholar

50. Schumpeter, J. (1911). The theory of economic development. New Brunswick, USA and London, UK: Transaction Publishers. Search in Google Scholar

51. Schumpeter, J. (1949). Economic Theory and Entrepreneurial History. [W] R. R. Wohl (Ed.), Change and the Entrepreneur. Postulates and the Patterns for Entrepreneurial History, 131–142. Cambridge, USA: Harvard University Press. Search in Google Scholar

52. Schumpeter, J. Clemence, R. V. (1989). Essays on entrepreneurs, innovations, business cycles and the evolution of capitalism. New Brunswick, USA: Transaction Publishers. Search in Google Scholar

53. Sikora, J., & Uziębło, A. (2013). Innowacja w przedsiębiorstwie — próba zdefiniowania. Zarządzanie i Finanse, 2(2), 351–376. Search in Google Scholar

54. Simpson, P. M., Siguaw, J. A., & Enz, C. A. (2006). Innovation orientation outcomes: The Good and the Bad. Journal of Business Research, 59. doi: 10.1016/j.jbusres.2006.08.001 Open DOISearch in Google Scholar

55. Sławińska, M. (2015). Innowacje marketingowe w działalności przedsiębiorstw handlowych. Annales, Sectio H, XLIX(1), 157–167. Search in Google Scholar

56. Sojkin, B. (2012). Informacyjne podstawy decyzji marketingowych w procesie komercjalizacji produktu. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 222, 125–133. Search in Google Scholar

57. Świtalski, W. (2005). Innowacje i konkurencyjność. Warszawa, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.10.31338/uw.9788323529774 Search in Google Scholar

58. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233. Search in Google Scholar

59. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 324. Search in Google Scholar

60. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 706 z późn. zm. Search in Google Scholar

61. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm. Search in Google Scholar

62. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 24 z późn. zm. Search in Google Scholar

63. Whitfield, P. R. (1979). Innowacje w przemyśle. Warszawa, Poland: PWE. Search in Google Scholar

64. Wiśniewska, J. (2017). Ochrona wynalazku w procesie zarządzania działalnością badawczo-rozwojową. Studia i Prace WNEIZ US, 48(3), 307–318. doi:10.18276/sip.2017.48/3-25 Open DOISearch in Google Scholar

65. Zimon, D., & Gawron-Zimon, Ł. (2014). Wykorzystanie metody QFD do doskonalenia logistycznej obsługi klienta. [W] R. Knosala (red.) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Konferencja IZiP, 1077–1084, Opole, Poland: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo