1. bookVolume 41 (2021): Issue 3 (September 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-8414
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Image Management with the Use of Virtual Communication in Crisis Situations Based on the Example of the CD Projekt Capital Group

Published Online: 22 Oct 2021
Volume & Issue: Volume 41 (2021) - Issue 3 (September 2021)
Page range: 1 - 20
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-8414
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

Image management in crisis situations is one of the most important functions, not only for a company’s team responsible for marketing, but also for its executives and strategists. Given today’s ubiquity of the Internet, crises spread faster than just a few years ago, making it important to halt them effectively with the help of virtual communication. This article first considers the theoretical fundamentals in the field of image management, defining the concept of crisis, its sources and phases. Next, the empirical part presents a profile of the company under consideration, CD Projekt, examining selected examples of the crisis situations in has experienced. We then describe the solutions and strategies the company undertook to minimize the effects of the crisis, mainly losses of reputation. A survey was also carried out on a sample of 354 people from the company’s broader environment in order to gauge people’s opinions about changes in the company’s perception.

Keywords

JEL Classification

1. Barton, R. (1993). Crisis Management, Oxford: Oxford University Press, 12. Search in Google Scholar

2. cdaction.pl (2021). Preordery wystarczyły, by zwróciły się koszty produkcji i marketingu. https://www.cdaction.pl/news-62653/cyberpunk-2077-preordery-wystarczyly-byzwrocily-sie-koszty-produkcji-i-marketingu-gry.html (01.07.2021). Search in Google Scholar

3. cdprojekt.com (2021). Historia CD Projekt. https://www.cdprojekt.com/pl/grupakapitalowa/historia/ (01.07.2021). Search in Google Scholar

4. Chmielewski, Z., Ochmański, H., Tworzydło, D. (2012). Budowanie wizerunku w sieci — możliwości i zagrożenia [Image Building Online: Opportunities and Threats]. Marketing of Scientific and Research Institutions, 4(225), 321–326. Search in Google Scholar

5. Coombs, W. T. (2011). The Handbook of Crisis Communication. Chichester, UK: John Wiley, 266. Search in Google Scholar

6. Dzierżyńska-Mielczarek, J. (2018). Rynek mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych [The Media Market in Poland: Changes Under the Influence of New Digital Technologies]. Warsaw: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. Search in Google Scholar

7. Falecki, J. (2013). Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce [Crisis Management in Theory and Practice], Part 1. Kielce: Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach. Search in Google Scholar

8. Fink, S. (1986). Crisis Management: Planning for the Inevitable. New York: Amacon. Search in Google Scholar

9. Fulmer, K. L. (2007). Business Continuity Planning: A Step-by-Step Guide with Planning Forms. Brookfield: Rothstein Publishing. Search in Google Scholar

10. gry-online.pl (2020a). Świat reaguje na przesunięcie premiery. https://www.gry-online.pl/newsroom/cyberpunk-2077-swiat-reaguje-na-przesuniecie-premiery/z81e011 (01.07.2021) Search in Google Scholar

11. gry-online.pl (2020b). Patch 1.23 zbiera pochwały za optymalizację. https://www.gry-online.pl/newsroom/cyberpunk-2077-na-ps4-patch-123-zbiera-pochwaly-zaoptymalizacje/za1ff7f (04.07.2021). Search in Google Scholar

12. Helman, B. (2014). Zaangażowanie w wideo [Video Engagement]. Marketing w Praktyce, 3, 45–46. Search in Google Scholar

13. investing.com (2021). CD Projekt shares on the Warsaw Stock Exchange. https://pl.investing.com/equities/cdproject (02.07.2021) Search in Google Scholar

14. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Public Relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się [Public Relations in the Management of Crisis Situations in the Organization: The Art of Communication]. Warsaw: Difin. Search in Google Scholar

15. Michalik, M. (2004). Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi [Managing Crisis Situations]. in H. Mruk (Ed.), Komunikowanie się w marketingu. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Search in Google Scholar

16. Polish Stock Exchange (2021). https://www.gpw.pl/spolka?isin=PLOPTTC00011#quotationsTab (1.01.2021). Search in Google Scholar

17. Rydzak, W. (2007). Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych [Information Management in Crisis Situations]. In J. Olędzki, D. Tworzydło (Eds.), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju. Warsaw: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Search in Google Scholar

18. spidersweb.pl (2021). Będą pracować 6 dni w tygodniu, żeby dowieźć na czas Cyberpunka 2077. https://spidersweb.pl/2020/09/cd-projekt-red-crunch-cyberpunk-2077.html (1.07.2021). Search in Google Scholar

19. Surowicz, A. (2011). Zarządzanie marką w sytuacji kryzysowej [Brand Management in a Crisis Situation]. In M. K. Witek-Hajduk (red.), Zarządzane silną marką. Warsaw: Wolters Cluwer. Search in Google Scholar

20. Tworzydło, D. (2017). Procedura zarządzania w kryzysie wizerunkowym w mediach — przeciwdziałanie, reagowanie oraz odzyskiwanie utraconych korzyści [The Procedure of Management in an Image Crisisin the Media — Counteraction, Reaction, and Regaining Lost Benefits]. Studia Medioznawcze, 3(70), 78–81. Search in Google Scholar

21. Tworzydło, D. (2019). Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym. Metody, procedury, reagowanie [Managiement in an Image Crisis: Methods, Procedures, Reaction], Warsaw: Difin. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo