1. bookVolume 40 (2021): Issue 2 (June 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-8414
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Evaluation of Selected Online Image-Building Activities By Polish Universities

Published Online: 20 Jul 2021
Volume & Issue: Volume 40 (2021) - Issue 2 (June 2021)
Page range: 53 - 70
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-8414
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The purpose of this paper is to identify the online tools used by Polish universities and analyse to what extent these tools are used for image-related, communication, and marketing purposes. Based on our own analyses and desk research, we listed and then compared selected image-related activities carried out online by the higher education institutions rated as Poland’s top universities in the “Perspektywy Ranking”. We also extended our analysis to the universities rated as the world’s top universities, selected based on the Webometrics ranking, and identified a clear difference in trends. The online tools listed in this paper were evaluated in terms of their impact on the position of the higher education institutions in the education market.

Keywords

1. Buchnowska, D. (2013). Wykorzystanie mediów społecznościowych przez uczelnie wyższe i studentów w świetle badań własnych. Nauki o Zarządzaniu, 2(15), 36–50. Search in Google Scholar

2. Falahah & Rosmala, D. (2012). Study of Social Networking Usage in Higher Education Environment. Procedia — Social and Behavioral Sciences, 67, 156–166. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.31610.1016/j.sbspro.2012.11.316 Search in Google Scholar

3. Feliksiak, M. (2016, June). Komunikat z badań CBOS. Korzystanie z Internetu (No. 92/2016). Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_092_16.PDF Search in Google Scholar

4. Gawroński, S. (2006). Media relations. Współpraca dziennikarzy i specjalistów PR. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Search in Google Scholar

5. Harvard University, www.harvard.edu. Retrieved May 2020. Search in Google Scholar

6. Hope, E. (2005). Public relations uczelni, czyli szewc bez butów chodzi. In E. Hope (Ed.), Public relations instytucji użyteczności publicznej. Scientific Publishing Group. Search in Google Scholar

7. Jędrych, E. (2015). Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu pracownikami w organizacjach gospodarczych. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 44(6), 120–132. Search in Google Scholar

8. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2006). Internet Public Relations uczelni publicznych w Polsce. Marketing i Rynek, 5, 31–35. Search in Google Scholar

9. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2013). Wizerunek szkoły w nowych mediach. In V. Korim & R. Uździcki (Eds.), Szkoła w perspektywie jej realnych przeobrażeń. Zarządzanie — Kompetencje — Kreatywność. Wydawnictwo Adam Marszałek. Search in Google Scholar

10. Kaplan, Andreas & Haenlein, Michael. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons. 53. 59–68. 10.1016/j.bushor.2009.09.003.10.1016/j.bushor.2009.09.003 Search in Google Scholar

11. Kulczycki, E. (2012). Wykorzystanie mediów społecznościowych przez akademickie uczelnie wyższe w Polsce. Badania w formule otwartego notatnika. In E. Kulczycki & M. Wendland (Eds.), Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji (pp. 89–109). Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM. Search in Google Scholar

12. Massachusetts Institute of Technology, www.mit.edu. Retrieved May 2020. Search in Google Scholar

13. Perspektywy Education Foundation. (2019). Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019. Retrieved September 2020, from http://ranking.perspektywy.pl/2019 Search in Google Scholar

14. Ranking Szkół Wyższych Perspektywy, www.ranking.perspektywy.pl/2019/. Retrieved September 2020. Search in Google Scholar

15. Ranking Web of Universities: Webometrics ranks, www.webometrics.info. Retrieved December 2020. Search in Google Scholar

16. SimilarWeb Platform, www.similarweb.com. Retrieved December 2020. Search in Google Scholar

17. Stanford University, www.stanford.edu. Retrieved May 2020. Search in Google Scholar

18. Szyfter, J. P. (2005). Public relations w internecie. Helion. Search in Google Scholar

19. Tworzydło, D. (2017). Public relations praktycznie. Newsline. Search in Google Scholar

20. Tworzydło, D. (2019). Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym. Metody, procedury, reagowanie. Difin. Search in Google Scholar

21. Walkiewicz, E. (2005). Public relations w działalności szkoły. In E. Hope (Ed.), Public relations instytucji użyteczności publicznej. Scientific Publishing Group. Search in Google Scholar

22. Waszkiewicz, A. (2011). Wymiary wizerunku uczelni. In Wizerunek organizacji. Teoria i praktyka badania wizerunku uczelni (pp. 33–73). Oficyna Wydawnicza Aspra-JR. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo