1. bookVolume 40 (2021): Issue 2 (June 2021)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2015
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Evaluation of Selected Online Image-Building Activities By Polish Universities

Online veröffentlicht: 20 Jul 2021
Seitenbereich: 53 - 70
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2015
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. Buchnowska, D. (2013). Wykorzystanie mediów społecznościowych przez uczelnie wyższe i studentów w świetle badań własnych. Nauki o Zarządzaniu, 2(15), 36–50. Search in Google Scholar

2. Falahah & Rosmala, D. (2012). Study of Social Networking Usage in Higher Education Environment. Procedia — Social and Behavioral Sciences, 67, 156–166. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.316 Search in Google Scholar

3. Feliksiak, M. (2016, June). Komunikat z badań CBOS. Korzystanie z Internetu (No. 92/2016). Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_092_16.PDF Search in Google Scholar

4. Gawroński, S. (2006). Media relations. Współpraca dziennikarzy i specjalistów PR. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Search in Google Scholar

5. Harvard University, www.harvard.edu. Retrieved May 2020. Search in Google Scholar

6. Hope, E. (2005). Public relations uczelni, czyli szewc bez butów chodzi. In E. Hope (Ed.), Public relations instytucji użyteczności publicznej. Scientific Publishing Group. Search in Google Scholar

7. Jędrych, E. (2015). Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu pracownikami w organizacjach gospodarczych. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 44(6), 120–132. Search in Google Scholar

8. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2006). Internet Public Relations uczelni publicznych w Polsce. Marketing i Rynek, 5, 31–35. Search in Google Scholar

9. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2013). Wizerunek szkoły w nowych mediach. In V. Korim & R. Uździcki (Eds.), Szkoła w perspektywie jej realnych przeobrażeń. Zarządzanie — Kompetencje — Kreatywność. Wydawnictwo Adam Marszałek. Search in Google Scholar

10. Kaplan, Andreas & Haenlein, Michael. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons. 53. 59–68. 10.1016/j.bushor.2009.09.003. Search in Google Scholar

11. Kulczycki, E. (2012). Wykorzystanie mediów społecznościowych przez akademickie uczelnie wyższe w Polsce. Badania w formule otwartego notatnika. In E. Kulczycki & M. Wendland (Eds.), Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji (pp. 89–109). Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM. Search in Google Scholar

12. Massachusetts Institute of Technology, www.mit.edu. Retrieved May 2020. Search in Google Scholar

13. Perspektywy Education Foundation. (2019). Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019. Retrieved September 2020, from http://ranking.perspektywy.pl/2019 Search in Google Scholar

14. Ranking Szkół Wyższych Perspektywy, www.ranking.perspektywy.pl/2019/. Retrieved September 2020. Search in Google Scholar

15. Ranking Web of Universities: Webometrics ranks, www.webometrics.info. Retrieved December 2020. Search in Google Scholar

16. SimilarWeb Platform, www.similarweb.com. Retrieved December 2020. Search in Google Scholar

17. Stanford University, www.stanford.edu. Retrieved May 2020. Search in Google Scholar

18. Szyfter, J. P. (2005). Public relations w internecie. Helion. Search in Google Scholar

19. Tworzydło, D. (2017). Public relations praktycznie. Newsline. Search in Google Scholar

20. Tworzydło, D. (2019). Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym. Metody, procedury, reagowanie. Difin. Search in Google Scholar

21. Walkiewicz, E. (2005). Public relations w działalności szkoły. In E. Hope (Ed.), Public relations instytucji użyteczności publicznej. Scientific Publishing Group. Search in Google Scholar

22. Waszkiewicz, A. (2011). Wymiary wizerunku uczelni. In Wizerunek organizacji. Teoria i praktyka badania wizerunku uczelni (pp. 33–73). Oficyna Wydawnicza Aspra-JR. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo