Cite

R. Gorejová
Katedra fyzikálnej chémie, Univerzita Pavla Jozefa ŠafárikaKošice
R. Oriňaková
Katedra fyzikálnej chémie, Univerzita Pavla Jozefa ŠafárikaKošice
A. Oriňak
Katedra fyzikálnej chémie, Univerzita Pavla Jozefa ŠafárikaKošice
M. Kupková
Ústav materiálového výskumu, Slovenská akadémia vied Košice
M. Hrubovčáková
Ústav materiálového výskumu, Slovenská akadémia vied Košice
M. Baláž
Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied Košice
eISSN:
1804-1213
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Industrial Chemistry, Chemical Engineering, Materials Sciences, Ceramics and Glass