1. bookVolume 14 (2022): Issue 3 (September 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
01 Jan 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Diversity Management in Management Studies – Theoretical Discussion

Published Online: 07 Feb 2023
Volume & Issue: Volume 14 (2022) - Issue 3 (September 2022)
Page range: 4 - 16
Received: 09 Nov 2022
Accepted: 14 Dec 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
01 Jan 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Adamiecki, K. (1938). O istocie naukowej organizacji. Wybór pism. Warszawa: PWE. Search in Google Scholar

von Bertalanffy, L. (1984). Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania. Warszawa: PWN. Search in Google Scholar

Bendix, R., & Weber, M. (1975). Portret uczonego. Warszawa: PWN. Search in Google Scholar

Berry, J. W., & Laponce, J. A. (1994). Ethnicity and Culture in Canada: the Research Landscape. Toronto: University of Toronto Press. Search in Google Scholar

Bialystok, E. (1999). Cognitive complexity and attentional control in the bilingual mind. Child Development, 70(3), 636–644.10.1111/1467-8624.00046 Search in Google Scholar

Borowska-Pietrzak, A. (2010). Szkoła neoklasyczna i jej kierunki. In A. Czerska, A. A. Szpitter, Koncepcja zarządzania. Podręcznik akademicki. Warszawa: C.H. Beck. Search in Google Scholar

Chrisidu-Budnik, A., Korczak, J., Pakuła, A., & Supernat, J. (2005). Nauka organizacji i zarządzania. Warszawa: Kolonia Limited. Search in Google Scholar

Emerson, H. (1926). Dwanaście zasad wydajności. Warszawa: Instytut Naukowej Organizacji. Search in Google Scholar

Fayol, H. (1930). General and Industrial management, translated from the French by Search in Google Scholar

J. A. Coubrough (1947). International Management Institute (Polish translation: Administracja przemysłowa i ogólna). Poznań: INOiK. Search in Google Scholar

Griffin, R. W. (2013). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN. Search in Google Scholar

Gross-Gołacka, E. (2018). Szkice o zarządzaniu różnorodnością w naukach o zarządzaniu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 117, 155–171.10.29119/1641-3466.2018.117.10 Search in Google Scholar

Gross-Gołacka, E. (2018). Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji. Warszawa: Difin. Search in Google Scholar

Kiechel, W. (2013). Jak zarządzanie zmieniło świat. 100 lat zarządzania. Harvard Business Review Polska, March 2013, 61–75. Search in Google Scholar

Kieżun, W. (1997). Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki. Warszawa: SGH. Search in Google Scholar

Kotarbiński, T. (1958). Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Ossolineum. Search in Google Scholar

Kotarbiński, T. (1970). Sprawność i błąd. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Search in Google Scholar

Koźmiński, A. K., & Piotrowski, W. (2010). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN. Search in Google Scholar

Kupczyk, T., Dzieńdziora, J., Jefmanski, B., & Malysiak, J. (2022). Involvement of Companies in the Policy of Work-Life Balance – A Comparison of the Signatories of the Diversity Charter and Non-Signatories. European Research Studies Journal, XXV(4), 36–48. Search in Google Scholar

Lisiecki, L. (2001). Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania. Teoria i praktyka. Warszawa: WSZiM. Search in Google Scholar

Maslow, A. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, July 1943, 370–396.10.1037/h0054346 Search in Google Scholar

McGregor, D. (1960). The Human Side of Enterprise. New York: McGraw-Hill. Search in Google Scholar

Münsterberger, H. (1913). Psychology and Industrial Efficiency. Boston: Houghton Mifflin.10.1037/10855-000 Search in Google Scholar

Nweiser, M., Dajnoki, K. (2022). The Importance of Workforce Diversity Management as a Global Imperative – a Systematic Review. Oradea Journal of Business and Economics, 7(2), 63–74.10.47535/1991ojbe157 Search in Google Scholar

Piotrowski, W. (2000). Organizacja i zarządzanie – kierunki, koncepcje, punkty widzenia. In A. K. Koźmiński, & W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN. Search in Google Scholar

Roethlisberger, F. J., & Dickson, W. J. (1939). Management and the Worker. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Search in Google Scholar

Rzepka, A., Olesińsk, Z., & Jędrych, E. (2002). Self-Management, Entrepreneurial Culture, and Economy 4.0: A Contemporary Approach to Organizational Theory Development. New York; London: Routledge. Search in Google Scholar

Sudoł, S. (2016). Zarządzanie jako dyscyplina naukowa. Przegląd Organizacji, 4, 4–11.10.33141/po.2016.04.01 Search in Google Scholar

Sułkowski, Ł. (2011). Natura poznania w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 10, 6–8.10.33141/po.2011.10.02 Search in Google Scholar

Sułkowski, Ł. (2012). Epistemologia i metodologia zarządzania. Warszawa: PWE. Search in Google Scholar

Taylor, F. W. (1911). Principles of Scientific Management. New York: Harper and Brother (Polish translation: Zasady organizacji naukowej zakładów przemysłowych, 3 ed., Warszawa 1923). Search in Google Scholar

Taylor, F. W. (1947). Zarządzanie warsztatem wytwórczym (Shop management). Poznań: Księgarnia Wł. Wilak. Search in Google Scholar

Vardi, Y., & Weitz, E. (2004). Misbehaviour in organizations. New Jersey: Lawrence Elbaum Associates.10.4324/9781410609052 Search in Google Scholar

Zieleniewski, J. (1969). Organizacja zespołów ludzkich. Warszawa: PWN. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD