1. bookVolume 6 (2014): Issue 4-2 (December 2014)
    Part II
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
01 Jan 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

The Impact of Conflict Management on Organizational Culture in Family Business

Published Online: 25 Aug 2015
Volume & Issue: Volume 6 (2014) - Issue 4-2 (December 2014) - Part II
Page range: 25 - 34
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
01 Jan 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Antoszkiewicz D. J., Pawlak Z.: (2010), Techniki menedżerskie - skuteczne zarządzanie firmą, Poltext, Warszawa.Search in Google Scholar

Barcińska K. (2014), Komunikacja w firmie rodzinnej, ” Relacje, Magazyn firm rodzinnych”, nr 1(2) Search in Google Scholar

Budziak T. (2014), O cz ym pomyśleć przed tworzeniem konstytucji rodzinnej? Rady praktyka,” Relacje, Magazyn firm rodzinnych”, nr 1(2) Search in Google Scholar

http://www.familybusinessmagazine.com/index.php?/freefeature/single/managing_the_family_business_overlap, dostęp: 10 lutego 2014Search in Google Scholar

Jeżak J. Winnicka-Popczyk A. Popczyk W. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.Search in Google Scholar

Keyt A., McCann G.(2014), Managing the family/business overlap, ”Family Business” [online] Search in Google Scholar

Kowalczuk R. Sieczyński T. (eds.) (1987), Psychologia i socjologia pracy, WSiP, Warszawa.Search in Google Scholar

Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, WAE im Oskara Langego, Wrocław.Search in Google Scholar

Tomski P. (2013), O przewagach konkurencyjnych firm rodzinnych w kontekście teorii zasobowej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIV, zeszyt 6, część II, Wydawnictwo SAN, pp. 121-130Search in Google Scholar

Trutkowski C. (ed) (2006), Podręcznik dobrych praktyk, WN Scholar, Warszawa.Search in Google Scholar

Urbańska-Sojkin E. Banaszczyk P. Witczak H. (2007), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD