1. bookVolume 70 (2019): Issue 1 (June 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Function of vagueness in politically oriented speeches

Published Online: 24 Aug 2019
Volume & Issue: Volume 70 (2019) - Issue 1 (June 2019)
Page range: 95 - 111
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The subject of vagueness is discussed in analytical philosophy but from a linguistic point of view it is rather overlooked. We approached the issue of the concept definition and tried to find the cross point of two fields which is found in approach to vagueness using or violating of cooperative principle. The aim of the paper is to specify the criteria for the evaluation of vagueness, determine the motivation to use vagueness, defining its potential sources and describing the language means that typically make vagueness in persuasive texts specifically in politically oriented speeches. Based on the results of qualitative analysis, the occurrences of vagueness were found at lexical units’ level and semantic-pragmatic units. We have therefore focused on the linguistic manifestations of vagueness that is the appearance of evaluative adjectives, epistemic particles, metaphors, abstract word etc. Quantitative analysis of these linguistic categories has proven to be inadequate because not all of these occurrences can be labelled as vague. For this reason, we have been applied four types of vagueness based on violation of conversational maxima, which offers and partly clarifies conceptual difficulties and provide instructions for detecting vagueness in the text.

Keywords

BEČKA, Josef V.: O neurčitých výrazech v jazyce novin. In: Naše řeč, 1939, roč. 23, č. 9 – 10, s. 257 – 270.Search in Google Scholar

BERKA, Karel – RYBOVÁ, Jarmila: Logika a metodologie pro novináře. Praha: Novinář 1988.Search in Google Scholar

BURGESS, John Alexander: The Sorites Paradox and Higher-Order Vagueness. Synthese, 1990, 85, s. 417 – 74.10.1007/BF00484836Search in Google Scholar

COOK, Guy: Genetically Modified Language. London: Routledge 2004.10.4324/9780203561232Search in Google Scholar

CUTTING, Joan: Introduction to Vague Language Explored. France: Springer 2007.10.1057/9780230627420Search in Google Scholar

DE HAAN, Ferdinand: Evidentiality and Epistemic Modality: Setting Boundaries. In: Southwest Journal of Linguistics, 1999, č. 18, s. 83 – 101.Search in Google Scholar

DIECKMANN, Walther: Sprache in der Politik. Einführung in die Pragmatik und Semantik der politischen Sprache. Heidelberg: Winter 1975.Search in Google Scholar

DÖNNINGHAUS, Sabine: Die Vagheit der Sprache: Begriffsgeschichte und Funktionsbeschreibung anhand der tschechischen Wissenschaftsprache. Wiesbaden: Harrassowitz 2005.Search in Google Scholar

GREPL, Miroslav – KARLÍK, Petr: Skladba češtiny. Olomouc: Votobia 1998. 503 s.Search in Google Scholar

GRICE, Paul: Logic and Conversation. In: Syntax and Semantics, Speech Acts. Eds. P. Cole – J. L. Morgan. New York: Academic Press 1975, Vol. 3, s. 41 – 58.10.1163/9789004368811_003Search in Google Scholar

GRUBER, Helmut: Political language and textual vagueness. Pragmatics: 3.1, 1993, s. 1 – 8. International pragmatics association.10.1075/prag.3.1.01gruSearch in Google Scholar

HIRSCHOVÁ, Milada: Netypické případy užití ukazovacích výrazů takový, tak. In: Naše řeč, 1988, roč. 71, č. 2, s. 57 – 61.Search in Google Scholar

HIRSCHOVÁ, Milada: Pragmatika v češtině. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta: Olomouc 2006, s. 139 – 140.Search in Google Scholar

HLADKÁ, Zdeňka: Lexém. In: CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Eds. P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová, 2017. Dostupné na: www.czechency.org/slovnik/LEXÉMSearch in Google Scholar

HOFFMANNOVÁ, Jana: Vyjadřování neurčitosti v mluvené češtině. In: Přednášky z 44. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. J. Hasil, 2001, s. 46 – 57.10.1023/A:1010989127147Search in Google Scholar

HOFFMANNOVÁ, Jana: Vágnost, neurčitost, nepřesnost, nejistota… ve vztahu k mluveným projevům a jejich zkoumání. In: Člověk – jazyk – text. Ed. A. Jaklová. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta 2008, s. 229 – 234.Search in Google Scholar

HOFFMANNOVÁ, Jana: Neurčitost textu. In: Nový encyklopedický slovník češtiny. Eds. P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová. CzechEncy, 2017. Dostupné na: https://www.czechency.org/slovnik/NEURČITOST TEXTUSearch in Google Scholar

JAKLOVÁ, Alena: Persvaze a její prostředky v současných žurnalistických textech. In: Naše řeč, 2002, roč. 85, č. 4, s. 169 – 176.10.1016/S1385-8947(01)00154-1Search in Google Scholar

JUCKER, Andreas H.: News Interviews: A Pragmalinguistic Analysis. Amsterdam: John Benjamins 1986.10.1075/pb.vii.4Search in Google Scholar

KADERKA, Petr – SVOBODOVÁ, Zdeňka: Jak přepisovat audiovizuální záznam rozhovoru? Manuál pro přepisovatele televizních diskusních pořadů. In: Jazykovědné aktuality, 2006, roč. 43, č. 3 – 4, s. 18 – 51.Search in Google Scholar

KARLÍK, Petr: K významu kondicionálu minulého. In: Slovo a slovesnost, 1983, roč. 44, č. 1, s. 12 – 21.Search in Google Scholar

KOŘENSKÝ, Jan: Člověk – řeč – poznání. Olomouc: Univerzita Palackého 2004, 116 s.Search in Google Scholar

KOŘENSKÝ, Jan – HOFFMANNOVÁ, Jana – MÜLLEROVÁ, Olga: Analýza komunikačního procesu a textu. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého 2013, s. 19 – 33.Search in Google Scholar

LERMAN, Claire L.: Media Analysis of a Presidential Speech: Impersonal Identity Forms in Discourse. In: Discourse and Communication. Ed. T. van Dijk. New york: De Gruyter 1985, s. 185 – 215.Search in Google Scholar

NEUSTUPNÝ, Jiří: On the Analysis of Linguistic Vagueness. In: Travaux Linguistiques de Prague, 1966, č. 2, s. 39 – 51.Search in Google Scholar

PREZIDENTSKÉ VOLBY 2013 2. kolo: Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro ČT. STEM/MARK [online], 2013. Dostupné na: http://img2.ct24.cz/multimedia/documents/44/4325/432431.pdfSearch in Google Scholar

RONZITTI, Giuseppina (ed.): Vagueness: A Guide. Logic, Epistemology, and the Unity of Science, Vol. 19, Dordrecht: Springer 2011.10.1007/978-94-007-0375-9Search in Google Scholar

RUSSELL, Bertrand: Vagueness. Australasian Journal of Philosophy and Psychology, Vol. 1, 1923, s. 84 – 92. Reprinted in R. Keefe – P. Smith, Vagueness: A Reader. Cambridge, Massachusetts: MIT Press 1997, s. 61 – 68.10.1080/00048402308540623Search in Google Scholar

ŠTÍCHA, František: Vágnost jazyka. In: Naše řeč, 2007, roč. 90, č. 2, s. 99 – 101.Search in Google Scholar

TANNEN, Deborah: The Oral/Literate Continuum in Discourse. In: Spoken and Written Language: Exploring Orality and Literacy. Ed. D. Tannen. Norwood, NJ: Ablex 1982, s. 1 – 16.Search in Google Scholar

TONDL, Ladislav: Problémy sémantiky. Praha: Academia 1966.Search in Google Scholar

UHLÍŘOVÁ, Ludmila: Ten nějaký // nějaký ten a případy podobné. In: Naše řeč, 1992, roč. 75, č. 5, s. 247 – 254.Search in Google Scholar

ULLMANN, Stephen: Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. Oxford: Blackwell 1962.Search in Google Scholar

YOUZHEN, Yu: Question on the Assumption of Fussiness of Meaning. In: Journal of Tianjin Foreign Studies University, 2012, Vol. 19, № 5, s. 39 – 43.Search in Google Scholar

WENYI, Xie – YUNTENG, Liu: Advertising English. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University Press 1997.Search in Google Scholar

WENZHONG, Zhu – JINGYI, Li: A Pragmatic Study on the Functions of Vague Language in Commercial Advertising. English Language Teaching, 2013, Vol. 6, № 6.10.5539/elt.v6n6p103Search in Google Scholar

WILLIAMSON, Timothy: Vagueness. London: Routledge 1994.Search in Google Scholar

WILSON, John: Politically Speaking. Oxford: Blackwell 1990.Search in Google Scholar

WODAK, Ruth – MEYER, Michael (eds): Methods of Critical Discourse Analysis, Vol. 1, London: Sage 2001.10.4135/9780857028020Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo