1. bookVolume 13 (2021): Issue 2 (June 2021)
    Special Issue: Sparsely populated rural areas
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1803-8417
First Published
24 Feb 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Landscape Tranformation of Small Rural Settlements with Dispersed Type of Settlement in Slovakia

Published Online: 12 Jul 2021
Volume & Issue: Volume 13 (2021) - Issue 2 (June 2021) - Special Issue: Sparsely populated rural areas
Page range: 455 - 478
Received: 13 Nov 2020
Accepted: 12 Mar 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1803-8417
First Published
24 Feb 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

[1] Barbes, A. J. & Robinson, H. A. (1940). A New Method for the Representation of Dispersed Rural Population. Geographical Review 30(1), 134–137.10.2307/210453 Search in Google Scholar

[2] Belčáková, I., Olah, B., Slámová, M. & Pšenáková, Z. (2021). A Cultural and Environmental Assessment of a Landscape Archetype with Dispersed Settlements in Čadca Cadastral District, Slovakia. Sustainability 13(3), art. 1200. DOI: 10.3390/su13031200.10.3390/su13031200 Search in Google Scholar

[3] Bezák, P. & Halada, L. (2010). Sustainable management recommendations to reduce the loss of agricultural biodiversity in the mountain regions of NE Slovakia. Mountain Research and Development, 30(3), 192–204. DOI: 10.1659/MRD-JOURNAL-D-10-00023.1.10.1659/MRD-JOURNAL-D-10-00023.1 Search in Google Scholar

[4] Bezák, P., Mederly, P., Izakovičová, Z., Moyzeová, M. & Bezáková, M. (2020). Perception of ecosystem services in constituting multi-functional landscapes in Slovakia. Land, 9(6), 195. DOI: 10.3390/land9060195.10.3390/land9060195 Search in Google Scholar

[5] Bezák, P. & Mitchley, J. (2014). Drivers of change in mountain farming in Slovakia: From socialist collectivisation to the Common Agricultural Policy. Regional Environmental Change, 14(4), 1343–1356. DOI: 10.1007/s10113-013-0580-x.10.1007/s10113-013-0580-x Search in Google Scholar

[6] Bezák, P. & Petrovič, F. (2006). Agriculture, landscape, biodiversity: Scenarios and stakeholder perceptions in the Poloniny National Park (NE Slovakia). Ekologia Bratislava, 25(1), 82–93. Search in Google Scholar

[7] Boltižiar, M., Olah, B., Gallay, I. & Gallayová, Z. (2016). Transformation of the Slovak cultural landscape and its recent trends. In Halada, Ľ., Bača, A. & Boltižiar, M., eds., Landscape and landscape ecology: proceedings of the 17th International Symposium on Landscape Ecology (pp. 57–67). Bratislava: Institute of Landscape Ecology SAS. Search in Google Scholar

[8] Brůna, V., Buchta, I. & Uhlířová, L. (2002). Identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny na mapách vojenských mapovaní. Ústí nad Labem: J.E. Purkyně University. Search in Google Scholar

[9] Bűrgi, M. & Turner, M. G. (2002). Factors and Processes Shaping Land Cover and Land Cover Changes Along the Wisconsin River. Ecosystems 5(5), 184–201. DOI: 10.1007/s10021-001-0064-6.10.1007/s10021-001-0064-6 Search in Google Scholar

[10] Cojacaru, T. (2014). Valasi na Slovensku a Poľsku, predbežné úvahy. In: Marza, E., Syrný, M., eds., Valašská kolonizácia na Slovensku a Slovenská kolonizácia v Rumunsku (pp. 20–26). Bratislava: Slovak Academy of Sciences. Search in Google Scholar

[11] Donaldson, S. & Boshoff, E. (2001). Household linkges in dispersed settlement around Pietersburg and implications for household resources management. Journal of Family Ecology and Consumer Sciences 29, 20–27. Search in Google Scholar

[12] Druga, M., Falťan, V. & Herichova, M. (2015). The purpose of historical land cover change mapping in the territory of Slovakia in the scale 1: 10 000 – case study of historical cadastral area of Batizovce. Geographia Cassoviensis, 9(1), 17–34. Search in Google Scholar

[13] Etkind, A. (2013). Internal Colonization. Cambridge, GB: Polity. Search in Google Scholar

[14] Fialová, D. & Vágner, J. (2014). The owners of second homes as user sof rural space in Czechia. Acta Universitatis Carolinea Geographica, (49)2, 21–28. DOI: 10.14712/23361980.2014.11.10.14712/23361980.2014.11 Search in Google Scholar

[15] Fialová, D., Kadlecová, V. & Nožičková, V. (2011). Koncept timesharingu jako alternativa apartmánových rekreačních bytů a „holandských rekreačních vesnic“? Czech Hospitality and Tourism Papers 7(14), 55–67. Search in Google Scholar

[16] Garzia-Ruiza, J. M., Lasanta, T., Ruiz-Flano, P., Ortigosa, L., White, S., Gonzáles, C. & Martí. C. (1996). Land-use changes and sustainable development in mountain areas: a case study in the Spanish Pyrenees. Landscape Ecology 11(5), 267–277. DOI: 10.1007/BF02059854.10.1007/BF02059854 Search in Google Scholar

[17] Hansen, J. CH. (1972). Regional Disparities in Norway with Reference to Marginality. Transactions of the Institute of British Geographers 57, 15–30. DOI: 10.2307/621551.10.2307/621551 Search in Google Scholar

[18] Hoffman, G. W. (1964). Transformation of Rural Settlement in Bulgaria. Geographical Review 54(1), 45–64. DOI: 10.2307/213029.10.2307/213029 Search in Google Scholar

[19] Hreško, J., Petrovič, F., Mišovičová, R. (2015). Mountain landscape archetypes of the Western Carpathians (Slovakia). Biodiversity and Conservation. 24(13), 3269–3283. DOI: 10.1007/s10531-015-0969-6.10.1007/s10531-015-0969-6 Search in Google Scholar

[20] Hromádka, J. (1943). Všeobecný zemepis Slovenska. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umenia. Search in Google Scholar

[21] Huba, M. (1989). O niektorýc&h otázkach genézy a súčasného kopaničiarskeho osídlenia na území Slovenskej republiky. Geografický časopis 41(2), 138–155. Search in Google Scholar

[22] Huba, M. (1990). O perspektívach kopaničiarskeho osídlenia kopaničiarskej krajiny na území Slovenskej republiky. Geografický časopis 42(2), 113–130. Search in Google Scholar

[23] Chaloupecký, V. (1947). Valaši na Slovensku. Praha: Slovanský ústav. Search in Google Scholar

[24] Chrastina, P., Trojan, J., Župčán, L., Tuska, T. & Hlásznik, P. P. (2019). Land use ako nástroj revitalizácie krajiny: na príklade slovenskej exklávy Tardoš (Maďarsko). Geographia Cassoviensis,13(2), 121–140. DOI: 10.33542/GC2019-2-03.10.33542/GC2019-2-03 Search in Google Scholar

[25] Ivanová, M., Michaeli, E., Boltižiar, M. & Fazekašová, D. (2013). The analysis of changes ecological stability of landscape in the contrasting region of the mountain range and a lowland. In Ecology, economics, education and Legislation vol.1 (pp. 925–938). DOI:10.5593/SGEM2013/BE5.V1/S20.122. Albena: SGEM.10.5593/SGEM2013/BE5.V1/S20.122 Search in Google Scholar

[26] Izakovičová, Z. (2000). Evaluation of the stress factors in the landscape. Ekológia Bratislava, 19(1), 92–103. Search in Google Scholar

[27] Janšák, Š. (1929). Príspevok k osídleniu Slovenska, Obce a kopanice. Sborník muzeálnej slovenskej spoločnosti 23(3–4), 93–111. Search in Google Scholar

[28] Jedlička, J., Havlíček, M., Dostál, I., Huzlík, J. & Skokanová, H. (2019). Assessing relationships between land use changes and the development of a road network in DOI: 10.2478/quageo-2019-0003.10.2478/quageo-2019-0003 Search in Google Scholar

[29] Kolejka, J. & Marek, D. (2004). Konvergence a divergence vývoje kulturní krajiny v českoněmeckém pomezí na Šumave. Životné prostredie 38(2), 66–71. Search in Google Scholar

[30] Kolejka, J., Krejčí, T. & Nováková, E. (2020). The Pre-industrial landscape in Moravia. The case study of inventory and analysis of the ancient land use structures in the Czech Republic. Land Use Policy, 97, Art. 104712. DOI: 10.1016/j.landusepol.2020.104712.10.1016/j.landusepol.2020.104712 Search in Google Scholar

[31] Kupková, L. (2001). Data o krajině včera i dnes. GeoInfo 1, 16–19. Search in Google Scholar

[32] Lauko, V. (1985). Vývoj a transformácia kopaničiarskeho osídlenia Myjavskej pahorkatiny. Acta FRNUC, Geographica 25, 35–52. Search in Google Scholar

[33] Lauko, V. (1990). Socioekonomický vývoj a charakteristika kopaničiarskeho regiónu Myjavskej pahorkatiny. Acta FRNUC, Geographica 28, 207–221. Search in Google Scholar

[34] The Hodonín region (Czech Republic). Quaestiones Geographicae, 38(1), 145–159. Search in Google Scholar

[35] Lieskovský, J., Kaim, D., Balász, P., Boltižiar, M., Chmiel, M., Grabska, E., Király, G., Konkoly-Gyuró, E., Kozak, J., Antalová, K., Kuchma, T., Mackovčin, P., Mojses, M., Munteanu, C., Ostafin, K., Ostapowicz, K., Shandra, O., Stych, P. & Radeloff, V. C. (2018). Historical land use dataset of the Carpathian region (1819–1980). Journal of Maps, 14(2), 644–651. DOI: 10.1080/17445647.2018.1502099.10.1080/17445647.2018.1502099 Search in Google Scholar

[36] Lieskovský, J., Bezák, P., Špulerová, J., Lieskovský, T., Koleda, P., Dobrovodská, M. Bürgi, M. & Gimmi, U. (2015). The abandonment of traditional agricultural landscape in Slovakia – analysis of extent and driving forces. Journal of Rural Studies, 37, 75–84. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2014.12.007.10.1016/j.jrurstud.2014.12.007 Search in Google Scholar

[37] Lipský, Z. (2000). Sledování změn v kulturní krajině. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce. Search in Google Scholar

[38] Löw, J. & Míchal, I. (2003). Krajinný ráz. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce. Search in Google Scholar

[39] Miklós, L., Izakovičova, Z. & Špinerová, A. (2016). The Boundaries in the landscape. In Social Geographical Challenges and Search for Adequate Answers in East-Central Europe of the 21st Century, Berehovo: Ferenc Rákoczi II. Transcarpathian Hungarian Institute, pp. 362–371, ISBN 978-617-7404-01-8. Search in Google Scholar

[40] Miklós, L., Špinerová, A., Belčáková, I., Offertálerová, M. & Miklósová, V. (2020). Ecosystem services: The landscape-ecological base and examples. Sustainability 12(23), Art. 10167. DOI: 10.3390/su122310167.10.3390/su122310167 Search in Google Scholar

[41] Nahálka, P., Sitár, E., Mesároš, J., Bizubová, B., Krišťák, J., Hlísta, E. & Holúbek, Š. (1966). Výskum rozptýleného osídlenia na Slovensku. Bratislava: Slovenská vysoká škola technická. Search in Google Scholar

[42] Pärtela, M., Mändla, R. & Zobela, M. (1999). Landscape history of calcareolus (alvar) grasslands in Hanila, western Estonia, during the last three hundred years. Landscape Ecology 14(2), 129–132. DOI: 10.1023/A:1008040114832.10.1023/A:1008040114832 Search in Google Scholar

[43] Norling, G. (1960). Abandonment of Rural Settlement in Västerbotten Lappmark, North Sweden, 1930–1960. Geografiska Annaler 42(4), 232–243. DOI: 10.1080/20014422.1960.11880948.10.1080/20014422.1960.11880948 Search in Google Scholar

[44] Olah, B. (2003). Potential for the sustainable land use of the cultural landscape based on its historical use (a model study of the transition zone of the Poľana Biosphere Reserve). Ekológia 22, 79–91. Search in Google Scholar

[45] Olah, B., Boltižiar, M. & Gallay, I. (2009). Transformation of the Slovak Cultural Landscape Since the 18th Cent. and its Recent Trends. Journal of Landscape Ecology 2(2), 41–55. DOI: 10.2478/v10285-012-0018-z.10.2478/v10285-012-0018-z Search in Google Scholar

[46] Opršal, Z., Kladivo, P. & Machar, I. (2016). The role of selected biophysical factors in long-term land-use change of cultural landscape. Applied Ecology and Environmental Research, 14(2), 23–40. DOI: 10.15666/aeer/1402_023040.10.15666/aeer/1402_023040 Search in Google Scholar

[47] Oťaheľ, J. & Feranec, J. (1995). Výskum zmien krajinnej pokrývky pre poznanie vývoja krajiny. Geographia Slovaca 10, 187–190. Search in Google Scholar

[48] Petrovič, F. (2006). Changes of the landscape with dispersed settlement. Ekológia, 25 (SUPPL. 1), 201–211. Search in Google Scholar

[49] Petrovič, F. (2005). Vývoj krajiny v oblasti štálového osídlenia Pohronského Inovca a Tribeča. Nitra: Ústav krajinnej ekológie SAV. Search in Google Scholar

[50] Petrovič, F., Muchová, Z. (2013). The potential of the landscape with dispersed settlement (Case Study Čadca Town). In Fialová, J. & Kubíčková, H., eds., Public Recreation and Landscape ProtectionWith Man Hand in Hand? (pp. 199–204). Brno: Mendel University. Search in Google Scholar

[51] Petrovič, F., Stránovský, P., Muchová, Z., Falťan, V., Skokanová, H., Havlíček, M., Gábor, M. & Špulerová, J. (2017). Landscape-ecological optimization of hydric potential in foothills region with dispersed settlements – a case study of Nová Bošáca, Slovakia. Applied Ecology and Environmental Research 15(1), 379–400. DOI: 10.15666/aeer/1501_379400.10.15666/aeer/1501_379400 Search in Google Scholar

[52] Sitár, E. (1967). Kopaničiarske osídlenie na Slovensku (niektoré otázky súčasného stavu), Vlastivedný časopis 16(3), 125–135. Search in Google Scholar

[53] Sisestean, G. (2012). Romani care s-au stins. Valahii din Carpatii Nordici si romanii din Ungaria. Cluj-Napoca: Academia Română. Centrul de Studii Transilvana. Search in Google Scholar

[54] Skokanová, H., Netopil, P., Havlíček, M. & Šarapatka, B. (2020). The role of traditional agricultural landscape structures in changes to green infrastructure connectivity. Agriculture, Ecosystems and Environment, 302, Art. 107071. DOI: 10.1016/j.agee.2020.107071.10.1016/j.agee.2020.107071 Search in Google Scholar

[55] Slámová, M. & Belčáková, I. (2019). The role of small farm activities for the sustainable management of agricultural landscapes: Case studies from Europe. Sustainability 11(21), Art. 5966. DOI: 10.3390/su11215966.10.3390/su11215966 Search in Google Scholar

[56] Spišiak, P. (1998). Vývoj obyvateľstva v kopaničiarskom osídlení Slovenska. Geografické informácie, 5, 18–25. Search in Google Scholar

[57] Stone, G. D. (1991). Agricultural Territories in a Dispersed settlement System. Current Antropology 32(3), 343–353.10.1086/203967 Search in Google Scholar

[58] Šolcová, L. (2008a). Historical development of settlement villages Veľké Pole, Píla and Radobica in the Novobanská Štálová area. In Svatoňová, H., ed., Geography in Czechia and Slovakia: Theory and Practice at the Onset of 21st Century (pp. 62–67). Brno: Masaryk University. Search in Google Scholar

[59] Šolcová, L. (2008b). Vznik a vývoj disperzného osídlenia v Novobanskej štálovej oblasti. Geographia Cassoviensis 2(1), 171–175. Search in Google Scholar

[60] Šolcová, L. (2009). Komparácia zmien krajiny obcí Radobica, Veľké Pole a Píla v rokoch 1780–2007. Geografické štúdie 13(2), 87–92.10.17846/GS.2009.13.2.87-92 Search in Google Scholar

[61] Špulerová, J., Petrovič, F., Mederly, P., Mojses, M. & Izakovičová, Z. (2018). Contribution of traditional farming to ecosystem services provision: Case studies from Slovakia. Land, 7(2), Art. DOI: 10.3390/land7020074.10.3390/land7020074 Search in Google Scholar

[62] Špulerová, J., Dobrovodská, M., Lieskovský, J., Bača A., Halabuk, A., Kohút, F., Mojses, M., Kenderessy, P., Piscová, V., Barančok, P., Gerhátová, K., Krajčí, J. & Boltižiar, M. (2011). Inventory and classification of historical structures of the agricultural landscape in Slovakia. Ekológia, 30(2), 157–170. DOI: 10.4149/ekol_2011_02_157.10.4149/ekol_2011_02_157 Search in Google Scholar

[63] Špulerová, J. & Dobrovodská, M. (2011). Rozšírenie historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny na Slovensku. In Kontrišová, O., Marušková, A., Váľka, J., Kontriš, J. & Stašiov, S., eds., Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia (pp. 65–70). Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene. Search in Google Scholar

[64] Šťastná, M., Vaishar, A. (2020). Values of rural landscape: The case study Chlum u Třeboně (Bohemia). Land Use Policy, 97, Art. 104699. DOI: 10.1016/j.landusepol.2020.104699.10.1016/j.landusepol.2020.104699 Search in Google Scholar

[65] Štefunková, D., Špulerová, J., Dobrovodská, M., Mojses, M. & Petrovič, F. (2013). Traditional agricultural Landscapes – A model of detailed land use mapping. Tájökológiai Lapok, 11(1), 1–21. Search in Google Scholar

[66] Vágner, J. & Fialová, D. (2011). Impacts of Second Home Tourism on Shaping Regional Identity in Regions with Significant Recreational Function. Tourism & Management Studies (1), 285–294. Search in Google Scholar

[67] Vaishar, A. & Šťastná, M. (2019). Sustainable development of a peripheral mountain region on the state border: Case study of Moravské Kopanice microregion (Moravia). Sustain– ability, 11(19), Art. 5540. DOI: 10.3390/su11195540.10.3390/su11195540 Search in Google Scholar

[68] Vaishar, A., Nosková, H., Nováková, E. (2019). Historický vývoj národnostního osídlení na Tachovsku od druhé světové války [specialized map]. Praha: Institute of Contemporary History CAS. Search in Google Scholar

[69] Vaishar, A., Dvořák, P., Nosková, H. & Zapletalová, J. (2017). Present consequences of the post-war migration in the Czech borderland for regional development. Quaestiones Geographicae 36(4), 5–15. DOI: 10.1515/quageo-2017-0032.10.1515/quageo-2017-0032 Search in Google Scholar

[70] Varšík, B. (1985). Myjava do roku 1948. In Dugáček, M. & Gálik, J. eds., Myjava (pp. 30–128. Bratislava: Obzor. Search in Google Scholar

[71] Verešík, J. (1974). Vidiecke sídla. In Plesník, P. et al., ed., Slovensko – Ľud 3 (pp. 463–521). Bratislava: Obzor. Search in Google Scholar

[72] Vrbičanová, G., Kaisová, D., Močko, M., Petrovič, F. & Mederly, P. (2020). Mapping cultural ecosystem services enables better informed nature protection and landscape management. Sustainability, 12(5), Art. 2138. DOI: 10.3390/su12052138.10.3390/su12052138 Search in Google Scholar

[73] Európsky dohovor o krajine (2020). https://www.minzp.sk/ochrana-prirody/medzinarodnedohovory/europsky-dohovor-krajine-european-landscape-convention/. Search in Google Scholar

[74] Huba, M. a kol. (1988). Historické krajinné štruktúry. In Ochranca prírody, odborná príloha, spravodajca MV SZOPK. Bratislava. Search in Google Scholar

[75] Retrospektivní lexikon obcí Československé Socialistické republiky 1850–1970. Praha: Federální statistický úřad, 1978, 678 s. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo