1. bookVolume 16 (2023): Issue 2 (June 2023)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

The Role of Social Cooperatives in Hungary Over the Past Ten Years – From a Regional Labour Market Perspective

Published Online: 12 Jul 2023
Volume & Issue: Volume 16 (2023) - Issue 2 (June 2023)
Page range: 223 - 240
Received: 01 Apr 2023
Accepted: 01 May 2023
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Altman, M. (2009). History and theory of cooperatives, in international encyclopedia of civil society, Anheier H., Toepler A., eds., Springer, 2009, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1542255Search in Google Scholar

Bak, K., Réti, M. (2013). A szövetkezetek szociál/foglalkoztatáspolitikában betöltött szerepéről, a nemzetközi és a magyar szövetkezeti jogalkotás irányairól. Agrár- és Környezetjog, pp. 23-38. (In Hungarian).Search in Google Scholar

Bak, K. (2010). A szociális gazdaság intézmenyesített megoldásai, különös tekintettel a szociális szövetkezetekre. Jogi Tanulmányok (In Hungarian).Search in Google Scholar

Bogdány, E., Balogh, Á., Csizmadia, T., Polák-Weldon, R. (2012). Future Employee Preferences in the Light Of Organizational Culture. In Knowledge and Learning: Global Empowerment. Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2012 (pp. 363-371). International School for Social and Business Studies, Celje, Slovenia.Search in Google Scholar

Bozsik, S., Lipták, K., Szemán, J., Musinszki, Z. (2022). Sustainability of the Hungarian Social Cooperatives. In: Bilgin, M.H., Danis, H., Demir, E., Zaremba, A. (eds) Eurasian Business and Economics Perspectives. Eurasian Studies in Business and Economics, vol 21. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-94036-2_10Search in Google Scholar

Brdulak, J., Florczak, E. (2022). A social enterprise within the meaning of the Social Economy Act in the context of economic theory and practice / Przedsiębiorstwo społeczne w ujęciu ustawy o ekonomii społecznej versus teoria i praktyka gospodarcza. Economic and Regional Studies, 15(4), 492-508. https://doi.org/10.2478/ers-2022-0033Search in Google Scholar

Bronisz, U., Jakubowski, A., Miszczuk, M., Miszczuk, A. (2019). Social Economy Entities as a Practical Instrument to Enhance Social Inclusion in Poland, In: EU Social Inclusion Policies in Post-Socialist Countries. Top-Down and Bottom-Up Perspectives on Implementation, Publisher: Routledge, DOI: 10.4324/9780429434549-9Search in Google Scholar

Cembalo, L., Migliore, G., Schifani, G. (2013). Sustainability and new models of consumption: The Solidarity Purchasing Groups in Sicily. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 26(1), 281–301.Search in Google Scholar

Civil Code (2013). évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (In Hungarian).Search in Google Scholar

Cooperatives Act (2006). évi X. törvény a szövetkezetekről (In Hungarian).Search in Google Scholar

Costa, E., Andreaus, M., Carini, C. (2012). Exploring the efficiency of Italian social cooperatives by descriptive and principal component analysis. Serv Bus 6, 117–136. https://doi.org/10.1007/s11628-011-0131-9 (In Hungarian).Search in Google Scholar

Csoba, J. (2017). A szociális földprogram társadalmi és munkaerőpiaci integrációs szerepe a vidéki Magyarországon (e-könyv). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó (In Hungarian).Search in Google Scholar

Dees, J. G. (1998). The meaning of “social entrepreneurship”. Stanford University: Draft Report for the Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership, 6 pp.Search in Google Scholar

Finta, I., Póla, P. (2020). Szociális szövetkezetek periférikus térségekben – a sikeres működés feltételei és akadályai. Tér és Társadalom, pp. 142-169 (In Hungarian).Search in Google Scholar

Mort, G. S., Weerawardena, J., Carnegie, K. (2003). Social entrepreneurship: Towards conceptualisation. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 8(1), pp. 76-89.Search in Google Scholar

Graziano, P. R., Forno, F. (2012). Political consumerism and new forms of political participation: The Gruppi di Acquisto Solidale in Italy. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 644(1), 121-133.Search in Google Scholar

Haugh, H. (2007). Community–Led Social Venture Creation. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(2), 161–182. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2007.00168.xSearch in Google Scholar

International Federation of Cooperatives (1995). Statement by the International Federation of Cooperatives on cooperative identity.Search in Google Scholar

Lepoutre, J., Justo, R., Terjesen, S., Bosma, N. (2013). Designing a global standardized methodology for measuring social entrepreneurship activity: the Global Entrepreneurship Monitor social entrepreneurship study. Small Bus Econ 40, 693-714. DOI 10.1007/s11187-011-9398-4Search in Google Scholar

Kirwan, T. (2006). The interpersonal world of direct marketing: Examining conventions of quality at UK farmers’ markets. Journal of Rural Studies, 22(3), 301-312.Search in Google Scholar

Kis, K., Kovács, H., Szatmári, G. and Tóth, M. (2016). A szociális szövetkezetek szerepe a vidékfejlesztésben - Esettanulmány: A Bergendóc Szociális Szövetkezet működésének és eredményeinek értékelése. Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, pp. 9-34 (In Hungarian).Search in Google Scholar

Lipták, K., Horváth, K. (2018). Társadalmi innovációk szerepe a foglalkoztatáspolitikában és a vidékfejlesztésben. (The role of social innovation in employment policy and rural development.) Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 15(3), p. 55-68 (In Hungarian).Search in Google Scholar

Liptak, K., Szűcsné Markovics, K., Horváthné Csolák, E., Musinszki, Z. (2022). A successful social enterprise in Hungary 15(2), 220-236. https://doi.org/10.2478/ers-2022-0015Search in Google Scholar

Marsden, T., Smith, E. (2005). Ecological entrepreneurship: Sustainable development in local communities through quality food production and local branding. Geoforum, 36(4), 440-451.Search in Google Scholar

Migliore, G., Schifani, G., Dara Guccione, G., Cembalo, L. (2014). Food community networks as leverage for social embeddedness. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 27(4), 549-567.Search in Google Scholar

Obermayer, N., Csizmadia, T., Máté Hargitai, D. (2022). Influence of Industry 4.0 technologies on corporate operation and performance management from human aspects. Meditari Accountancy Research, 30(4), 1027-1049.Search in Google Scholar

Peredo, A. M., McLean, M. (2006). Social entrepreneurship: A critical review of the concept. Journal of world business, 41(1), 56-65.Search in Google Scholar

Petheő, A. I. et al. (2010). A szociális szövetkezetek működésimodelljének kidolgozásaa foglalkoztatás elősegítése érdekében. Budapest: ismeretlen szerző (In Hungarian).Search in Google Scholar

Petheő, A. I., (2008). Szociális szövetkezet, avagy visszatérés a gyökerekhez. Közgazdász Fórum, pp. 41-48 (in Hungarian).Search in Google Scholar

Pomerantz, M. (2003). The business of social entrepreneurship in a “down economy”. In Business 25(3), pp. 25-30.Search in Google Scholar

Simkó, J., Tarjányi, O. (2011). A szociális szövetkezetek és a támogatásukat célzó programok vizsgálata. OFA: ismeretlen szerző (In Hungarian).Search in Google Scholar

Siposné Nándori, E. (2020). A társadalmi vállalkozások munkaerőpiaci szerepe. Területi Statisztika, 60(2): 211–223. DOI: 10.15196/TS600205 (In Hungarian).Search in Google Scholar

Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége. (1995). A szövetkezés nemzetközi alapelvei. Manchester: ismeretlen szerző (In Hungarian).Search in Google Scholar

Szövetkezeti törvény (2006) (In Hungarian).Search in Google Scholar

Szűcsné Markovics, K., Sasvári, P. (2015). A társadalmi vállalkozások működését akadályozó tényezők, különös tekintettel a finanszírozási nehézségekre, Északmagyarországi Stratégiai Füzetek XII. évf. 2 (In Hungarian).Search in Google Scholar

Virág, Á. (2017). Az Észak-alföldi régió szociális szövetkezeteinek működési sajátosságai. Párbeszéd -szociális munka folyóirat (In Hungarian).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD