1. bookVolume 16 (2023): Issue 2 (June 2023)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Measuring the Social, Economic and Environmental Resilience – A Case Study of the Hungarian Cities

Published Online: 12 Jul 2023
Volume & Issue: Volume 16 (2023) - Issue 2 (June 2023)
Page range: 203 - 222
Received: 01 Apr 2023
Accepted: 01 May 2023
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Alpek, B. L., Tésits, R. (2014). A munkaerő–piaci szenzitivitás Új módszer a magyarországi munkaerőpiac területi, térszerkezeti kérdéseinek feltárásában. Területi Statisztika, 54(4), pp. 333-359. (in Hungarian).Search in Google Scholar

Anselin, L. (1995). Local indicators of spatial association–LISA. Geographical Analysis, 27(2) pp. 93-115.Search in Google Scholar

Bąk, D. I. (2023). Regional discrepancies in the level of knowledge-based economy in Poland /Zróżnicowania regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Economic and Regional Studies, 16(1), pp. 1-17.Search in Google Scholar

Banica, A., Muntele, I. (2017). Urban transitions and resilience of Eastern European Union cities. Eastern Journal of European Studies, 8(2), pp. 45-69.Search in Google Scholar

Beluszky, P., Győri, R. (2004). Fel is út, le is út…Városaink településhierarchiában elfoglalt pozícióinak változásai a 20. században. Tér és Társadalom, 18(1), pp. 1-41. (in Hungarian).Search in Google Scholar

Beluszky, P., Sikos, T. T. (2020). Városi szerepkör, városi rang. D ialóg C ampus, B udapest, 2 86 p . ( in Hungarian).Search in Google Scholar

CSO (2020). Társadalmi haladás mutatószámrendszere. Downloaded from: http://www.CSO.hu/thm/index.htmlSearch in Google Scholar

Drobniak, A. (2017). Economic resilience and hybridization of development – A case of the Central European Regions. Regional Statistics, 7(1), pp. 43-62.Search in Google Scholar

Dursun, D. (2018). The concept of resilience: a critical evaluation of Erzurum. Igdir University. Journal of the Institute of Science and Technology. 8(3), pp. 295-304.Search in Google Scholar

Enyedi, Gy. (2003). Városi ilág – városfejlődés a globalizáció korában Pécsi Tudományegyetem, Pécs. 26 p. (in Hungarian).Search in Google Scholar

European Comission 2022. Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz. Downloaded from: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/recovery-and-resilience-facility_hu (in Hungarian).Search in Google Scholar

Giffinger, R., Pichler-Milanovic, N. (2007). Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities, Vienna University of Technology, University of Ljubljana and Delft University of Technology. Downloaded from: http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdfSearch in Google Scholar

Girard, L. F. (2011). Multidimensional evaluation processes to manage creative, resilient and sustainable city. Aestimum. 59, pp. 123-139.Search in Google Scholar

Hajduk, S. (2016). Selected Aspects of Measuring Performance of Smart Cities in Spatial Management; 9th International Scientific Conference „Business and Management 2016” Vilnius, Conference paper.Search in Google Scholar

Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and Systematics, (1), pp. 1-23.Search in Google Scholar

Kitsos, A., Bishop, P. (2018). Economic resilience in Great Britain: the crisis impact and its determining factors for local authority districts. The Annals of Regional Science, 60, pp. 329-347.Search in Google Scholar

Kocsis, K. (2021). Magyarország Nemzeti Atlasza | 3. kötet, Társadalom. Budapest: CSFK Földrajztudományi Intézet. Downloaded from: https://www.nemzetiatlasz.hu/MNA/3.html. (in Hungarian).Search in Google Scholar

Nagy, Z. (2007): Miskolc város pozícióinak változásai a magyar városhálózatban a 19. század végétől napjainkig. Debrecen, Magyarország. Debreceni Egyetem 244 p. (in Hungarian).Search in Google Scholar

Nagy. Z., Sebestyénné Szép, T. (2016). Losers of the Falling Oil Prices: Changes in Oil Vulnerability in the Oil Exporting Countries. International Journal of Energy Economics and Policy, 6(4), pp. 738-752.Search in Google Scholar

National tax and customs administration (2022). Downloaded from: https://nav.gov.hu/enSearch in Google Scholar

Pénzes, J., Bujdosó, Z. Dávid, L., Radics, Z., Kozma, G. (2014). “Differing development paths of spatial income inequalities after the political transition by the example of Hungary and its regions,” Economy of region, 1(1), pp. 73-84.Search in Google Scholar

Pénzes, J. (2022). A hazai periférikus települések csopoprtosítása társadalmi-gazdasági jellemzőik alapján. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 19(1), pp. 20–32. (in Hungarian).Search in Google Scholar

Pirisi, G. (2019). A reziliencia lehetséges értelmezése a településföldrajzi kutatásokban. Tér és Társadalom, 33(2), pp. 62-81. (in Hungarian).Search in Google Scholar

Rechnitzer, J., Páthy, Á., Berkes J. (2014). A magyar városhálózat stabilitása és változása Tér és Társadalom, 28(2), pp. 105-127. (in Hungarian).Search in Google Scholar

Sebestyénné Szép, T., Szendi, D., Nagy, Z., Tóth, G. (2020). Gazdasági reziliencia és városhálózaton belüli centralitás közötti összefüggések vizsgálata. Területi Statisztika, 60(3), pp. 352-369. (in Hungarian).Search in Google Scholar

Szép T., Nagy Z., Tóth G. (2021): Lehet az alkalmazkodóképesség vonzó? A rugalmas ellenálló képesség szerepe a magyar városok példáján. Statisztikai Szemle, 99(8), pp. 709-730. (in Hungarian).Search in Google Scholar

TEIR (2022), National Regional Development and Spatial Planning Information System). Downloaded from: https://www.oeny.hu/oeny/teir/#/Search in Google Scholar

Tóth, G., Bujdosó, Z., Dávid, L. (2010). “A hazai folyók által érintett települések társadalmi-gazdasági vizsgálata,” Földrajzi Közlemények, 134(2), pp. 189-202. (in Hungarian).Search in Google Scholar

Wang, Z., Xiangzheng, X., Wong, C., Li, Z., Chen, J. (2018). Learning urban resilience from a social–economic– ecological system perspective: A case study of Beijing from 1978 to 2015. Journal of Cleaner Production, 183, pp. 343-357.Search in Google Scholar

World Bank (2016). Investing in urban resilience. Protecting and promoting development in a changing world. Downloaded from: http://documents.worldbank.org/curated/en/739421477305141142/pdf/Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD