1. bookVolume 16 (2023): Issue 1 (March 2023)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Lyme Disease as Farmers’ Occupational Disease. The Evaluation of an Increase in Morbidity Rate Tendency Between 2000 and 2019

Published Online: 31 Mar 2023
Volume & Issue: Volume 16 (2023) - Issue 1 (March 2023)
Page range: 99 - 117
Received: 01 Oct 2022
Accepted: 01 Jan 2023
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Asch, E.S., Bujak, D.I., Weiss, M., Peterson, M.G., Weinstein, A. (1994). Lyme disease: an infectious and postinfectious syndrome. The Journal of Rheumatology, 21(3), 454-461. Search in Google Scholar

Błażejczyk, A., Baranowski, J. (2021). Wpływ klimatu na zmiany zachorowań i zgonów na choroby klimato- zależne w Polsce w XXI wieku. Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych. (70)4, (333). Warszawa: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika. https://doi.org/10.36921/kos.2022_2839. Search in Google Scholar

Buhner, S. (2015). Healing Lyme: Natural Healing of Lyme Borreliosis and the Coinfections Chlamydia and Spotted Fever Rickettsiosis. Raven Press. Search in Google Scholar

Dutkiewicz, J., Górny, R.L. (2002). Biologiczne czynniki szkodliwe dla zdrowia – Klasyfikacja i kryteria oceny narażenia. Medycyna Pracy, 53, 1, 29-39. Search in Google Scholar

Fischer, U., Siegmund, B. (2008). Borelioza. Poradnik dla pacjentów. Wrocław: MedPharm. Search in Google Scholar

Godek, A. (2016). Borelioza i inne choroby przenoszone przez kleszcza. Warszawa: Borgis. Search in Google Scholar

Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A., (red.). (2007). Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka. Bielsko-Biała: Alfa Medica Press. Search in Google Scholar

Najda, B. (2013). Borelioza z Lyme jako choroba zawodowa rolników, [w:] Kopczyk, J. (red.) Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 47/2013, 79 - 92. Search in Google Scholar

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy, Dz. U. 2019 poz. 1040. Search in Google Scholar

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 04.09.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych, Dz. U. 2013 poz. 1367. Search in Google Scholar

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, Dz. U. 2013 poz. 1379. Search in Google Scholar

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23.03.2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz. U. 2022 poz. 933. Search in Google Scholar

Pancewicz, S.A., Garlicki, A.M., Moniuszko-Malinowska, A., Zajkowska, J., Kondrusik, M., Grygorczuk, S., Czupryna, P., Dunaj, J. (2015). Diagnosis and treatment of tick-borne diseases recommendations of the Polish Society of Epidemiology and Infectious Diseases. Przegląd Epidemiologiczny, 69(2), 309-316. Search in Google Scholar

Healthline Media a Red Ventures Company (2021). Early Disseminated Lyme Disease. Pobrane z: https://www.healthline.com/health/lyme-disease-early-disseminated#complications (dostęp: 17.09.2022). Search in Google Scholar

Horowitz, R. Is It Lyme Disease?. Pobrane z: https://www.eomega.org/article/is-it-lyme-disease (data dostępu: 19.09.2022). Search in Google Scholar

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Borelioza i Kleszczowe Zapalenie Opon Mózgowych. Pobrane z: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/kampanie-prewencyjne-krus-w-2020-roku/kleszcze/ (data dostępu: 20.09.2022). Search in Google Scholar

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zestawienie chorób zawodowych w latach 2009-2013. Search in Google Scholar

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zestawienie chorób zawodowych w latach 2013-2017. Search in Google Scholar

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zestawienie chorób zawodowych w latach 2015-2019. Search in Google Scholar

Koradi, M. (2009). Antwort auf das Interview von Wolf-Dieter Storl zu meiner Kritik an seinen Heilungsversprechungen rund um Karde & Borreliose. Pobrane z: https://phytotherapie-seminare.ch/2009/02/25/karde-borreliose-therapie-nach-storl-beitraege-zur-debatte-4/ (data dostępu: 19.09.2022). Search in Google Scholar

Medonet (2022). Szczepionka przeciw boreliozie już wkrótce. Dlaczego końcowe badania robi się na Polakach?. Pobrane z : https://www.medonet.pl/kleszcze-i-borelioza-wszystko-co-musisz-wiedziec,szczepionkaprzeciw-boreliozie-juz-wkrotce--dlaczego-koncowe-badania-robi-sie-na-polakach-,artykul,41473378.html#nowa-szczepionka-juz-wkrotce (data dostępu: 20.09.2022). Search in Google Scholar

Nauka w Polsce. (2022). Od 1 stycznia do 31 maja zanotowano w Polsce 2609 przypadków boreliozy. Pobrane z: https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C92728%2Cod-1-stycznia-do-31-maja-zanotowano-wpolsce-2609-przypadkow-boreliozy.html (data dostępu: 20.09.2022). Search in Google Scholar

Podstawka, M. (2011). Rolnicze choroby zawodowe oraz działania prewencyjne KRUS. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie, 91, 9-18. Search in Google Scholar

Szczepaniak, A. (2017). Borelioza. Nieujawnione dotąd informacje. Siedlce: Tudonise. Search in Google Scholar

Szewczyk, H. (2010). Prawne pojęcie rolniczej choroby zawodowej, [w:] Budzinowski, R. (red.) Przegląd prawa rolnego, 2(7), 211-226. Search in Google Scholar

Świątkowska B., Hanke W., Szeszenia-Dąbrowska N. (2020). Choroby zawodowe w Polsce w 2019 r. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. Search in Google Scholar

Tarczoń, E. (2018), Borelioza – wciąż tajemnicza choroba, [w:] Bargiel, E., Kostrowiecka, A., Śrutowska, D. (red.), Prewencja i Rehabilitacja – kwartalnik, 2(52), 1-14. Search in Google Scholar

WHO (1959). Joint WHO/FAO Expert Committee On Zoonoses, World Health Organization Technical Report Series, 169, Genewa. Search in Google Scholar

WHO (2001). Vectors of disease, Weekly Epidemiological Record, Vol. 76, 151-158. Search in Google Scholar

Witoszko, W. (2009). Związek przyczynowy między chorobą zawodową a warunkami pracy, głos do wyroku NSA z 7 czerwca 2006 r., II OSK 388/06. Monitor Prawa Pracy, 4, 214. Search in Google Scholar

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 28.05 2008 r., II SA/Bd 209/08. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD