1. bookVolume 16 (2023): Issue 1 (March 2023)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Regional Discrepancies in the Level of Knowledge-Based Economy in Poland

Published Online: 31 Mar 2023
Volume & Issue: Volume 16 (2023) - Issue 1 (March 2023)
Page range: 1 - 17
Received: 01 Dec 2022
Accepted: 01 Jan 2023
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Adamowicz, M. (2021). The Potential for Innovative and Smart Rural Development in the Peripheral Regions of Eastern Poland. Agriculture, 11, 188. https://doi.org/10https://doi.org/10.3390/agriculture11030188.3390/agriculture11030188. Search in Google Scholar

Asongu, S. A. (2015). The comparative economics of knowledge economy in Africa: policy benchmarks, syndromes, and implications. Journal of the Knowledge Economy, 1–42. doi: 10.1007/s13132-015-0273-4. Search in Google Scholar

Bąk, I., Cheba, K. (2020). Zielona gospodarka jako narzędzie zrównoważonego rozwoju. Warszawa: CeDeWu. Search in Google Scholar

Bąk, I., Wawrzyniak, K. Oesterreich, M. (2021). The Impact of Transformational Changes on the Socio-Economic Conditions of the Rural Population. An Example of Poland. Agriculture, 11(5), 403, 1-19. Search in Google Scholar

Bąk, I., Wawrzyniak, K., Oesterreich, M. (2022). Competitiveness of the Regions of the European Union in a Sustainable Knowledge-Based Economy. Sustainability, 14, 3788. https://doi.org/10.3390/su14073788. Search in Google Scholar

Borys, T. (2016). Aksjologiczne podstawy zrównoważonego i inteligentnego rozwoju. Ekonomia i Środowisko, 3(58), 33-46. Search in Google Scholar

Ciegis, R., Ramanauskiene, J., Martinkus, B. (2009). The concept of sustainable development and its use for sustainability scenarios. Engineering Economics, 62(2), 28-37. Search in Google Scholar

Chen, D. H. C. Dahlman, C. J., (2006). The KAM Methodology And World Bank Operations. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 37256. Search in Google Scholar

Chidambaram, R. (2014). To become a knowledge economy. Current Science, 106(7), 936–941. Search in Google Scholar

Chojnicki, Z., Czyż, T. 2007. Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Przegląd Geograficzny, 79(3-4), 423-438. Search in Google Scholar

Clark, W.C.; Dickson, N.M. (2003). Sustainability Science: The Emerging Research Program. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 100, 8059–8061. https://doi.org/10.1073/pnas.1231333100. Search in Google Scholar

Czudec, W. (2010). Konkurencyjność region i strategie regionalne. Economy and Management, 2, 33-42. Search in Google Scholar

Deloitte (2020). Jesteśmy w tym razem: czas pandemii. Jak radzić sobie ze skutkami ograniczeń. https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/employee-experience/employee-experience-jestesmy-w-tym-razem.html. Search in Google Scholar

Drucker, P.F. (1999). Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Graymore, M. L. M., Sipe, N.G., Rickson, R. E. (2008). Regional Sustainability: How Useful Are Current Tools of Sustainability Assessment at the Regional Scale? Ecol. Econ, 67, 362–372. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.06.002. Search in Google Scholar

GUS. (2022). Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2020 r. Warszawa: Analizy statyczne. Search in Google Scholar

Herbst, M., Rok, J. (2019). Analiza założeń i rezultatów interwencji publicznej na przykładzie przestrzennego rozkładu wykorzystania POKL 2007-2013 na poziomie lokalnym. Studia Regionalne i Lokalne, 4(78), 5-27, doi: 10.7366/1509499547801. Search in Google Scholar

Hossain, A. (2015). Evolution of mutual knowledge-based economy in regional integration: an experience from the Cooperation Council of Arab States of the Gulf. Journal of the Knowledge Economy, 6(4), 790–817. Search in Google Scholar

Hvidt, M. (2015). The state and the knowledge economy in the Gulf: structural and motivational challenges. Muslim World, 105(1), 24–45. Search in Google Scholar

Jovovic, R., Draskovic, M., Delibasic, M., Jovovic, M. (2017). The Concept of Sustainable Regional Development Institutional Aspects, Policies and Prospects. J. Int. Stud., 10, 255–266. https://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-1/18. Search in Google Scholar

Khoshnava, S. M., Rostmi, R., Zin, R. M., Streimikiene, D., Yousefpour, A., Strielkowski, W., Mardani, A. (2019). Aligning the Criteria of Green Economy (GE) and Sustainable Development Goals (SDGs) to Implement Sustainable Development. Sustainability, 11(4615), 1-22. DOI: https://doi.org/10.3390/su11174615. Search in Google Scholar

Knowledge management in the learning society. (2000). OECD, Paris. Search in Google Scholar

Korenik, S. (2003). Dysproporcje w Rozwoju Regionów Polski—Wybrane Aspekty. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Search in Google Scholar

Kovács, G., Illés, B. (2019). Development of an Optimization Method and Software for Optimizing Global Supply Chains for Increased Efficiency, Competitiveness, and Sustainability. Sustainability 2019, 11, 1610. https://doi.org/10.3390/su11061610. Search in Google Scholar

Kuklińki A. (2002), The development of the knowledge-based economy in Europe. The regional trajectory. Geographia Polonica, 75, 3-11. Search in Google Scholar

Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

Kukuła, K., Bogocz, D. (2014). Zero Unitarization Method and its Application in Ranking Research in Agriculture. Economic and Regional Studies, 7(3), 5-13. Search in Google Scholar

Kukuła, A.J. (2013). Knowledge-Based Economy as an Economic Development Strategy for the Twenty-First Century. In New Strategies for the New Century. The Limits and Possibilities of Regional and Global Integration; Chorośnicki, M., Węc, J., Czubik, A., Głogowski, A., Krzyżanowska-Skowronek, I., Nitszke, A., Szczepankiewicz- Rudzka, E., Tarnawski, M., Eds.; Kontekst Press: Kraków, Poland, 563–574. Search in Google Scholar

Kwiecień, K. (2018). Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europejskiej. Ekonomia Międzynarodowa, 24, 133-147. http://dx.doi.org/10.18778/2082-4440.24.02. Search in Google Scholar

Malina, A. (2020). Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski w latach 2005-2017. Nierówn. Społ. Wzrost Gospod., 61, 138–155. Search in Google Scholar

Makulska, D. (2012). Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, 88, 169-193. Search in Google Scholar

Nazarczuk J. M. (2015). Regional distance: the concept and empirical evidence from Poland. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 28, doi: 10.1515/bog-2015-0020 Search in Google Scholar

Nurunnabi, M. (2017). Transformation from an Oil-based Economy to a Knowledge-based Economy in Saudi Arabia: the Direction of Saudi Vision 2030, Journal of the Knowledge Economy 8(2), 536-564. Springer: Portland International Centre for Management of Engineering and Technology (PICMET). Search in Google Scholar

OECD. (1999). The Future of the Global Economy: Towards a Long Boom? Paris: OECD. Search in Google Scholar

OECD. (2006). Podręcznik Frescati 2002. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Search in Google Scholar

Orłowski, W. (2000). Knowledge Economy and Knowledge-Based Growth: Some Issues in a Transition Economy, w: A. Kukliński, (red.), The Knowledge-Based Economy: The European Challenges of the 21st Century. Warszawa: State Committee for Scientific Research of the Republic of Poland, 89-96. Search in Google Scholar

Rutkauskas, A. V. (2008). On the Sustainability of Regional Competitiveness Development Considering Risk/Apie Regiono Konkurencingumo Plėtros Tvarumą Atsižvelgiant į Riziką. Technol. Econ. Dev. Econ. 14, 89–99. https://doi.org/10.3846/2029-0187.2008.14.89-99. Search in Google Scholar

Secundo, G., Ndou, V., del Vecchio, P., de Pascale, G. (2020) Sustainable Development, Intellectual Capital and Technology Policies: A Structured Literature Review and Future Research Agenda. Technol. Forecast. Soc. Change, 153, 119917. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.119917. Search in Google Scholar

Shedenova, N.; Beimisheva, A. (2013). Social and Economic Status of Urban and Rural Households in Kazakhstan. Procedia Soc. Behav. Sci. 82, 585–591. Search in Google Scholar

Strahl, D. (ed.) (2006). Metody Oceny Rozwoju Regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Search in Google Scholar

Szopik-Depczyńska, K., Cheba, K., Bąk, I., Stajniak, M., Simboli, A., Ioppolo, G. (2018). The study of relationship in a hierarchical structure of EU sustainable development indicators. Ecological Indicators, 90, 120-131. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.03.002. Search in Google Scholar

Szopik-Depczyńska, K., Cheba, K., Bąk, I., Kędzierska-Szczepaniak, A., Szczepaniak, K., Ioppolo, G. (2020). Innovation level and local development of EU regions. A new assessment approach. Land Use Policy, 99, 1-11, 104837. Search in Google Scholar

The World Bank. Building Knowledge Economies; The World Bank: Washington, DC, USA, 2007; https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6957-9. Search in Google Scholar

Todes, A. (2004). Regional Planning and Sustainability: Limits and Potentials of South Africa’s Integrated Development Plans. J. Environ. Plan. Manag., 47, 843–861. https://doi.org/10.1080/0964056042000284866. Search in Google Scholar

Yawar, S. A., Seuring, S. (2017). Management of Social Issues in Supply Chains: A Literature Review Exploring Social Issues, Actions and Performance Outcomes. J. Bus. Ethics, 141, 621–643. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2719-9. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD